⚡️ POLGÁRI ENGEDETLENSÉGGEL A DIKTATÚRA ELLEN 🚸 ✊

A polgári engedetlenséghez való jog alapvető és veleszületett emberi joga a polgároknak. A gyakorlatban ez a mindenkori hatalommal való mindennemű együttműködés megtagadását jelenti. A polgári engedetlenség erőszakmentes és passzív tiltakozási módszer. Számos formája létezik és több fokozata van. A szakirodalom szerint ilyen például: tüntetés engedély nélkül, sztrájkba lépés tiltás ellenére, adatszolgáltatás elutasítása vagy az adófizetés megtagadása (etc).
Mindenki jogosult és köteles fellépni a diktatúra ellen. Mindenki.
TE is 🫵
“Senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni.” 👉 (A régi alkotmány 2. § (3) bekezdése és az új alaptörvény C) cikk (2) pontja).

Végh Edvárd