A rémálom véget ért – egy bírósági perben tett nyilatkozattal semmissé tehetőek a deviza alapú szerződések.

0

Az EU Bírósága az un. devizahitel ügyben alaposan helyre tette a C-118/17 számú ítéletében 2019. 03.14-én
– az álmegmentő magyar kormányt,
– a gyalázatos bírósági joggyakorlatot.

Gyakorlatilag kisiskolásnak szóló szintű kiosztást kaptak, hogy felfogják végre, amit eddig nem sikerült nekik (vajon miért is??? ): az EURÓPAI UNIÓBAN KÖTELEZŐ a fogyasztóvédelem még a bankokkal szemben is!!!

Mindemellett egyértelmű az ítélet alapján, hogy az ehhez asszisztáló un. pénzügyi és jogi szakmai elit is érdemtelen a hivatására, a szakmája művelésére, élén a bankok és az MNB „elitjével”, valamint néhány jól ismert (például a Hitelintézeti Szemlében is gyakran publikáló) un. pénzügyi jogi szakértő „elittel”, a közjegyzőkkel, a végrehajtókkal, a követeléskezelőkkel, stb….
Ugyanis ezeknek az embereknek az erkölcstelensége nélkül a gyalázatos kifosztás nem történhetne meg 1 napig sem és egy esetben sem, nehogy évtizedekig és emberek millióival!!

Mert ezek az emberek – mindegy milyen okok miatt!!! – teljes mértékben elvesztették
– mind az ember,
– mind a szakmai,
hitelességüket, nem méltóak a hivatásuk, szakmájuk gyakorlására.

Egyúttal pedig örüljenek, ha egyáltalán megússzák a büntető felelősségre vonást!

A helyükben minden tisztességes, az emberi és szakmai erkölcs minimumával is rendelkező ember azonnal lemondana, eltűnne a közéletből a süllyesztőbe a gyalázat miatt, amit
– a magyar emberek millióinak, családok százezreinek tönkretételével,
– a kifosztásuk lehetővé tételével,
– emberek öngyilkosságba kergetésével,
– gyerek tízezreinek árvává tételével, stb…..
műveltek és eltűnnének abba az erkölcsi süllyesztőbe, ahová valók!

Ugyanakkor FONTOS tudnia minden kedves kifosztottnak és kifosztás alatt állónak, hogy nem maradhat tétlen!!! A csodára hiába is vár minden „devizahitel”- rabszolga! Helyette senki nem fogja megoldani a problémáját!
Bizony bíróságra kell menni ahhoz, hogy a jogait érvényre juttathassa! Vagy saját magát is kifosztásra ítéli !!!
Legalábbis jelen pillanatban akkor is ez a helyzet, ha ez a legújabb EU Bírósági döntés is megszületett.

A rémálom tehát csak akkor fog véget érni, ha egyénileg is teszel magadért, ha nem vársz tétlenül!

Csak megjegyzem, hogy nagyon sajnálatosan eddig arra várt a kifosztottak tömege – tisztelet a kivételeknek – hogy valaki más oldja meg a problémáját!
Talán be kellene végre látni az ősi igazságot: Segíts magadon, az Isten is megsegít!

A magyar bíróságok bankmentési gyakorlata és az azt támogató “DH” törvények olyan szinten próbálják ellehetetleníteni a deviza alapú szerződések érvénytelenné nyilvánítását, hogy sok adós már reménykedni sem mer abban, hogy egyszer valamikor megszabadulhat attól a tehertől amit egy olyan szerződés miatt kénytelen viselni, amit minden önmagát “jogállamnak” nevező országban , már évek óta “semmisnek” tekintetének a bíróságok, a jogegységi határozatok és a “fogyasztók” érdekében meghozott törvények.

Ez a “bankmentést” már odáig ment, hogy annyira sikerült eddig minden EUB döntést félre magyarázni, hogy az Európai bíróságnak nem maradt más választása, minthogy a C118/17. számú ügyben feketén-fehéren kimondja:

“a 2014.évi törvények nem összeegyeztethetők az irányelvből eredő követelményekkel”

Az Európai Bíróság ítéletében azt mondta ki, hogy a 93/13 EGK irányelv rendelkezéseivel és céljával ellentétesek a DH. törvények azon rendelkezései, amelyek értelmében a fogyasztónak az érvénytelen szerződés “érvényessé” vagy “hatályossá” nyilvánítását kell kérnie.

De nem is ez a C-118/17 számú ítélet hozadéka az adósok számára, hanem az , hogy ahogyan a címben már jeleztük, “egy nyilatkozattal semmissé tehetőek a deviza alapú szerződések”, melyeket utána a bíróság már nem nyilváníthat érvényessé.

Az ítélet 54. és 55. pontja a következő megállapítást tartalmazza:

54      Egyebekben pontosítani kell azt is, hogy noha a Bíróság a 2014. április 30‑i Kásler és Káslerné Rábai ítéletében (C‑26/13, EU:C:2014:282, 83. és 84. pont) elismerte, hogy a nemzeti bíróságnak annak érdekében, hogy a szerződést érvényben tartsa, lehetősége van a tisztességtelen szerződési feltételnek a nemzeti jog valamely diszpozitív rendelkezésével való helyettesítésére, a Bíróság ítélkezési gyakorlatából kitűnik, hogy e lehetőség azon esetekre korlátozódik, amelyekben a teljes szerződés megsemmisítése folytán a fogyasztót különösen káros következmények érhetnék, és ily módon az ez utóbbit büntetné (lásd ebben az értelemben: 2018. augusztus 7‑i Banco Santander és Escobedo Cortés ítélet, C‑96/16 és C‑94/17, EU:C:2018:643, 74. pont; 2018. szeptember 20‑i OTP Bank és OTP Faktoring ítélet, C‑51/17, EU:C:2018:750, 61. pont).

55      Márpedig a kérdést előterjesztő bíróság által tett megállapításokból kitűnik, hogy a szerződés érvényben tartása az alapügyben ellentétes Dunai Zs. érdekeivel. A jelen ítélet előző pontja szerinti helyettesítésnek ez esetben, úgy tűnik, nincs helye.

Vagyis amennyiben a fogyasztó nyilatkozik a bírósági eljárásban, hogy :

“Érdekeivel ellentétes az, ha a tisztességtelen eladási és vételi árfolyamokat tartalmazó szerződési feltétel helyett az “MNB” árfolyam válik a szerződés részévé”

akkor, mivel a “Kásler per” óta tudjuk, hogy “az eladási és vételi árfolyamok nélkül a szerződés nem teljesíthető” és a C-118/17 számú ítélet 55. pontja alapján “helyettesítésnek nincs helye”,ha az “ellentétes a fogyasztó érdekeivel”, a bíróságnak nem marad más választása, minthogy megállapítja, hogy az egész szerződés “érvénytelen”.

Valószínűsíthetően az, hogy az EUB ítéletben ennyire egyértelműen és félre nem magyarázhatóan húzta meg a határt a szerződések érvényben tarthatóságával kapcsolatban , közrejátszhatott egy “a Bíróság Hivatalához 2019. január 30‑án benyújtott beadvány” is.

A C-118/17 számú ítéletet ITT megtalálja.

Forrás:http://hitelesmagyar.com/index.php/hireink/167-a-remalom-veget-ert-egy-birosagi-perben-tett-nyilatkozattal-semmisse-tehetoek-a-deviza-alapu-szerzodesek?fbclid=IwAR0KYmOBJi5VPd9c6qPiQxvphOk2QNPR4yLPfjPQE4tVPyPSGto4gDUc2VM