367 ezer nyugdíjas mehet tönkre az elkövetkezendő 3-4 hónapban!

Az Európai Unióban 96,5 millió, Magyarországon 1 millió 854 ezer embert fenyeget a szegénység és társadalmi kirekesztődés kockázata, vagyis nagyjából a lakosság egyötödét. A fiatalok körében az utóbbi években csökkent a számuk, az idősek viszont egyre többen vannak kitéve ennek a veszélynek: 367 ezer 65 év feletti magyart fenyeget a leszakadás. Úgy tűnik, a járvány csak rontott ezen a helyzeten.

 

Az Eurostat statisztikái szerint a magyarok 19,4 százalékát fenyegette a társadalmi kirekesztődés, valamint szegénység kockázata 2020-ban. Az EU-ban ennél magasabb az arány: 21,9 százalék. Magyarország tehát nincs a legrosszabb arányt felmutató országok között, hiszen a románéoknál, bolgároknál, törököknél, szerbeknél a lakosság 30-35 százalékát fenyegetik ezek a veszélyek. Még a legjobbak között lévő országokban, Szlovéniában (14,3%), Szlovákiában (13,8%), és Csehországban (11,5%) sincs az arányuk 10 százalék alatt. Még riasztóbb képet mutatnak szegénység kockázatát vizsgáló statisztikák, ha csak az idős lakosság arányait tekintjük át.

Nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában érzékelhető probléma az idős, nyugdíjaskorú lakosság leszakadása a társadalom többi rétegétől. A járvány pedig csak rontott a helyzeten. Litvániában (40,2%), Észtországban (42,5%), Lettországban (43,1%), és Romániában (43,7%) az idősek közül 10-ből 4 lakost fenyeget a szegénység. Bulgáriában pedig csaknem minden második időst (49,5%).

Magyarországon – akárcsak az EU-n belül átlagosan – az idősek 20,3 százaléka van kitéve a szegénység és társadalmi kirekesztettség kockázatának.

A legjobb helyzetben Dániában (11,7%), Norvégiában (8,9%) és Luxemburgban (7,4%) vannak az idősek, nem fenyegeti legtöbbjüket a leszakadás veszélye.

 

 

A járvány nem kímélte az időseket

Hogyha évekre visszamenőleg megvizsgáljuk a statisztikákat, akkor azt láthatjuk, hogy a 2020-as év mind Európában, mind Magyarországon fordulatot hozott az addigi kedvező tendenciákban. 2015-ben még a magyar lakosság 30,7 százalékát fenyegette a szegénység, társadalmi kirekesztődés, 2019-re sikerült ezt az arány 20 százalékra csökkenteni. Leginkább a 15-24 és a 25-49 éves korosztályban mutatkozott nagy csökkenés, azonban még a 65 év felettiek esetében is volt némi javulás. 2015-ben még 18,3%, 2019-ben már 16,7 százalékuk volt csak kitéve az elszegényedés veszélyének.

 

 

 

A grafikonról leolvasható, hogy a 2019-ig tartó kedvező folyamatok megtorpantak 2020-ra, és az idősek helyzete pedig jelentősen romlott. Míg korábban jóval az összlakosságra vonatkozó arány alatt voltak, tehát nem voltak annyira kitettek a leszakadásnak, mint más rétegek, a járvány első évében az olló összezárult, a vonalak metszik egymást.

Míg Magyarországon feltűnően romlott az idősek helyzete, miközben a többi korosztály helyzete tovább javult – csak legfeljebb kisebb mértékben -, addig az Unióban a legtöbb korosztályban romlottak a mutatók. Legnagyobb arányban a 15-24 évesek és a 75 év felettiek körében.

Nyugdíjasok helyzete Magyarországon

A magyar lakosság számtalan kihívással szembesült a koronavírus világjárvány kitörése óta, főként egészségügyi és pénzügyi téren. A válság hatásainak különösen ki voltak téve a magyar nyugdíjasok. A Pénzcentrum legújabb kutatásában azt vizsgálja, hogyan élték meg az idősek ezt az időszakot, és milyen várakozásaik vannak a jövőben.