GONDOLATÉBRESZTŐ

Az államhatalom szervezetet képez.
ami sok funkciót talán el is végez.
Nem lehet szabadon formálni államot,
ha tisztelni muszáj idegen váll-lapot.
De ahol a szokásjog a forma alapja,
ott a nép hatalmát nincs ki tagadja.
A szokás változik ,az érdekek szintén ,
ezt kell észrevenni a vezetés szintjén.
Ahol a hatalom a népre hallgat,
ott sok politikus igen nagy kárt vallhat.
Kutya sem szeret pórázon sétálni.
a sofőr is dühöng ,ha az út féktávnyi.
Hogyha a közérzet nyomasztó és sivár,
feloldó megoldást a nép remél és kivár ,
Szalmaláng ellobban, robbanás szétfeszít,
ha nincs koncepció a nép veszít !
ha nem vetünk magot,sosem lesz aratás,
csak hegyek szokása egy helyben maradás.
Állam szervezete,mint a fa úgy épül,
gyümölcsöt is terem ,ha ágán nép ül!
Döntő jog
Első követelmény-ismerni a földet!
Régen más szabály volt-versenytársad öld meg !
Levetkőzni nehéz ezt a barbár szokást,
ma is gyakorolják még a fegyver fogást!
Mikor lesz békesség a megismert Földön?
Íme tanításom e kis versbe költöm:
A FÖLD váljék gyerek tulajdonná!
A gyerektulajdont az Anyák Tanácsa
kezelje és óvja-ez jöjjön szokásba !
Minden vállalkozó.ki működni akar ,
illő bért fizessen előre és hamar.
A föld hasznossága így ki lesz használva
az éppen létező gyermekek hasznára.
A gyermeknevelés sokfajta költsége ,
ne legyen a személy kegyelmi zöldsége ,
hanem alapvető emberi DÖNTŐ JOG.
Ha győz az igazság. úgy lesz a jövő jobb !
A szebb jövő felé gyermekeink visznek,
az ő szemeiknek katonák is hisznek !
Létszám
Mindig annyi ember fog a Földön élni ,
mint ahánynak nem kell éhhaláltól félni .
Tehát a feladat – termelés növelés ,
annak útja pedig jó példa követés.
Mindig vannak s lesznek újító szellemek ,
becsüljétek őket , élethez kellenek !
Nagy gyárak ,üzemek hatalmas vagyonán
apák osztozzanak – ez lesz a hagyomány.
Az apák Tanácsa szakmai szervezet,
Tőlük fog függeni termelő szerkezet.
Az apák Tanácsa közérdeket Szolgál ,
Szorgalmat jutalmaz , lustaságot dorgál.
Az ember fizetsége , az amit a Föld ad ,
éhes marad ,aki szorgalommal fölhagy.
Lusta férfiaktól nők iszonyodnak ,
és ez szab határt, létszám- viszonyoknak .
A nők felismerik a hatékony férfit .
a szerelem szavát a nők értik !
A szerelem vezet szebb jövő felé.
Imával lépjetek az istenpár elé !
Ítélet
Ámítástechnika , stílusos vezetés :
gonosz politika – csalétek etetés !
A hatalmi téboly végjátéka hazárd.
Úrhatnámságukban nem ismernek határt !
Mindegyik a földet meri tenni tétre ,
Úgy látjuk _fütyülnek az emberiségre !
A Menny Törvényszéke ily tettet elítél.
Ott tudják , hogy népek nyakán mily “elit” él.
Jól vizsgáljátok meg a lelketek mélyét !
Talán kívánjátok életetek éjét ?
Aki élni akar – bűnét tegye jóvá !
A Meny törvényszékét nem teheti lóvá !
Az ember egy porszem a végtelen Térben.
viselkedjék tehát méretéhez mérten !
Nagyon korlátozott az ember hatalma.
Mennyben lesz elítélt ,ha öl,lop vagy csal ma.
Imával erősítsd a belső váradat !
A gonoszt elsöpri szellemi áradat !
A szebb jövő felé az ember úgy halad ,
ha előre lépdel és vissza nem szalad !
Kritika
Mindenki azt hiszi, amit ő mond igaz.
Ha ő hitelképes , az számára vigasz.
De , ha kételkedés üti fel a fejét,
hitele meginog s elveszíti a helyét.
Tekintélyt szerezni nem egy könnyen lehet:
ilyen dolgot pénzért senki meg nem vehet.
Vannak , akik vallják: Ők nem tévednek,
övék az igazság-ők ezért vezetnek:
a kételyt nem tűrik ,ez hatalmuk kulcsa ,
mindenre bólintson Péter , Palkó. Julcsa…
Kritikát nem bírnak , éppazért az tilos,
járdáról ne lépj le , ha a lámpa piros !
Mindig csak arra járj , amerre vezetnek.
Ne törd a fejedet , árt az eszednek .
Őrző pásztoraid jól csinálnak mindent ,
ha kilógsz a sorból , rád rendőrük rittyent !
“Mindentudók rendje” pontosan kiszabott
így ha jól viselkedsz , kaphatsz egy kis zabot.
Hit és mindentudás csiszolgatják egymást ,
mindkettő elkopik , csak idő kell – meglásd !
(Részletek A BÉKE TUDOMÁNYA c.könyvből Sziklai Frigyes ISBN 963 500 584 9 http://users.atw.hu/sziklaifrigyes/