El a kezekkel a független bíróságoktól

0

A bírói függetlenség védelmében 

A kormánynak nem dolga, hogy konkrét bírói döntéseket kommentáljon. Még kevésbé dolga, hogy minősítse a Kúria választással kapcsolatos döntését. A bírák a hatályos jogszabályok alapján, illetve a saját belső meggyőződésük szerint mondják ki ítéleteiket.

Ez a bírói függetlenség lényege, amit senki sem vonhat kétségbe. Egy-egy ítéletről természetesen lehet vitatkozni, de elfogadhatatlan az, hogy a végrehajtó hatalom szereplői állítják egy bírói fórumról, hogy az intellektuálisan nem nőtt fel a feladatához. Ez alapvetően ellentétes a jogállamisággal.

A végrehajtó hatalom nem először rontott neki az igazságszolgáltatásnak. Emlékezzünk csak arra, hogy üzent a vörösiszapperben, a gyilkosság áldozatává vált veszprémi kézilabdás ügyében és a közlekedési balesettel több ember halálát okozó szlovák milliomosnő ellen folyó eljárás során is. Úgy gondoljuk, ez tűrhetetlen.

A Fidesz a kétharmados többség birtokában 2010 után alaposan átalakította az igazságszolgáltatást, s az Országos Bírósági Hivatalon keresztül sok tekintetben állami irányítás alá vonta a bíróságokat. De már az első Orbán-kormány idején is nyilvánvalóvá tették, hogy nincs ínyükre a független bíráskodás: akkor megakadályozták az ítélőtáblák felállítását.

Egyes sajtóértesülések szerint a kormány a kétharmados parlamenti többség birtokában a rendszer további átalakítására készül. „Ha lesznek is változtatások, azok nem fogják érinteni az igazságszolgáltatás függetlenségének alkotmányos követelményét” – nyilatkozta ezzel összefüggésben a kabinet illetékese.

De a Fidesz 1998-ban sem tette világossá, mire készült.A 2010-es kormányzati ciklusban pedig kényszernyugdíjba küldték a 62. életévüket betöltött bírákat. Ugyanakkor megszüntették a választott bírákból álló, a szervezet igazgatásában meghatározó szerepet betöltő Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot, és helyette létrehozták az Országos Bírósági Hivatalt, élén a kormányhoz közelálló, kilenc évre megválasztott, személyi kérdésekben gyakorlatilag teljhatalmú vezetővel.

Most pedig valóban menesztenék az 1990 előtt is ítélkező bírákat? Megint az Igazságügyi Minisztérium alá rendelnék a bírósági szervezetet? A közigazgatásból neveznének ki tömegesen a hatalomhoz lojális bürokratákat bírónak? A kormány szerint mindezzel nem lenne baj, hiszen formálisan esetleg senki nem utasítaná a bírákat arra, hogy miként ítélkezzenek. Csak hát az egzisztenciális függőség hatására maguktól is tudnák majd, mi a dolguk.

Megint égne az arcunk, ha nem figyelmeztetnénk arra, hogy az igazságszolgáltatás ismét közvetlenül a politika befolyása alá kerülhet, ami sértené a hatalmi ágak szétválasztásának alapelvét. A bíróságok feladata azonban az, hogy kizárólag a törvényeknek alárendelve döntsenek, akár a politikai szereplők vagy az állampolgárok véleménye ellenében is.

Ha ugyanis megszűnik a jog feltétlen uralma, veszélybe kerül a demokrácia. Ügyvédként, közéleti szereplőként beszélnünk kell erről, mert vétkesek közt cinkos, aki néma.Kérjük mindazokat a kollegákat, ügyvédeket, jogvédőket, egyetemi oktatókat, kutatókat, közéleti szereplőket, akik hozzánk hasonlóan aggódnak a bíróságok függetlenségéért, hogy támogassák a felhívásunkat. 

Budapest, 2018. május 18.

   Dr. Bárándy Péter ügyvéd              Dr. Magyar György ügyvéd