Az állatkínzás és állat leölése bűncselekmény

Az állatkínzás és állat leölése bűncselekmény

Büntető Törvénykönyv (BTK) 244. §
(1) Aki
a) gerinces állatot indokolatlanul oly módon bántalmaz, vagy gerinces állattal szemben indokolatlanul olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza,
b) gerinces állatát vagy veszélyes állatát elűzi, elhagyja vagy kiteszi,
vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha az állatkínzás
a) az állatnak különös szenvedést okoz, vagy
b) több állat maradandó egészségkárosodását vagy pusztulását okozza

És még egy fontos dolog: Aki állatkínzást tapasztal és jelenési kötelezettségének nem tesz eleget, maga is bűncselekményt követ el!