Adjunk át külön minden kapubejárót, mert kampány van? Önkormányzás, vagy hatalmi pártszolgálat?

0

Fogyatkozó demokráciánk vészkiáltása az egyre csak fogyatkozó önkormányzatiság is. Fogyatkozik, mert a központosító hatalom egyre több helyi jogosultságot elvon, így az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás területeit és még a hulladékgazdálkodást is. Elvon, új és új törvényekkel, rendeletekkel gúzsba köti a demokrácia gyakorlásának maradék helyi függetlenségét.
Mindez figyelmeztető jel , hogy az önkormányzatok jelentős vagyona is a központosítás mérhetetlen étvágyának részévé válhat, mint ahogy azzá váltak az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások, a takarékszövetkezetek, és a sor folytatható lenne.

Jó tudni, hogy az önkormányzat vagyona az ott élő emberek vagyona. Tehát a ma még kimutatható vagyon az Öné is, kedves városlakó. Éljenek példaként a szülővárosomban tizenhárom ezren! Tehát az önkormányzati vagyon egy-tizenhárom-ezrede az Öné, kedves városlakó. Ma még!
Lehet számolni : 14,8 milliárd egy tizenhárom ezrede mennyi!

Az önkormányzati törvényből:
Az Országgyűlés elismeri és védi a helyi választópolgárok közösségének önkormányzáshoz való jogát. A helyi önkormányzat feladatai ellátása során:
– támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt;
– erősíti a település önfenntartó képességét, feltárja lehetőségeit és hasznosítja saját erőforrásait;
A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek:
-öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához;
– betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.
Az önkormányzatiság tehát demokratikus jogok és kötelezettségek együttese.

A városban az élet minősége, a város fejlődése vagy éppen visszafejlődése tehát jelentős mértékben az ott lakók önfenntartó képességén, lehetőségei feltárásán, a közügyekben való részvételén múlik. Amilyen hozzáértő, a várost és nem kizárólag az aktuális politikai hatalmat feltétlenül kiszolgáló képviselő testületet és polgármestert választanak, amilyen módon ellenőrzik az önkormányzatukat, amilyen módon részt vállalnak a helyi közügyekben, az meghatározó lesz a város sorsának alakulására.

A választás előtt a városlakónak joga van kérdezni és válaszokat kapni. Feje-tetejére állított világ, ha a választó fél megkérdezni azokat, akiket megválasztott. Ha a megválasztott nem válaszol a megválasztójának. A település lakóinak ismerniük kell , hogy az öt éve működő városvezetés irányítása alatt mi- hogyan változott a városukban. Ha pedig nem érdekli mindez- ez is joga mindenkinek- úgy, vagy nem ismeri fel az érdekeit, vagy nem érdekli a saját sorsa.
A választó városlakónak joga van tudni, hogy a városvezetés milyen vízióval, tervekkel rendelkezik a város jövőjére vonatkozóan.
A választóknak joguk lenne a polgármester jelöltek nyílt vitájához tényekről és jövőbeni terveikről, hogy minél megalapozottabban tudjanak dönteni. Joguk lenne a sokoldalú tájékozódáshoz, ha demokráciában élnénk.

A választáson azt kellene értékelni mindenkinek, hogy személyes tapasztalata szerint erősödött-e a települése önfenntartó képessége, bővültek-e a fejlődés lehetőségei, javult-e az élet minősége? Okosan gazdálkodott a városvezetés az ő vagyonával, jó célokra költötte az ő közpénzét, vagy nem? Növekedett-e személyes tájékozottsága a helyi közügyekben, beleszólási, részvétel lehetősége a döntésekbe?

Diktatúrákban a hatalom állandó uralomra törekszik , és igyekszik önmagát leválthatatlanná tenni.

Csaba Sós/facebook