A mai magyar ember tragédiája!

Országunkban valami hatalmas és mégis (még mindig!) láthatatlan érdek miatt nyomorodnak össze a semmit sem sejtő (valóban?), ártatlan tömegek. Napjaink magyar valóságának minden percében rejtett, ám életünk, emberi kapcsolataink legmélyéig hatoló háború dúl.
Ahogy a sötétben tapogatódzó ember csak félénken, alig-alig érzékeli a valóságot, úgy lépdelünk félve a láthatatlan lövészárkok felett, és az orbáni média torz hangszóróin át halljuk a süvítő gondolatlövedékeket. A rejtett aknák (reklámok, óriásplakátok, propagandagépezet, stb.) ártatlan emberek milliói fejében robbannak fel, miközben észrevétlenül, marionett bábukként válnak a hatalom manipulációinak áldozataivá.
– EZ NEM a ma már ironikusan emlegetett „ember ember által való kizsákmányolása”,
ITT MÁR arra sincs módja emberek millióinak, hogy munkaerejüket bocsássák áruba (kényszerből sem!), hiszen NEM CSAK a munkahelyek, de maga a munka is (el)fogyóban van!
– ITT MÁR csak az ÉHBÉRÉRT dolgozó emberek millióinak embersége tartja a hátán az oktatást, az egészségügyet és óvja a teljes kipusztulástól az idős, munkában megfáradt generációkat.
– ITT MÁR csak arra van joga emberek millióinak, hogy eltűrjék azokat, akik a „nép nevében”, „Magyarország nevében”, „nemzeti zászlóba takaródzva”, valamely vélt felsőbbrendűség birtokában megtapossák és megalázzák az emberi jogokat.
– ITT MÁR az „ember ember által való manipulálása” folyik, egy szűk hatalmi elit játéka, amely emberek millióit tekinti marionett bábuknak és csak arra használja fel hatalmát, hogy a bábukat mozgató szálak a markában maradjanak!
A mai magyar EMBER TRAGÉDIÁJA az a forgatókönyv, ami már nyolcvan éve elkészült, … „az alkotó már régen pihen”, egész Európa csupán a történelemkönyvek tragikus mellékleteként igyekszik megőrizni a jövendő generációk számára, miközben Magyarországon szinte változtatás nélkül felújítják, és újrajátszák e forgatókönyv alapján készült „filmet”. Sőt, ennél sokkal súlyosabb a helyzet, mert ezt a filmet nem a mozikban játszák,
… EZ a MAI MAGYAR VALÓSÁG! …
(TDT)