Beszéljünk világosan az úgynevezett börtönbizniszről

Szabó Szabolcs írása a börtönbizniszről.

0

A Fidesz a gyöngyöspatai cigányok mellett az általa „börtönbiznisznek” nevezett ügyek szereplőit is beemelte a gyűlöletkampányukba, és így a lassan induló propagandakonzultációnak is részesei lesznek. Egészen elképesztő, hogy a Fidesz által generált problémáért a Fidesz az ellenzéket, az ügyvédeket, a strasbourgi bíróságot, “Brüsszelt” akarja felelősség tenni. (Az már csak apró érdekesség, hogy az Országgyűlés által ma tárgyalt javaslat már a nemzeti konzultáció eredményeire hivatkozik, de hát hagyjuk is az ilyen apróságokat). Na de akkor nézzük a részleteket. 

Mi ez az egész történet? 

Nagyon egyszerű az ügy. A büntetés-végrehajtási intézmények rettentően túlzsúfoltak, nagyjából 130 embert tartunk bezárva 100 embernek fenntartott helyen. Ebből következik, hogy gyakorlatilag egymás hegyén-hátán fekszenek az emberek. Önmagában ezért még persze nem jár semmiféle kártérítés, de mutatja, hogy nagy problémák vannak. A magyar Alkotmány (bocsánat, Alaptörvény) is kimondja, hogy a fogvatartottakat úgy kell elhelyezni, hogy ne sérüljön az emberi méltósághoz való joguk. Kimondja azt is az Alaptörvény, hogy ha túlzsúfoltság alakul ki a büntetés-végrehajtási intézményekben, akkor az megalázó bánásmódnak minősül. Mondom, ezt a Fidesz által elfogadott Alaptörvény mondja ki!

Tehát ha egy félszobányi területre bezárnak 6-8 embert, ha a matracaik tele vannak ágyi poloskával, ha nem jutnak rendszeres időközönként napfényhez, akkor bizony az nem elfogadható. A normális börtönviszonyok kialakítása ráadásul a társadalom érdeke is, mert csak az olyan elítélt integrálható vissza a társadalomba a büntetés letelte után, aki emberként bántak a börtönben. És persze a normális körülmények a büntetés-végrehajtásban dolgozók munkáját is nagyban segítik, hiszen sokkal kezelhetőbbek lesznek a fogvatartottak. Tehát vannak emberek, akik azért vannak bezárva, mert megsértették mások jogait, így elítélték őket. Eddig stimmt. Viszont a nem elfogadható fogva tartási állapotok miatt sérülnek az ő jogaik is, ezért joguk van kártérítési pert indítani. Tehát kártérítésről beszélünk, nem jutalomról, ahogy a Fideszesek beszélnek erről. A saját Alaptörvényükből levezethető alapvető jogról beszélünk.

Miként jutnak a kártérítéshez?

Szóval elindult néhány kártérítés perek sok évvel ezelőtt, de a magyar bíróságok nem ítéltek meg kártérítést. Arra hivatkoztak, hogy objektív okok miatt nem tudják megfelelő körülmények között „tartani” a rabokat, hiszen nem lehet kevésbé zsúfolt helyre tenni őket a zsúfoltság miatt.  Ráadásul 2010 után a Fidesz szigorúbb büntetési rendszert alakított ki, így még a korábbiaknál is többen kerültek börtönbe. Mivel extrém módon megnőtt a zsúfoltság, ezért az elítéltek tömegesen kezdtek a strasbourgi bírósághoz fordulni (Figyelem! Az Európai Emberi Jogok Bírósága nem EU-s intézmény, szóval itt nem kellene “brüsszelezni”!). a strasbourgi bíróságnak viszonylag hamar elege lett az ilyen ügyekből (joggal), és egy 2015-ös határozatában arra kötelezte a kormányt, hogy dolgozzon ki akciótervet a börtönzsúfoltság csökkentésére, és dolgozza ki a kártérítések fizetésének feltételrendszerét. A strasbourgi bíróság a következőket mondta ki ezzel kapcsolatban: akkor kell kártérítést adni a fogvatartottaknak, ha a fogva tartás fizikai körülményei annyira rosszak, hogy az azokból eredő szenvedés és megaláztatás túlmutat a minden szabadságvesztésben szükségszerűen benne foglalt szenvedésen és megaláztatáson. A technikai részleteket Magyarországra bízta.

Az akciótervet ki is dolgozta a kormány, és alapvetően a börtönépítést írták bele. (lehetett volna erősíteni a házi őrizetet, lehetett volna másféle büntetési tételeket megerősíteni, de ők ezt választották). 2019 év végéig azonban a beígért 5 új börtönből, valamint 3000 férőhelyből nem lett szinte semmi. Másrészt kidolgozták a kártalanítás rendszerét is. A Fideszes törvénymódosítás után ha egy rab nem érzi megfelelően a körülményeket (és ezt bizonyítani is tudja), akkor kérvényezheti a börtönparancsnoktól az áthelyezést. Mivel ezt nem tudja teljesíteni a parancsnok (hiszen nem építették meg az új börtönöket), ezért jogosult lesz kártérítésre. A 2016-ban elfogadott törvénymódosítás (Figyelem! 2016-ban már 6 éve a Fidesz kormányzott!) azt mondja ki, hogy a „jogszabályban előírt élettér biztosításának hiánya és az ehhez esetlegesen kapcsolódó más, a kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmába ütköző elhelyezési körülmény, különösen az illemhely elkülönítésének a hiánya, a nem megfelelő szellőztetés, világítás, fűtés vagy rovarirtás (a továbbiakban együtt: alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények) által előidézett sérelem miatt. A kártalanítás minden egyes, az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között eltöltött nap után jár. A kártalanítás megfizetésére az állam köteles.” Tehát ezt a Fidesz írta bele a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló törvénybe ( 10/A. § *  (1)). Azt is ők írták bele, hogy minden egyes nap után legalább 1200, és legfeljebb 1600 forint kártalanítás jár. Azt is ők írták bele, hogy az igény benyújtására a fogvatartott és annak jogi képviselője is jogosul, egy erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével. No és persze azt is beleírták a Fideszesek, hogy ha maga a fogvatartott tartozik sérelemdíjjal a korábbi áldozatának (vagy annak hozzátartozóinak), illetve gyerektartási kötelezettsége van, akkor ezt a pénzt nem kaphatja meg, hanem a sérelemdíjra, illetve gyerektartásra jogosult kapja meg. Tehát az sem igaz, hogy az áldozat nem kap semmit, míg a fogvatartott pénzt kap.

És akkor a slusszpoén! Én arra is emlékszem, hogy ezt a szabályozást anno nagyon jónak tartotta a Fidesz a parlamenti vitában, és nem reagáltak arra az ellenzéki felvetésre, hogy az általuk bevezetni kívánt szabályozás a kártérítési kifizetések elszabadulásához vezethet, ha nem építenek gyorsan új férőhelyeket, vagy nem preferálják a házi őrizetet a kisebb súlyú ügyekben. Meg mernék esküdni, hogy a mai vitában felszólaló (és másokat hibáztató) Völner Pál a 2016-ban pont azokat a módosításokat védte bőszen, ami miatt most ez az egész kialakult. Nem hallgattak a problémákat akkor jelző ellenzéki kollégákra, de most ránk mutogatnak. Mert szerintük nekünk a börtöntöltelékek jogai fontosabbak az igazságérzetnél… meg hasonló marhaságokat mondanak. Tényleg egészen elképesztő ez a pofátlanság.

Legyen tisztába vele mindenki, hogy ez az egész problémahalmaz nem a strasbourgi bíróság miatt van, nem az ellenzéki képviselők miatt van, nem a fogvatartottak miatt van, nem a fogvatartottak jogi képviselője miatt van, nem Soros miatt van. A börtönbüntetésre ítéltek száma a Fidesz új büntetéspolitikája miatt ugrott meg. Az automatikus kártalanítási szabályrendszert a Fidesz vezette be, az új börtönöket a Fidesz nem építette meg. Mert stadionokra voltak százmilliárdok, de néhány börtönre nem akard pár 10 milliárd.

Hát ezért alakult ki ez a helyzet. És most persze kommunikációs trükközéssel megpróbálják másra kenni a felelősséget. Ezért mondom azt, hogy a Fidesz nem kormányoz, hanem kommunikációs kampányokat folytat, aminek célja a hatalom megőrzése. Ennyi.

 

Forrás Szabó Szabolcs