Diktatúrát leváltani demokratikusan?….Fából vaskarika…

0

Érdekük, hogy minél előbb megalakuljon az országgyűlés, ebben segít a hazaáruló ellenzék is.
Az ő jogrendjük szerint is ez életbe vágó, ezért biztosít most még a palotaőrség.
Mesterségesen fenntartják a válságállapotot, tudjuk, h nincs migráns áradat.
Februárban hosszabbítanak szeptemberig.
Létesítménybiztonsági intézkedéseket foganatosítanak…mert az OGY-nek muszáj megalakulni, hogy az ő jogrendjük szerinti szükségállapot, rendkívüli állapot kihirdetését tudják foganatosítani. / megjegyzem, ismerve folyamatos hazugságaikat, simán el tudom képzelni, hogy előbb esküt tesznek /.
Az érvénytelen jogrend szerint erre blazíroznak…sztem:

A rendkívüli állapotra és a szükségállapotra vonatkozó közös szabályok48. cikk

(1) Az Országgyűlés

a) hadiállapot kinyilvánítása vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre;

b) a törvényes rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos, erőszakos cselekmények esetén szükségállapotot hirdet ki.

(2) A hadiállapot kinyilvánításához, a békekötéshez, valamint az (1) bekezdés szerinti különleges jogrend kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(3) A köztársasági elnök jogosult a hadiállapot kinyilvánítására, a rendkívüli állapot kihirdetésére és a Honvédelmi Tanács létrehozására, valamint a szükségállapot kihirdetésére, ha az Országgyűlés e döntések meghozatalában akadályoztatva van.

(4) Az Országgyűlés e döntések meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem ülésezik, és összehívása az idő rövidsége, továbbá a hadiállapotot, a rendkívüli állapotot vagy a szükségállapotot kiváltó események miatt elháríthatatlan akadályba ütközik.

(5) Az akadályoztatás tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök egybehangzóan állapítja meg.

(6) Az Országgyűlés a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az akadályoztatásának megszűnése utáni első ülésén felülvizsgálja, és dönt az alkalmazott intézkedések jogszerűségéről. E döntéshez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(7) Rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején az Országgyűlés nem mondhatja ki feloszlását, és nem oszlatható fel. Az országgyűlési képviselők általános választását rendkívüli állapot és szükségállapot idején nem lehet kitűzni, és nem lehet megtartani, ilyen esetben a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől számított kilencven napon belül új Országgyűlést kell választani. Ha az országgyűlési képviselők általános választását már megtartották, de az új Országgyűlés még nem alakult meg, a köztársasági elnök az alakuló ülést a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől számított harminc napon belüli időpontra hívja össze.

(8) A feloszlott vagy feloszlatott Országgyűlést rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács, szükségállapot idején a köztársasági elnök is összehívhatja.

DE EZ NEM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG JOGRENDJE!
EZ AZ ÉRVÉNYTELEN ALAPSZARSÁG SZERINT MŰKÖDNE ÍGY!

Ezért fontos ezeknek, hogy a “nép minden hatalmát” ki tudják iktatni és mindenben az OGY döntsön!!!
Nincs hozzá joguk!

Most van lehetőségünk, amíg meg nem alakultak!

Ingyen van a végleges megoldás!

2018.05.04
13h
Budapest, III. Kunigunda u
.
Legyen már vége..mindenkinek ott a helye.

Május 8.-a már késő!
Forrás: facebook/Monika Szimuly