A tízparancsolattal gyógyítaná a halálos betegségeket az EMMI leendő minisztere!

0

A torinói lepelben hisz, nem a fizikában, elutasítja az ősrobbanást, és a halálos betegségeket a Tízparancsolattal gyógyítaná. DNS-vizsgálattal bebizonyította, hogy az Árpád-ház nem a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik, és meggyőzte a CÖF szóvivőjét, hogy Nigéria 80 százaléka HIV-fertőzött – ilyen ember váltja Balog Zoltánt az Emberi Erőforrások Minisztériumának élén a kormányközeli hírek szerint. Ismerkedjünk meg Kásler Miklóssal.

A teljes magyar oktatás és egészségügy Kásler Miklós alá fog tartozni, ha hihetünk a Figyelőnek. Az orvosprofesszor nem régi előadásaiból a Mérce tett közzé egy csokorral.

Ezekből kiderül, hogy Kásler, az Echo TV törzsvendége nem igazán hisz az ősrobbanás-elméletben, azt “spekulációnak” tartja. Egy alkalommal leszögezte azt is, hogy az Einstein-féle tömeg-energia ekvivalencia képletet (E=mc²) “már megcáfolták” – pedig ha ez így lenne, biztos nem épülne Paks 2, de talán már a Nap sem sütne. Az orvos fizikusi szaktudásának hasadásait ismét csak teológiával tömte be, mikor kijelentette: “az izotópokra érvényes kvantummechanikai bizonytalanság” bizonyítja Isten létezését. Vajon csak a radioaktivitásra gondolt? Vagy a kvantummechanikai határozatlansági relációra? Ki tudja.

Kásler szintén elmondta, az egyesek szerint Jézus Krisztus arcmását ábrázoló torinói lepel “eredetisége ellen egyetlen tudományos érvet sem tudtak felhozni”. Ez egyébként nincs összhangban többek közt a szénizotópos kormeghatározás eredményeivel – de, mint fentebb láttuk, az izotópok amúgy is isten bizonyítékai. Könnyen vitatható álláspontja még az is, hogy az emberi gondolkodás “színvonala” az utóbbi 2000 évben semmit sem fejlődött, “a görögök már mindent leírtak”.

Legerősebb kijelentése persze a következő: a halálos betegségek 70-80 százaléka “a Tízparancsolat betartásával elkerülhető”. Ez annak fényében lesz különösen riasztó, hogy egy Széchenyi-díjas onkológus, egyetemi tanár, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója szájából hangzik el. De Kásler realitás-érzékét és bizonyítja az  is, hogy mikor ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF szóvivője kijelentette, hogy Nigéria lakosságának 80 százaléka AIDS-es, ő is a leendő emberminiszterre hivatkozott. Az ország lakosságának egyébként 1,7 százaléka él az ADIS betegséget okozó HIV-fertőzéssel a WHO adatai sezrint – a tévedést a nigériai nagykövet volt kénytelen helyre tenni.

Kásler Miklós volt az is, aki “azonosította az Árpád-ház férfi tagjaira jellemző DNS-t”, ebből pedig megállapította, hogy a “Turul-dinasztisa” eurázsiai, “nem pedig finnugor eredetű” – olvasható a Magyar Időkben. Mintha a finnugor nem egy nyelvcsalád lenne.

Az Orbánizmus 10 parancsolata itt olvasható.

Az eredeti 10 parancsolatot viszont a fideszes miniszternek ajánlom figyelmébe.

Isten tízparancsolata

A Sínai-hegyen Istentől adott parancsok a valláserkölcsi élet örök érvényű alaptörvényei (Kiv 20). Az embernek Isten és embertársai iránti kötelességeit összegzi. érvényessége minden időben megmarad, mivel Jézus azt mondta: “Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni” (Mt 5,17).

I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

Istent felismerve első kötelességünk a benne való hit, a neki kijáró imádás; hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagosságának elismerése.

II. Isten nevét hiába ne vedd!

Minthogy az ember gondolkodása és kimondott szava között szoros kapcsolat van, e hódolathoz hozzá tartozik Isten nevének (és általában az isteni dolgoknak) tisztelete.

III. Az Úr napját szenteld meg!

Istentől való függőségünket fejezzük ki azzal, hogy megtartjuk az Úr napját, ezt az időt (egész életünkkel együtt) Neki szenteljük, ugyanakkor a földi munkálkodás múlandóságát jelezve és a végső nyugalmat előlegezve munkaszünetet tartunk!

Az első három parancs Isten uralmának elismeréséhez vezetett minket. Csak ez biztosítja az ember tökéletes szabadságát. A Tízparancsolat második része (táblája) az embertársak iránti kötelességeket tartalmazza, összhangban a természeti törvényekkel:

IV. Atyádat és anyádat tiszteld!

Kapcsolataink közül első az, mely szüleinkhez fűz, hiszen életünket és felnövekedésünket nekik köszönhetjük. A szülői felelősség és a gyermeki tisztelet egymástól elválaszthatatlan.

V. Ne ölj!

Minden ember élete szent. Az egészség is Isten ajándéka. így kell őriznünk magunk és mások életét.

VI. Ne paráználkodj!

Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván, mint az ember teste, s a szerelemben a másik felé megnyíló legbensőbb rejtett valósága.

VII. Ne lopj!

Az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz, az életét biztosító anyagi javakhoz való jogát szavatolja ez a parancs.

VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!

Az emberek közti kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi beszéd. E nagy adománnyal nem élhetünk vissza, nem használhatjuk mások kárára. A parancs a nyelvvel elkövethető legnagyobb bűnt is jelzi, s általánosságban is elénk állítja az igaz beszédet, mint Istentől szabott kötelességet.

IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!

X. Mások tulajdonát ne kívánd!

Az igaz cselekedetek mellett az igaz érzések, gondolatok, vágyak is az isteni akarat teljesítéséhez tartoznak.

 

 

olkt.hu/nol.hu