30 év alatt semmi nem változott.

0

Megállt az idő. Lényegét tekintve ezt ma ugyanúgy elmondhatta volna. 30 év alatt semmi nem változott.
Vásárhelyi Miklós országgyűlési képviselő 1991. június 4-i parlamenti felszólalása: Köszönöm, Elnök Úr! Elnök Úr! Tisztelt Ház! A sajtóból értesültünk arról, hogy a miniszterelnök úr – egyben a kormánykoalíció legnagyobb pártjának elnöke – az elmúlt napokban a koalíció egy másik pártja vezetőinek a nyilatkozatok szerint kérésükre, bizonyos úgynevezett feddhetetlenségi igazolásokat adott át. Ugyanakkor a miniszterelnök úr arról is informálta a Kisgazdapártot, hogy vezető személyiségei között olyan politikus is van, aki korábban a titkos szolgálat hálózati ügynöke volt. A különböző újságok lényegében azonos tartalmú közleményei egybehangzóan számoltak be errõl az eseményrõl. A hírt megütközéssel fogadtuk. Bekövetkezett az, amitõl jó ideje tartottunk. Az ügynöklista komplexumát aktuálpolitikai érdekek érvényesítésére próbálják felhasználni. (Közbeszólás a jobb oldal szélérõl: Ha, ha!)

Hónapok óta szorgalmazzuk ennek a rendkívül kényes kérdésnek törvényes megoldását. El akartuk érni, hogy a régi rendszer besúgói, ügynökei ne tölthessenek be meghatározott állami és közéleti pozíciókat. Ezt azonban törvényes garanciákhoz akartuk kötni. A Kormány az elmúlt év õszén arról biztosította a közvéleményt, hogy a korábban zárolt listákhoz megfelelõ garanciák nélkül nem lehet hozzáférni. Most azonban az adott esetben ennek éppen az ellenkezõjét kellett tapasztalnunk. Ezt az eljárást aggasztónak és megengedhetetlennek tartjuk.

Az ilyen lépések veszedelmes precedenst teremtenek a sanda gyanúsítgatások, a felelõtlen suttogások, rágalmazások áradatát indíthatják el. Megrendítik az embereknek a jogrendbe vetett hitét, szabad folyást engednek az önkénynek és a manipulációnak, rossz hírbe keverik demokráciánkat a hazai és a nemzetközi közvélemény elõtt. Merõben ellentétesek azokkal az erkölcsi-politikai normákkal, amelyek elfogadottak abban az Európában, amelyhez fel kívánunk zárkózni.

A Szabad Demokraták Szövetségének ezért az a kívánsága, hogy az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottsága, egyetértésben a bizottság elnökének mai nyilatkozatával, hallgassa meg a miniszter urat, más minisztereket és azokat a felelõs köztisztviselõket, akik meghallgatása révén a történtek tisztázása megtörténhet. A miniszterelnök úr ezzel a lépéssel megítélésem szerint helytelen útra tévedt. Kérem õt, fontolja meg cselekedeteit, ragaszkodjék a továbbiakban szigorúan a demokrácia írott és íratlan etikai szabályaihoz.

Forrás: Vásárhelyi Mária/facebook