Elnökjelölt

0

Tisztelt Tagság! Tisztelt Harcostársaim!

A Jobbik elnökségének lemondását követően kiírt rendkívüli tisztújításon, mint ahogy azt már több módon kifejeztem korábban, nem kívántam megméretni magam annak ellenére sem, hogy az elmúlt két választási kampányban megszámlálhatatlan tagtársunk kérte, a legközelebbi választáson induljak az elnöki tisztségért. Azt gondoltam, hogy parlamenti munkámmal, s a Jobbik tagságával való folyamatos és szoros közös munka során hatékonyan segíthetem pártunkat abban, hogy a választásokon eredményesen szerepeljen, minél több ember higgyen abban, a Jobbik képes arra, hogy őket mind az önkormányzatokban, mind az Országgyűlésben hitelesen képviselje. Úgy gondoltam, hogy a jelenlétem és javaslataim elegendők ahhoz, hogy a Jobbik működését pozitívan befolyásoljam, és azt is tudjuk bizonyítani honfitársainknak, a Jobbik kormányozni is képes, jobboldali, nemzeti erő.

Hiszek a demokráciában, hiszek a tisztességes versenyben és hiszek abban is, hogy a nemzeti alapértékek képviselete még a mai globális világban is lehet népszerű egy modern európai társadalomban. Számomra nem elegendő az, hogy a pártunk legyen újra az ellenzék ténylegesen vezető ereje, az sokkal inkább fontos, hogy kormányozni képes erővé váljon újra, tagjaink és a több millió választópolgár tekintsen úgy ránk, mint a következő kormány meghatározó erejére. Ehhez nem csak erő, harc, hanem kiváló stratégia is kell.

Az elmúlt napokban a tisztújításra készülő, eddig nem megszokott jelenségek és stílus, valamint a rengeteg fiatal tagunk napokban megtett biztató kérései elgondolkodtattak. Majd az a hang is megszólalt bennem, hogy ha valaki érez bátorságot ahhoz, hogy javaslatokat tegyen a vezetőknek azért, hogy a pártja fejlődjön, virágozzék, akkor legyen bátor abban is, ha megméretnie kell magát ahhoz, hogy a pártja jövőjét kedvezően befolyásolni tudja.

Miután tehát meg szeretném őrizni pártunk demokratikus jellegét, egységét, virágoztatni és népszerűbbé tenni szeretném a pártomat, egyúttal be kell bizonyítanom a fiataloknak, hogy nem csak akkor vagyok bátor, amikor az ellenfeleinkkel állok szemben, ha nem akkor is, amikor a sajátjaim között kell a szebb jövő érdekében érvényesíteni javaslataimat, a mai napon úgy döntöttem, magunk között is olyan bátor leszek, mint amilyen bátran képviselem a pártunkat minden fronton, gyakran vállalva ezért konfliktusokat is.

Ezért leteszem Elétek szándéknyilatkozatomat aziránt, hogy elinduljak a Jobbik 2019. november 9-én tartandó tisztújításán az elnöki tisztségért. 53 éves vagyok, az idén volt 30 éve, hogy doktori diplomát kaptam. Eltöltöttem jogi képviselettel csodálatos 27 évet, és a 2018 április 8-i választások eredményeként országgyűlési képviselő lehettem. 2013-ban azt kérte Vona Gábor, hogy politizáljak a Jobbikban. Nagyon megtisztelő volt, és különösen azért volt nagyszerű, mert szabad kezet kaphattam abban, amiben hiszek. Hiszek a nemzetünk erejében, hiszek a tisztességes útban, hiszek az egymás iránti felelősségvállalás szükségességében, hiszek a szeretetben, hiszek nemzetünk megmaradásának szolgálatában, s hiszek a – tisztelettel övezett – közös munka szépségében.

Az országgyűlési munkában elsődleges szempont volt számomra azoknak a társadalmi csoportoknak a képviselete, akiknek az érdekérvényesítő képessége gyenge. Ellene mondok a politikusbűnözésnek, a hazugságnak, a társadalom megfélemlítésének, a felelőtlen politizálásnak. Az elmúlt másfél évben igyekeztem bizonyítani mind a tagságunknak, mind a társadalomnak, hogy megérdemeltem ezt a lehetőséget. A politika porondján egyre változatosabb eszközöket kell ahhoz alkalmaznunk, hogy a társadalom figyelmét kiválthassuk, a hagyományos politizálással már nem lehet előre jutni. Sőt, egyre inkább a különleges személyiségeket és különleges eszközöket keresik a polgárok. Az Orbán-rendszer félelmetes befolyásával szemben álló politizálás pedig még inkább igényli az újszerű, okos, stratégiában változatos politikai eszközöket.

Mi nem kérdezzük honfitársainkat, milyen ideológia mentén választanak, hiszen az egész nemzetet képviseljük a 2003-as Alapítói Nyilatkozat szellemében. Ők azonban megkérdezik tőlünk, kik vagyunk mi, s mivel tudjuk igazolni kormányzóképességünket, s különösen azt, mi különböztet meg bennünket a kormányzópártoktól, s a többi ellenzéki politikai közösségtől. Át kell vennünk a jobboldal vezető szerepét az azt felszámoló Fidesztől, de ehhez széles látókörű, nagy tapasztalattal bíró, stratégiai gondolkodásban erős vezető testület kell.

Nekem kifejezett célom az, hogy mind az Országgyűlésben, mind a pártmunkában a jövő nemzedéket alázatosan szolgáljam, s azt az utat járjuk, amit a 2003-as Alapító Nyilatkozat kijelölt. Úgy szeretném elhagyni a politika színterét, majd pedig a földi világot egyszer, hogy azt mondhassam, erős fundamentumot segítettem létrehozni a jövő nemzedéknek, s a nemzeti érdekek alapján folytatható közpolitikának mind pártunk közösségében, mind Hazánkban, amelyre biztonsággal építkezhetnek.

Pártunk egysége nem az ezt szorgalmazó szavakon múlik, hanem a mindennapi tettek bizonyítják az erre való törekvést. Az egységet csak pozitív hívószavakkal lehet megteremteni. Pártunknak már kockázatviselési képessége nincs a vezetők kiválasztásában. Nem adhat szabad kártyát senkinek a korrekció lehetőségének fenntartása nélkül. Én az Alapszabály szerinti két évi mandátumot kérem Tőletek, mert ez az idő elegendő ahhoz, hogy a következő elnökség bizonyítsa, méltó erre a tisztségre, s képes volt a pártot valóban kormányzóképes, nemzeti érdekeinket kíméletlenül képviselő erővé, az ellenzéki oldal megkerülhetetlen tényezőjévé emelni. Egy jó vezetőnek az adja az erejét, hogy mer kockáztatni abban is, nem választják újra. Én bizalmat kérek tőletek, nem biztosítékokat. A biztosítékokat majd én és az elnökség teremti meg számotokra, hogy nyugodtan, határozott jövőképpel, az ehhez szükséges eszközök teljes biztosításával végezhessétek a politikai munkát pártunk és a Ti személyes fejlődésetek érdekében.

Én azokkal fogok együtt dolgozni elnökként, akiket a Kongresszus választ mind az elnök-helyettes személyét, mind az alelnökök személyét illetően. Amint megismerem az elnök-helyettesi tisztségre jelentkező tagtársak személyét, azonnal felkérem elnök-helyettesnek közülük azt, akit erre leginkább méltónak tartok. Bízom tagságunk döntéseiben. Egy jó vezető mindenkivel tud dolgozni. Mindenkiben meg tudja találni azokat az erényeket, amelyek kiaknázásával elérhető a minőségi munka. Olyan elnökséget szeretnék, amely nyitott a tagság, a képviselők, s a bennünk a jövő reményét kereső polgárok felé.

Ezekkel a gondolatokkal fordulok Hozzátok, és kérem Tőletek, adjatok lehetőséget nekem arra, ne csak javaslatokat tehessek, hanem lehessek a vezetői döntésekkel részese annak, hogy a Jobbik egy virágzó, sikeres, és kormányzásra alkalmas, kormányzati szerepet megszerző, nemzeti néppárt legyen.

Sok szeretettel és szebb jövőt kívánva,

Budapesten 2019. október 19. napján:

dr. Varga-Damm Andrea