A „REZSICSÖKKENTÉS” UTOLSÓ HETE

Márki-Zay János

A „rezsicsökkentés”, orbáni formájával választást lehetett nyerni, de hazugság volt. Nem fenntartható! Ezt ismerte el a választást követően néhány hónap késéssel a kormány. Az igazi rezsicsökkentés az oroszországi és általában a foszilis energiaforrásoktól való függőség felszámolása lenne. Az Orbán kormány kétharmados győzelmeivel sem tett érte. Az energiafüggőségünk úgyszólván változatlan formában fennmaradt. Németh Szilárd még mindig arról papol, hogy a kormány a rezsicsökkentést továbbra is megtartja. De az ország gondolkodó rétegének ez továbbra is hazugság marad. Továbbra sem a kisemberekre gondolnak, hanem azokra, akik eddig is a legtöbbet profitáltak belőle.
A TITKOSÍTÁS, MINT A HATALOM FEGYVERE
Lehet-e hinni egy olyan, magát demokratikusnak nevező kormánynak, amely valamennyi, mindannyiunkat érintő minden nagyhorderejű közbeszerzését, évekre, évtizedekre titkosítja? Mi az, ami jogszerű, s mégis takargatni, titkolni való? Csak olyan nem közérdekű dologra gondolhatunk, amelynek napfényre kerülése erkölcsileg aggályos, politikusokat, s esetleg magát a fennálló hatalmat veszélyeztetné.
ENERGIAFORRÁSAINK KÖZÖS KINCSÜNK
A „rezsicsökkentés” elnevezés is a politikai propaganda ezsköze volt. Rendszeresen megjelent számláinkon, hogy mennyi kiadástól mentette meg a lakosságot Orbán Viktor kormánya, akkor is, amikor az általunk megfizetett költség messze a világpiaci ár fölött volt. Arról nem is beszélve, hogy az állam minden kiadását az állami vagyonból és az állampolgároktól beszedett adóból fedezi. A mindenkori kormány energiagazdálkodása is a saját energiaforrásainkra és az adónkból megvásárolt energia importra támaszkodik. Más kérdés, hogy a mi adóforintjainkat – fizetésünk és a szolgáltatások felhasználása formájában – milyen mértékben kapjuk vissza. A „rezsicsökkentés” éppen ezért a többlet fogyasztók számára jelentett csökkentést, míg ezt növekményként éppen azokra terhelték át, akik kevesebbet, vagy éppen semmit sem fogyasztottak. Ehhez még hozzátenném, hogy amennyiben az államkasszának a rezsiből nincs kisebb a bevétele, azt mindenképpen más területről kell pótolnia. Csak úgy lehet valamire kevesebbet költeni, ha valahonnét azt elvonjuk. Ugyanez a helyzet a fizetésekkel is. Ha a pedagógusok kevesebb bért kapnak, akkor másokhoz képest csökken az életszínvonaluk. A mindenkori kormány dönt a jövedelmi arányokról. Semmi sincs ingyen.
A „rezsicsökkentés” szóösszetétel tehát valójában csak a megtévesztő propaganda érdekeit szolgálja, s az egyik legnagyobb hibája, hogy nem ösztönzött energiatakarékosságra, sőt éppen fordítva, minél többet fogyasztott valaki, annál többet térített neki az állam vissza. Ha végre eljutunk odáig, hogy mindenki, még Trump volt amerikai elnök is elfogadja, hogy a globális felmelegedés legfőbb oka a növekvő számú emberiség növekvő ökológiai lábnyoma, növekvő energiafelhasználása, akkor megértjük azt is, hogy miért legolcsóbb a fel nem használt energia? Akkor megértjük, hogy életet adó bolygónk véges erőforrásain minden embernek osztoznia kell, s mindnyájunk érdeke közös forrásainkkal takarékoskodni.
NAPELEMEKET TÖMBHÁZAKBAN LAKÓK RÉSZÉRE IS!
Magyarországnak elemi érdeke, hogy fokozott mértékben törekedjen a megújuló energiaforrások felhasználására. Az az egyre növekvő jövedelmi különbség, amely országunkat jellemzi, ismét azokat juttaja előnyhöz, akik jobb körülmények között élnek. A megujuló energiaforrások felhasználását tekintve sok kritika éri kormányunkat és törvényhozásunkat a szélenergia kihasználatlansága miatt. Ugyancsak igen nagyok a különbségek a napenergia felhasználására vonatkozóan. Éppen ezért a bérházakban, a panelllakásokban, s a nyomorúságos viskókban élők számára sokkal megterhelőbbek a földgáz és az áram árának növekedése, mint a magasabb jövedelmű, kertes magánházak birtokosainak. „A jobb ellensége a jónak” – tartja a közmondás! A jobbat tehát érdemes nálunk is követni. Ha utol akarjuk érni a nyugatot, akkor érdemes ellesni, s hazánkban is megteremteni a lehetőségét annak, hogy ne csak magánházakban, hanem tömbházakban is felhasználni a napenergiát, mint azt a mellékelt felvételeken is láthatjuk. De azzal is segíthetnénk hátrányos helyzetben lévő embertársaink költségeinek csökkentését, ha az egy településen élők részvényesként közös naperőművet hozhatnának létre.
ADD TOVÁBB!