Az idős betegeket nem kell meggyógyítani, mert ha meg is gyógyulnak, akkor sem termelnek

0

Az idős betegeket nem kell meggyógyítani, mert ha meg is gyógyulnak, akkor sem termelnek, csak felélik az ország pénzét. Igazából nyugdíjat sem kellene adni nekik, mert aki szereti a szüleit, eltartja őket, a többiek pedig, akiket nem szeretnek a gyermekeik, értéktelen szülők, akik nem is érdemlik meg, hogy éljenek.

A hajléktalanoknak nem kell hajlékot adni, ők is csak a terhére vannak a társadalomnak és a gazdaságnak. Majd szépen sorban megfagynak, megbetegednek és meghalnak, miattuk sem érdemes költeni az egészségügyre.

A rokkantak, ha a rokkantságukkal együtt képesek fenntartani egy élhető életet, akkor ők megérdemlik, hogy éljenek, de ha nem képesek rá, akkor ők is csak egy tehertétel, amitől meg kell szabadulni. Ne járjon nekik semmiféle járadék, ott kell hagyni őket az út szélén, vagy majd gondoskodnak róluk a szeretteik, ha szeretik őket és nincsenek a terhükre.

A szegények azért szegények, mert lúzerek, a lúzernek pedig hiába segítesz, ő nem egy sikerorientált, életrevaló ember, ő is többet visz, mint amennyit hoz. A lúzerek maradjanak meg maguknak és egymásnak, az ország erőforrásait nem szabad rájuk pazarolni.

A romák egy bűn-alapú kultúra termékei, s mivel ragaszkodnak a kultúrájukhoz és nem integrálhatók a civilizált társadalmunkba, jobb lesz elszigetelődni tőlük. Felesleges pénzt, időt és energiát fektetni a felzárkóztatásukba, mert csak visszaélnek a jóindulatunkkal. Ők a kultúránk ellenségei, akként is kell bánni velük.

A nemzet olyan, mint egy élő test. Ha nem veti ki magából az elgyengült, beteg és selejtes sejteket, ha nem szabadul meg az ereiben keringő kórokozóktól, legyengül, megbetegszik és a halál martalékává válik. A zemberekre is úgy kell tekinteni, mint a testet alkotó sejtekre. Így működik a természet. Nem cselekedhetünk természetellenesen, nem szabad megengednünk, hogy az érzelgősség – amit a szentimentális liberálisok emberiességnek hívnak – úrrá legyen az észszerűség, a praktikum felett. Az amputáció, a kemoterápia kegyetlenségnek tűnik, de egy magasabb szempontból nézve mégis emberséges, mert az ember életben maradását szolgálja.

Ha erős és sikeres nemzetté akarunk válni, mernünk kell olyan tetteket végrehajtani, amelyek az adott történelmi periódusban, az egyének szempontjából irgalmatlannak, embertelennek tűnnek, de a nemzet jövője szempontjából elengedhetetlenül szükségesek. Akik erre vállalkoznak, nemzeti hősök, még ha ideiglenesen úgy is tűnnének, mintha ők lennének a gyarlóság mintaképei.

Nekem körülbelül ez a filozófia jön le abból, amit eddig láttam a NER működéséből, és sajnos azt látom, hogy a társadalomban nagy fogékonyság van erre az életszemléletre. Ezért is háborodunk fel jobban az internetadó bevezetésén, mint a rezsim összes eddigi embertelen intézkedésén. Hallgatólagosan egyetértünk vele és ebben látjuk a felemelkedésünk titkát. Titok is marad, mert ezt az életszemléletet senki nem meri nyíltan vállalni, valahol legbelül érezzük, hogy ez szégyenletes, mégis hagyjuk, mert valahol mégis azt hisszük, hogy ez a helyes.

A Fidesz kormányzása alatt szemtanúi lehetünk a magyar néplélek küzdelmének a saját démonjaival. Vajon ki nyeri meg a küzdelmet? Ki nevet a végén? Ez a 2018-as választás valódi tétje.

Midani Nizár/facebook