A POLITIKUSOK ÁLLÁSHALMOZÁSÁNAK ÖRÖKRE VÉGET KELL VETNI ???

Magyarországon az elmúlt évtizedekben kialakult a politikai álláshalmozás káros gyakorlata, amelynek következtében egyes politikusok párhuzamosan több pozíciót töltenek be, és mindegyik után fizetést kapnak. Az országgyűlési képviselők viselhetnek kormányzati tisztséget is (miniszter, államtitkár, kormánybiztos, miniszteri biztos, kuratóriumi tag, tanácsadó, stb.), és ezáltal egyszerre kettő, három, vagy akár négy hivatali státuszért vehetik fel a fizetéseket. Továbbá ugyanez áll az önkormányzati képviselőkre is, akik több helyhatósági tisztséget is betölthetnek egyszerre (alpolgármester, tanácsnok, stb.), és szintúgy két, vagy három hivatal nyomán juthatnak jövedelemhez.
Mindezek fényében vitathatatlan az indokoltsága annak a célkitűzésnek, hogy a politikusok álláshalmozását egyszer, s mindenkorra meg kell szüntetni. Törvényben szükséges kimondani, hogy a választott, vagy kinevezett tisztséget viselő politikus a kormányzati, vagy helyhatósági pozíciói közül csak, és kizárólag egyetlen egy hivatal után kaphat munkabért. Minden bizonnyal ez a korlátozás nagy valószínűséggel azt eredményezné, hogy a jelenleginél sokkal kevesebb politikus törekedne a hivatali pozíciók halmozására. Egy fejlett polgári társadalomban az ország, és a polgárok szolgálata nem üzlet, hanem hivatás. Egy ilyen Magyarországot kell építenünk!