Európai Bizottság: Magyarország fizeti meg a bírságot a CEU elüldözése miatt

0

EU-s jogokba ütközik az akkor végrehajtott törvénymódosítás.

Megbírságolhatják Magyarországot a CEU elüldözése miatt.

Megjelent Juliane Kokott főtanácsnok indítványa a magyar felsőoktatási törvény 2017-es módosításáról, amelynek értelmében az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli államok felsőoktatási intézményei csak akkor működhetnek Magyarországon, ha Magyarország és a származási államuk között nemzetközi szerződés áll fenn.

Ezenkívül valamennyi külföldi felsőoktatási intézménynek, amely Magyarországon felsőoktatási képzést kíván nyújtani, a származási államában is nyújtania kell ilyen képzést.

A főtanácsnok úgy látja, hogy ezek a követelmények nem egyeztethetők össze az uniós joggal és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) jogával.

Az Európai Bizottság 2018-ban kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet indított a felsőoktatási törvény érintett módosításai miatt.

Csütörtöki indítványában Juliane Kokott EU főtanácsnok azt javasolta a bíróságnak, hogy adjon helyt ennek a keresetnek.

A főtanácsnok szerint a származási állammal kötött nemzetközi szerződésre vonatkozó követelmény sérti az Európai Unió Alapjogi Chartáját is,
aránytalanul korlátozza ugyanis az oktatási intézmények alapításának és működtetésének szabadságát, valamint a tudomány szabadságát.

Ha a bíróság megállapítja a kötelezettségszegést, az érintett tagállamnak a lehető leghamarabb teljesítenie kell az ítéletben foglaltakat.

Amennyiben a bizottság úgy ítéli meg, hogy a tagállam ennek nem tett eleget, újabb, pénzügyi szankciók kiszabására irányuló keresetet indíthat.

forrás. europa.eu/education/univercity