Dr. Litresits András: A köztévé a bírósági ítéletet is semmibe veszi

A jogerős ítélet ismeretében is megtagadta a közpénzből fenntartott MTVA Németh Balázs és munkatársai szerződéseinek kiadását.

 

Ráadásul azt sem tudják, pontosan, hogy ki a sztárműsorvezetőjük, legalábbis erre lehet következtetni abból a december 10-ei válaszlevélből, amit dr. Litresits András ügyvéd kapott a köztévé vezetőinek, illetve műsorvezetőinek havi járandóságát tudakolva.

Közel egy éves jogi harcot követően, közérdekű adatigénylés eredményeként sikerült kiderítenie dr. Litresits Andrásnak, hogy mekkora fizetésért dolgozik Németh Balázs, aki élő adásban primitívnek, bunkónak nevezte az ellenzéket: havi bruttó 1,7 milliót kap.

November 30-án írtunk arról a – bő egy éven át tartó – kitartó jogi harcról, aminek eredményeként az MTVA kénytelen volt kiadni a fent nevezett műsorvezető járandóságának összegét, amit közszolgálatinak a legkevésbé sem tekinthető tevékenységéért kap – az adónkból. Litresits azonban nem állt meg a köztévé küszöbén és beadványában az elért eredményt feltételező kötelezettségű adatigényléssel kérte az MTVA vezérigazgatójának, Papp Dánielnek, valamint Bende Balázs vezető szerkesztő és Fábián Barna, valamint Gulyás István műsorvezetők járandóságát tartalmazó okiratok megküldését is.

Bende Balázs többek között arról ismert, hogy egy napindító értekezleten közölte kollégáival, hogy az MTVA-ban nem az ellenzéket támogatják, és akinek ez nem tetszik az azonnal adja be a felmondását, utóbbi pedig Németh Balázséval vetekedő szubjektivitással kezeli az ellenzéki témákat és vendégeket a köztévé kiegyensúlyozatlan műsoraiban.

Velük kapcsolatban azonban valamiért nem érzik kötelezőnek azokat a jogszabályokat az MTVA jogi szakértői (bár formálisan a válaszlevelet a MTVA sajtó és marketing iroda küldte, szokásukhoz híven, a konkrét válaszíró nevének közlése nélkül), ami Németh Balázsra a Fővárosi Ítélőtábla döntésével kötelező érvényű volt.

A nevezettek munkaszerződését, annak esetleges mellékleteit és azok esetleges módosításait elektronikus úton azzal a kitétellel kérte dr. Litresits András, hogy a dokumentumokban legalább a munkahelyre, a munkakörre, az alapbérre, az esetleges bérpótlékokra, valamint az esetleges béren kívüli juttatásokra vonatkozó adatok megismerhetők legyenek, az MTVA jogi osztálya kerek-perec megtagadta. Indoklásuk szerint Papp, Bende, Fábián adatainak kiadása nem teljesíthető, mivel álláspontjuk szerint „nyilvánvaló, hogy a ’Németh Balázs’ vonatkozásában korábban előterjesztett közérdekű adatigény, amelynek elintézését (dr. Litresits András) a Fővárosi Törvényszék előtt vitássá tette, nem tekinthető azonosnak a 2020. november 25. napján előterjesztett ’új közérdekű adatigény’ tárgyával”, mivel „más tényalap és más jog”.

A hírhamisító Papp Dániel MTVA vezérigazgató esetében, tulajdonképpen a mondatuk első felében önmagukat megcáfolva, hozzátették, hogy

 

Álláspontom szerint még ha a munkaszerződés, annak mellékletei és módosításainak megismerhetővé tételére az MTVA általában köteles is lenne, mindezen kötelezettségét Papp Dániel vezérigazgató tekintetében nem állna módjában teljesíteni, figyelemmel arra, hogy a nevezett személy munkaszerződéséről a felette munkáltatói jogkört gyakorló személy jogosult dönteni, így az Info. tv 3. § 9. pontja alapján ezen személyt kell adatkezelőnek tekinteni.” 

 

Természetesen rosszhiszeműen már nem idézték a Médiatörvényt, ami alapján a Médiatanács elnöke gyakorolja az MTVA vezérigazgatója feletti teljes munkáltatói jogkört, ami azonban elsődlegesen nem egy adatkezelési, hanem egy munkajogi rendelkezés.

Magyarán, az MTVA nem veszi figyelembe és kötelező érvényűnek az egyszer már jogerősen megítélt közérdekből nyilvános adatok kiadását az MTVA által nem vitatott módon (a hírhamisító MTVA vezérigazgató kivételével) ugyanolyan alkalmazásban álló további személyek kapcsán – ugyanis az ő esetükben még nem kötelezte az MTVA-t a közpénzből finanszírozott közérdekből nyilvános adatok kiadására a Fővárosi Törvényszék, illetve másodfokon (jogerősen) a Fővárosi Ítélőtábla.

Gulyás István esetében még „naivabbnak” mutatja magát a köztévé, ugyanis az indoklásban azzal hárították el a kérést, hogy „az Ön által ’Gulyás István’ névre vonatkozóan előterjesztett közérdekű adatigény nem egyértelmű, az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok (’Gulyás István’) alapján az Ön által megismerni kívánt adat egyértelműen nem azonosítható. Minderre tekintettel az Ön által ’Gulyás István’ névre vonatkozóan előterjesztett közérdekű adatigény pontosításra szorul, ezen pontosítás megtörténtéig az MTVA jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy az Ön által előterjesztett közérdekű adatigény ezen részével kapcsolatos érdemi álláspontját kialakítsa”.

Magyarán az MTVA-nál nem tudják, hogy a köztévé ECHO TV-től beejtőernyőzőtt műsorvezetője vajon melyik Gulyás István az ECHO TV-től beejtőernyőzőtt Gulyás Istvánok közül. Dr. Litresits András természetesen ugyanazt a rendelkezésre álló jogi utat járja be, ami Németh Balázs esetében sikerre vezetett és ennek eredményeként a Fővárosi Ítélőtábla döntését követően csak idő kérdése, hogy mikor kerül nyilvánosságra Papp Dániel és a többi nevezett személy közpénzből finanszírozott járandósága is. Engedjük meg – nem kizárt, hogy több Gulyás István nevű munkavállalója van az MTVA-nak, de akkor legalább ezen körülményt jelezhette volna az MTVA.

Tudomásunk szerint az MSZP hasonló tartalommal (Németh Zsolt nevét is tartalmazó) adatigénylési kérelemmel fordult az MTVA-hoz.

A december 14. napján dr. Tóth Bertalan elnök részére megküldött válaszlevelében az MTVA a Németh Balázs ügyében meghozott, fentebb hivatkozott jogerős (!!!) ítélet ellenére úgy fogalmazott, hogy

„Az Infotv. 26. § (2) bekezdése nem nevesíti az Ön által kiadni kért adatot – >>„munkaszerződéseit azok esetleges mellékleteit és azok esetleges módosításait”<< – azon adatok között, melyek közérdekből nyilvános adatnak minősülnek. Ezen túlmenően a hatályos magyar jogrendszerben nem ismert olyan törvényi szintű rendelkezés, amely alapján az adatigény címzettje – Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap – mint munkáltató által kötött bármely munkaszerződés közérdekből nyilvános adatnak minősülne. Minderre tekintettel – lévén, hogy az adatigényben megjelölt, megismerni kívánt adat nem minősül sem közérdekű adatnak, sem közérdekből nyilvános adatnak –, az Ön által előterjesztett közérdekű adat iránti igényt elutasítom.”