“Ez a jelenség az 1968-as szexuális forradalomhoz kötődött.”

0

A kiskorúak elleni egyházi abúzusok ügyében összehívott püspöki tanácskozást követően – amelyen Ferenc pápa is kemény hangon szólalt fel – Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke azt mondta, hogy a püspöki tanácskozáson elhangzott, hogy ez a jelenség az 1968-as szexuális forradalomhoz kötődött.
Hát egy nagy fenét, kedves Veres András püspök úr! Nem tudom, tetszik-e ismerni Petrus Damianus (Damiani Szent Péter) bíboros munkásságát? Petrus Damianus kicsivel 1968 előtt látta meg Isten kék egét: 1007-ben született és 1072-ben halt meg. Nos, ő volt az, aki 1051 körül egy egész könyvet írt Liber Gomorrhianus címmel (Migne, Patrologia Latina, 145. col. 147-178) a különféle egyházi személyek kiskorúak kárára elkövetett szexuális visszaéléseiről, s azokról a püspökökről, egyházi elöljárókról, akik hallgatásukkal cinkostársaivá lettek ezeknek a bűncselekményeknek, és hozzájárultak a szexuális bűncselekmények elszaporodásához. Petrus Damianus IX. Leó pápát is felszólította, hogy lépjen fel a bűncselekményekkel szemben, s jóllehet a pápa elismerte Petrus Damianus erkölcsi feddhetetlenségét, de állításait túlzónak tartotta.
Amúgy – és ezt csak zárójelben mondom – Petrus Damianust Dante a Paradicsom legmagasabb szférájába helyezte el, s XII. Leó pápa 1828-ban szentté avatta.
És még mindig hol vagyunk 1968-tól?

Forrás: Gábor György/facebook