Hivatalos: Jönnek a Vármegyék!

A módosítás ezenfelül tartalmazta az ország területi tagozódására vonatkozó rendelkezések megváltoztatását is, „a történelmi hagyományokra, a történeti alkotmányunk vívmányaira való tekintettel a megyék elnevezése vármegyékre változik”.

A Kocsis Máté által jegyzett dokumentumban arról is írnak, hogy

a magyar közigazgatás alapvető területi egységei az államalapítástól kezdődően egészen 1949-ig a vármegyék voltak. A vármegye szó használatát a korábbi magyar alkotmányos és államigazgatási rendszerrel teljesen szakítani kívánó diktatórikus kommunista rendszer szüntette meg. A vármegye szó használatának visszaállítása a mai magyar jogrendbe biztosítja, hogy az ezeréves magyar államiság alkotmányos hagyományai e formában is továbbéljenek.

Az Országgyűlés Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításáról szóló indítványt végül 140 igen, 36 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta és bár nem látott kényszerítő okokat, de a köztársasági elnök pénteken alá is írta azt.

Mint a közösségi oldalán kifejtette, „az Alaptörvény jogrendszerünk alapja: mérce az állampolgároknak, köti a törvényhozókat, a bírókat, a Kormányt és a köztársasági elnököt is”. Hozzátette azonban, hogy „értékmérő szerepét akkor tudja maradéktalanul betölteni, ha nincs kitéve folytonos változtatásoknak”.

Kiemeli ugyanakkor, hogy „mégis előállhat olyan helyzet, melyben változtatni kell rajta”.

Különösen igaz ez február óta, hiszen a háború miatt az ország helyzete és mindennapi életünk körülményei drámaian változnak

– fogalmazott Novák Katalin.