Fajmagyar vagy? Ki a fajmagyar?

Orbán szégyenletes bennszülöttezése után kitört a “fajmagyar” vita a fészen. Ez önmagában is nevetséges, sőt beteges, de pont a bizonytalan, zavart identitástudat biztos jele. Sokan a magukat “fajmagyarnak” tartók nehezen viselik amikor kiderül, hogy a dicső elődök között alig akad valaki, aki megfelelne a “fajmagyar” definíciónak. A magyar irodalom, a magyar tudomány, a magyar közélet telis tele van olyanokkal, akik távoltól sem voltak “fajmagyarok”, csak a magyar történetírás, pont a fent említett okból, többnyire “szemérmesen” hallgat erről.
A középkort teljesen ki is hagyhatjuk ebből, mert az senkit sem érdekelt akkor, hogy pl. a nagy parasztvezér Dózsa, meg a még nagyobb törökverő Hunyadiak románok voltak, egy másik, a Zrínyi (Zrinski) meg horvát, a legsikeresebb királyok meg Anjouk, akik pedig megszabadították az országot a töröktől azok meg osztrákok, németek, lengyelek stb. voltak.
Az egész nacionalista ostobaság, amely oly sok kárt okozott, egyáltalán nem valami ősi eszme, mindössze a 18-19 századi nemzetállami, antifeudális forradalmak szüleménye és miután addig semmilyen elkülönítő, szelektív szerepet nem játszott, eleve lehetetlen a nemzetállami öndefiníció.
Minden nemzet, akár mit is mond magáról, szükségképpen kevert etnikumú, és ez az amit a magyarkodóknak nálunk (másoknak máshol) végre meg kellene érteniük.
Persze mit is beszélek, mikor jól tudom, hogy ennek éppen az értelemhez van a legkevesebb köze, annàl több az ellenséget kereső, örökké veszélyt szimatoló indulathoz.
Amíg ez így lesz, addig az Orbán félék könnyen csalják csapdába a differenciált gondolkodást nem gyakorló tömeget, hogy aztán túl későn eszméljenek az igazságra.