Hogy lop a Fidesz?

Brutálisan hosszú, de érdemes elolvasni.

Hogy lop a Fidesz?  
Mi mennyit nyom a latban?
 

Gondolatébresztő írás  jelent meg nemrégiben egy öreg fidesznyik Dr. Horváth Béla tollából, amelyben tényekkel és számokkal igyekszik bizonyítani, hogy a Fidesz nem lopta szét az Országot. Úgy vélem, hogy az írás kapcsán időszerű a téma körbejárása, minden szóbajöhető körülmény mérlegelésével.

Mondják, senki se lehet próféta a saját hazájában. De miért ne lehetne pártvezér, miniszterelnök és keresztapa [capo di tutti capi] egyszemélyben? Lehet. Ennek bizonyítéka Orbán szilárd és tartós országlása, amelyhez semmiféle erkölcsi összetevő nem tapad.

Ráadásul számolni kell azzal is, hogy Orbán politikai ázsiója meredeken emelkedik külföldön, mert ügyesen forgolódik a nála nagyságrendekkel hatalmasabb ragadozók között.1ííííí2

Ennek a jelenségnek politológiai leírását nem találtam. Etológiai (állat viselkedéstani) megfelelőjének leírása a nagy Brehm könyvben található Kalauzhal, (Naucrates ductor) fejezetcím alatt. “A kalauz hal és a cápa közötti baráti viszonyt sokfélekép magyarázzák. Vannak, akik feltételezik, hogy vadászatra a kalauzhal vezeti a cápát, mégpedig abban a reményben, hogy a zsákmányból neki is jut.”
Ez szimbolizálja Orbán élénk forgolódása  az “Egy övezet, egy út” pekingi csúcstalálkozóján, ahová magával vitte, kis túlzással szólva, a fél magyar kormányt. Kína mindenre vevő. Orbán pedig mindent elad. Elsősorban Magyarország kedvező földrajzi fekvését, hogy útba esünk jövet – menet. Nem kizárt, hogy lecsippenthetünk valamit az évszázad üzletéböl az 5G és az IOT. rendszerek fejlesztéséből. “Ez a kifejezés tulajdonképpen azt takarja, hogy a jövőben a gyárak önvezérlő robotjait, a városi közlekedési eszközöket vagy éppenséggel a háztartási gépeket nagy sebességű internettel kapcsolnák egymáshoz, és így teljes rendszereket. A világ nagy cégei és a kormányok zsákszám öntik bele a pénzt az ilyen fejlesztésekbe.
Hát már hogy ne szorongatná olyan lelkesen Hszi Csin-ping pracliját…
Nap, mint nap olvasni az önvezérelt autókkal és gépekkel kapcsolatos lelkendező tudósításokat. Szóval akármi is lesz az IoT kifutása, minden képp érdemes beszállni. Kimaradni nem lehet belőle, és akik az élen haladnak, akár tetemes nyereségre is szert tehetnek a végén. Majd kiderül, de egy biztos, hogy „aki mer, az nyer”.És ebben a fejlesztésekben Kína van az élen. Az IoT-ben az USA perpillanat a sor végén kullog, míg Európa és Japán alkotja a középmezőnyt.”

A Hszi Csin-pinggel eszközölt kézfogást mint “nemzeti stratégiát” adja el itthon.

Ilyenkor felvetődik a kérdés: Orbán lángész, vagy szerencséje van? A válasz úgy is hangozhat: is – is. Én erre hajlok és úgy fogalmaznék Orbán dörzsölt fickó és szerencsés is. A szerencse a véletlen ajándéka és azzal a rejtélyes tulajdonsággal is bír, hogy néha tartósan hozzászegődik valakihez, tekintet nélkül arra, hogy az illető megérdemli e.

Én Orbán legnagyobb szerencséjének azt tartom, hogy hitvány elődei teljesen lerombolták a politika erkölcsi hitelét. Így olyan közegbe cuppanhatott, amely megfelelt erkölcsi alkatának.

A rendszerváltássalvagyis a “paktumkorszak” beköszöntével célszerű kezdeni, amelynek nyitánya a “Rózsadombi Paktum” volt, amelynek valódiságát ugyanúgy tagadják, mint a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiét. Valódiságukra emiatt csak magvalósulásukból lehet következtetni.

Wikipédia szerint “A különböző verziók megegyeznek abban, hogy a paktumot kötő személyek a távozó szovjet hadsereg tábornoka, a szovjet titkosrendőrség (KGB) ezredese, az amerikai követség első titkára, a CIA egyik tisztje, az izraeli titkosszolgálat (Moszad) egyik képviselője, a magyar katolikus egyház és az izraelita közösség egy-egy megbízottja, valamint további öt magyar politikai vezető voltak. Közülük név szerint a magyar résztvevőket szokták megnevezni. Eszerint Antall József, Horn Gyula, Pető Iván, Paskai László, Göncz Árpád, Zoltai Gusztáv és Boross Péter írta alá.

“logikus” cáfolat (ugyanott) így szól. Az eredeti, 1989. március 15-ei keltezéskor az összeesküvés-elmélet szerinti paktum ‘aláírói’ közül Boross Péter még semmilyen politikai szerepet nem vállalt, egy vendéglátóipari cég vezetője, Antall József pedig egy ‘egyszerű’ MDF alapító-párttag volt, aki fölött a szervezeti hierarchiában akkor még gyakorlatilag az MDF teljes vezetése állt. Göncz Árpád a frissen alakult SZDSZ tagja volt, 1989. március 15-én a párthierarchiában felette is számos embert állt. Hasonlóképp Horn Gyula sem volt az MSZMP vezetői között. Zoltai Gusztáv sem volt még a MAZSIHISZ ügyvezető igazgatója, csak 1991-ben választották azzá.1991-ben viszont már nem létezett az MSZMP, 1989-ben szűnt meg.”
Ezzel a hülyeséggel nem szállok vitába, csak azt kérdezem: ezekből az 1989-es senkikből hogy lett Antall miniszterelnök, Horn MSZP elnök és miniszterelnök, Pető SZDSZ vezető, a zsidó Paskai esztergomi érsek (“hercegprimás”), Göncz köztársasági elnök, Zoltai ügyvezető igazgató és főleg hogy lett a vendéglős Boross belügyminiszter, miniszterelnök- helyettes és később miniszterelnök?

A következő paktumot Antall kötötte Tölgyessy Péterrel, az MDF vezetés előzetes tudomása és hozzájárulása nélkül. Utólagos tudomásulvételét pedig zsarolással, pl. lemondással történt fenyegetéssel késztette ki. Így lett a Patkány fedőnevü besugóból köztársasági elnök. Így sikkadt el a “rendszerváltás” és valósult meg a rózsadombi paktum. Ha valakinek netán kedve szottyanna ellenőrízhetné, mi nem valósult meg a 20 pontból.

Ami a paktumokat illeti, nem voltam eléggé pedáns azok szerbe – számba vételénél. Nem írtam például a Kacav paktumról pedig nem lett volna fölösleges. Mentségemre szolgáljon, hogy erről többször részletesen beszámoltam. Az egyík írás linkjét ide illesztem. Magam is meglepődtem, hogy a régi írás és képi illusztrációja mennyire aktuális maradt és mennyire tapad a jelenlegi a mondanivalóhoz. Az akkori nyolcpontos megállapodás 1. pontja arról szól, hogy “Magyarország befogadó célország. Abban az esetben, ha Izraelt külső agresszió érné, mely veszélyezteti az ott élő zsidók életét, Magyarország 500.000 zsidó befogadását vállalja, állampolgári jogokat adva a befogadottaknak”.

Bizonyos szélsőjobboldali körök tudni vélik, hogy Netanjahu 2017 júliusában tett meg tisztelő látogatása során is született valamilyen paktum, amelyet nem kötöttek az istenadta nép orrára. Tudtommal a két kormányfő tárgyalásai nak tartalmáról, ill. bármiféle megállapodásról hivatalos közleményt nem adtak ki. Ez talán fölösleges is lett volna, hisz számunkra untig elegendő egy rövidke idézet a Két Nagy duettjéböl, amely így hangzott. A zsidó életnek reneszánsza van Magyarországon, erre mi büszkék vagyunk. Ez egy hozzájárulás a magyar nemzet közös eredményeihez – fogalmazott Orbán. – Kéz a kézben, együtt még erősebbek leszünk – reagált Benjámin Netanjahu.” 

Kösz. A többit hozzá tudjuk képzelni. Amit ők ketten főztek csak jó lehet a zsidó népnek, amelyhez mindketten tartoznak. Meg aztán Bibi és Viki olyan hercigek is együtt.

2019.05.05 

———————————————————————————–

Ezek untig ismert tények. Inkább az SZDSZ totális politikai és erkölcsi megsemmisűlésének tényével és tanulságaival szeretnék foglalkozni. Az SZDSZ-t “zsidópártnak” hívták barátai és ellenségei egyaránt. A FIDESZT pedig a zsidópárt kölyökcsapatának tartották és “ZSIDESZ” becenéven emlegették. A langyos szőke herceg Fodor Gábor egykor a FIDESZ második embere volt. A “konzervativ fordulat” után átlibbent az SZDSZ-be. A notórius szarkeverő Tamás Gáspár Miklós egyetemi famulusa, az ál-adjunktus szédítő karriert csinált. Művelődésügyi miniszter, majd környezetvédelmi miniszter lett. Az SZDSZ elnökének is megválasztották.

[Szememben ő villantotta meg az Új Európa ördögarcát amikor kezdeményezte, hogy a volt ötvenhatosoktól vonják meg az állami támogatást és juttassák a meleg szervezeteknek.]

Az SZDSZ fénykorában a legbefolyásosabb párt volt Magyarországon. A párt arculatát Kis János jelenítette meg, aki 1988-ban a Szabad Kezdeményezések Hálózatának, majd 1991-ig a Szabad Demokraták Szövetségének ügyvivője, 1990–1991-ben az SZDSZ első elnöke, majd 1999-ig a párt országos tanácsának tagja volt. 2002-ben kilépett a saját pártjából. Az idáig megtett utat többször értékelte önmaga is. Egy a -ban róla írott tanulmány is beszámol töprengéseiről a “Szadesz” romlásának okait illetően. Ebben utalás történik Orbán Viktorra is. Sajnos se itt, se másutt nem találok magyarázatot Kis János kilépésének személyes okairól, pedig arra lettem volna kiváncsi.

Nem vitatható, hogy a sok szadeszes tróger között egyedül neki volt közéleti és tudományos súlya, persze olyan értelemben, mint a másik nagy lukácsistának Heller Ágnesnek. Tény, hogy a zsidópárt szétmállott. Egykori létezésére jószerivel már csak az ATV műsoraiban házatlan csigaként vonagló Fodor Gábor emlékeztet. A tudjuk – merjük – tesszük csapat tablóképét azért nem árt ide biggyeszteni. Ezek a pofák sokat mondanak mindazoknak akik konyítanak valamit a politikatörténethez.

A Galamus tanulmány [Mihályi Péter] Kis János rovására írja, hogy “Az indokoltnál sokkal kisebb hangsúlyt kap Orbán Viktor személyes felelőssége a 2010 után történtekért. Én úgy látom, hogy a hozzá hasonló populista és autokrata vezérek (ld. Milosevic, Putyin, Meciar, a két Kaczyński, Mugabe, Komeini) bármely országban képesek polgárháborút és/vagy polgár háborúra hasonlító helyzetet generálni az etnikai- nacionalista-vallási indulatok felkorbácsolásával. Ennek a politikának a sikere vagy sikertelensége csak nagyon kis mértékben múlik az ellenzék ügyességén és/vagy a történelem erői által formált – az egyszerűség kedvéért nevezzük most így – nemzeti sajátosságokon. Az Orbán-típusú, mindenre elszánt politikusokkal a jogállamiság, a képviseleti demokrácia, a politikai korrektség és a fair play szabályait értéknek tartó politikai pártok nem tudnak eredményesen szembeszállni.

Kis János ilyen hülyeségeket tényleg nem “hangsúlyozott”, mert ennél sokkal okosabb ember. Feltehetően ezért sem állandó vendége az ATV-ben zajló mantrázásnak, amelyeken valóban olyasmiket szajkóznak Orbánról, amiket Mihályi Péter hiányol Kis Jánosnál.

Orbán egyáltalán nem generál olyasféle polgárháborús helyzetet, amilyet a hülye Fletó szeretne, mert erre semmi szüksége. Őt nem a “népszenvedély”, hanem a magyar választók birkasága emelte oda és tartja ott ahol van. Én elhiszem, hogy a választási rendszer csalafinta. Még azt is, hogy csaltak. De ha nem Orbánt, kit akart volna 2010-ben, 2014-ben és 2018-ban a fülkeforradalmár magyar nemzet? Tán Fletót, vagy Mesterházyt? Ugyan már!

Minden amit a magukat “ellenzéki pártoknak” tituláló, patkányokként marakodó, hordák művelnek Orbán politikai pozicióját erősíti. Egy Bangóné Borbély Ildikó-szerű lényt felforgató ügynökké kiképezni és az MSZP soraiba csempészni lehetetlen lenne. Magától csirázik és virágzik viszont az MSZP trágyáján. [Talán szégyellnem kell, hogy “úri” családban nevelkedtem. Cselédet tartottunk. A nagypofáju trampli Bangónét Anyám biztos nem szegődtette volna…]

Orbánt nem lehet azokhoz a diktátorokhoz hasonlítani akiket Mihályi cikke felsorol, kivéve egyet – Putyint. Mi kettejükben a közös? Csalárd úton szerzett vagyonuk révén mindketten országuk leggazdagabb oligarchái lettek. Putyin névlegesen is, Orbán pedig “csak” ténylegesen, Mészáros Lőrinc és más strómanok mögé bújva. Mindketten keresztapák [capo di tutti capi] a többi oligarchák fölött. Mindketten sikkerrel vivták bandaharcukat riválisaikkal szemben [Putyin – Hodor kovszkij, Orbán – Simicska].

Közös bennük, hogy mindketten “jogfolytonos” diktátorok, hisz az istenadta nép szeretete odacsirízeli az ülepüket a bársonyszékeikhez.

Az ellenzék csak harákolni és köpködni tud, de senkinek nem jut eszébe, hogy az orbáni “illiberális állam” szilárdságának okait tárgyilagosan elemezze. Ezzel én sem próbálkozom, de észrevettem egyet – mást, amit esetleg érdemes lenne továbbgondolni, különös tekintettel azokra a hasonlóságokra, amelyek Hitler a diktátor és Orbán a viktátor államában hasonlóak.

Hitler – mielőtt a közhatalmat megragadta volna – olyan pártot szervezett, amely szerkezetileg pontos tükre volt a polgári államnak. Ez tette lehetővé a zökkenőmentes hatalomátvételt: a tisztviselők felcserélését pártkáderekkel.

Nem lehet(ne) nem észrevenni, hogy a FIDESZ párttagsághoz, párthűséghez, de legalább lojalitáshoz köti úgyszólván minden állás, minden munkahely betöltését, nem csupán az állami szektorban, de a magánszektorban is, amelynek túlnyomó része FIDESZ hűbérbirtok immár.

A politika és a megélhetés ilyetén összekapcsolása biztosítja a párt mindenhatóságát,“ideológiai” egyöntetüségét. Tényleg nem tűnik fel senkinek, hogy a FIDESZEN belül – Lázár János seggberúgása óta – nincsenek egyéniségek, különvélemények, viták, stb.? Senki se hallja az egyszerü dallamot? “Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére”. Mindenki, aki a párt kegyelméből valaki, egy takaritónőig bezárólag, tudja hogy ez az egyszerü szabály halálosan komoly. Áthágása egziszten ciális “halálbüntetést” von maga után.

Ebből adódik, hogy a párt és a kormány szerepjátéka kifelé szinte teljes egyöntetűséget mutat. Mindenki jól betanult szerepet játszik. Mivel minden posztra nem jut zsidó, néha elgyönyörködik az ember sok fiatal magyar, ezért – azért felelős, államtitkár őszinte lelkesedésén.

Dr. Horváth Béla írása egy kiállításra hasonlít, amely művészi megvilágításba helyez tetszetős tárgyakat, amelyek alkalmasak a szemet és a lelket annyira elvakítani, hogy a sötét kívül essék az érzékelés, az érdeklődés körén.

Az orbáni “sötét anyag” két szempontból igényel(ne) vizsgálatot:
1 – a múlt gaztettei,
2 – a jövő tervezése, kialakítása.

A FIDESZ nem lopta “szét” az országot állítja a Béla. A tulajdon elleni bűntettek skálája a lopáson kívül tartalmazza még a csalást, a hűtlen kezelést és a rablást is. Én itt és most nem akarom kottába szedni a FIDESZ bűnlajstromát, az ATV-n állandóan ez megy. Mint jogász két témát akarok kipécézni.

A “svájci frankhitelezés” témájával behatóan foglalkoztam anno. Meglátásaimat többek között “A svájci frank (alapu) krízis. A leggonoszabb kaszt és a jóerkölcs.” c. írásomban tettem közzé. Azért jutott eszembe éppen most pont ez az írás, mert bőven foglalkozik Orbán Viktor és Csányi Sándor személyével és szerepével és mert most kezdődnek újra a kilakoltatások.

A cikk 2011.11.03-napján lett közzétéve. A képet abból hoztam át egy kis idézettel együtt.
“Ezek után lássuk, hogy állunk a jóerkölcsökkel, pl. az OTP Bank esetében, amely szintén nyakig szaros ebben az ügyben. A téma kapcsán lehetetlen Csányit úgy szóbahozni, hogy Orbánt ne emlegetnénk vele együtt e szennyes ügy kapcsán. Orbán még miniszterelnök sem volt, mikor kiállt Csányi és az OTP mellett mondván, hogy a (szocialista) kormányok és a Magyar Nemzeti Bank által gerjesztett helyzethez képest Magyarországon éppen az OTP volt az a bank, amelyik a legtovább megpróbált ellenállni a devizahitelezést gerjesztő piaci nyomásnak. Ez szépen hangzik, de nem igaz. Meg aztán mi az a devizahitelezést gerjesztő piaci nyomás? Ez egyike azoknak az orbániádáknak, amelyek értelmét ő maga tudna legkevésbé megmagyarázni.”
Azóta sokminden kiderült a frankhitelekkel, meg Orbánnal és Csányival kapcsolatban is.

A Forbes Magazin 2018-as toplistája szerint az ország leggazdagabb embere már Orbán Viktor, Mészáros Lőrinc álnéven, 381.3 milliárd forint vagyonnal. Csányi Sándor 317.2 milliárd forint vagyonnal a második helyre csúszott.

Pribékjeik a bírák, végrehajtók, közjegyzők, rendőrök, stb. most kezdik/folytatják a többmillió becsapott hiteladós sanyargatását.

Sejthette valaki, mivé fejlődik a FIDESZ, mivé válik Orbán? Igen, lehetett sejteni.
2010.03.21-én került fel az internetre “A nagy kisérlet. Létrejön e Európa első bandita “mintaállama?” c. 
írásom, vagyis Orbán első országlása előtt. Akkor (!) így tippeltem.
“A kérdés úgy tehető fel, hogy Orbán – Pintér segítségével – megszerezheti e azt a piacot, száz százalékos részesedéssel, amit úgy hívnak: Magyarország? Ha megszerzi, egy olyan hatalmi totalitás birtokosa lesz, melyre Európában biztos nem volt, a világon pedig valószínüleg nem volt példa – eddig. Mit értek totalitás alatt? Megfogalmazom. A társadalom [az állam] három funkcionális zónát foglal magában, a fehéret, a szürkét és a feketét. A politika mindíg is arról szólt, hogy ezek a zónák, egymás viszonylatában, milyen modus vivendit tudnak, ideig – óráig kialakítani maguknak, milyen mértékben tudnak a másik rovására befolyást szerezni, teret nyerni. Nem tudok olyan történelmi példát, ill. nem ismerek olyan személyiséget, aki olyan otthonosan tudna mindhárom (!) közegben élni és mozogni, mint épp a jó Pintér úr… Képzeljük csak el, mi lenne ha sikerülne Pintér úr irányításával egy olyan szuper – minisztériumot létrehozni, amely minden közhatalmi jogosultságot és minden fontos információt birtokló szervezetet egy személy irányítása alá von, és ez a személy épp egy Pintér Sándor, a gazda pedig épp egy Orbán Viktor? Nos egy ilyen rablásra van példa! Molnár Ferenc ifjúsági regényében A Pál utcai fiúkban. Itt – és csakis itt – eshetett meg, hogy megjelentek a Pásztorok és az idősebb, kijelentvén ‘einstand’ (!), elvitték az összes golyókat.” [A jobboldali kép az akkori írás keretében jelent meg.]

Nyilvánvaló, hogy vészmadárnak beváltam, de jósként megbuktam, mert úgy vélekedtem “Nos, ez az Orbán – Pintér duónak nem fog sikerülni! Ezt megjósolhatom!”
És mégis sikerült 2010-ben, sőt 2014-ben és 2018-ban is. Ez azt jelenti, hogy a bűnözés alapu “illiberális demok ráciának” igenis van létjogosultsága nálunk. Nem azért mintha sok lenne az okos patkány, hanem azért mert sok a buta golyóstollas fülkeforradalmár birka.

——————————————————————————–

Tapasztalom magamon, hogy a feltevéseimet alátámasztó érvek utólag jutnak az eszembe. Ami az illiberális demokrácia létjogosultságát illeti itt is utólag ugrott be amit Lucifer mondott a Tragédia IV. színében.

“A tömeg A végzet arra ítélt állata,
Mely minden rendnek malmán húzni fog,
Mert arra van teremtve. Már ma mentsd fel:
Amit te eldobsz, ő meg nem nyeri,
És új urat keres holnap magának.
Vagy azt hiszed, hogy ülhetnél nyakán,
Ha a gazdának szükségét nem érzi?
Ha kebelében öntudat lakik?”

Hát ez az. Nincs orbáni rejtély. Egyszerüen “népi kereslet” van rá. A nép szolgaság iránti vágyát elégíti ki.

2019.05.03

——————————————————————————–

A másik nagy einstand a magánnyugdíjpénztárak államosítása és vagyonuk elsinkófálása volt. Több könyvtárnyi irodalma van ennek a hadműveletnek, amelynek legjellemzőbb vonását nem domborítják ki. Jelesül azt, hogy új múfajként megjelent a jogalkotási bűnözés, az illiberális állam egyik specialitása.

Páratlan a jog- és politikatörténetben, hogy egy vagyon-rablást [einstand], annak minden részletét, törvényekbe foglalja a “törvényes” hatalom. Márpedig itt ez történt. Apró szépséghiba csupán, hogy a Keresztapa megszegte arra vonatkozó szóbeli ígéretét, hogy a kötvénytulajdonosok személyre szóló elszámolási számlákat kapnak és azon ellenőrízhetik, hogy hízik, ill. fiadzik vagyonkájuk az állami hízlaldában. Azért szépséghiba, mert a számlanyitási kötelezettséget elfelejtették jogsza bályba foglalni.

Az épületes história egyik gyöngyszemét linkelem ide, főleg a kördiagram miatt. Ez azt szemlélteti hogy a kormány az elkobzott vagyonnak csupán kis töredékét fordította a nyugdijbetétesek érdekét szolgáló kifizetésekre.

Az írások erdejében arról is szó esik, hogy a portfoliókká alakult magánvagyon kezelésése során épp az OTP-nél csökkent legnagyobb mértékben a reálérték…

A naív és ráérős Korózs Lajos, a parlament népjóléti bizottságának alelnöke, feljelentést tett az ismert tettesek: az Orbán – Matolcsy – Selmeczi trió ellen a legfőbb ügyésznél, akinek feleségét és lányát is épp Matolcsi alkalmazza, nem éhbérért. Ennélfogva a feljelentés pályaelemei könnyen kiszámíthatók lennének, de fölösleges számítgatni, mert azok pontosan megegyeznek majd a Polt iróasztala és szemét kosara közötti legrövidebb út elemeivel.

* * *

A múl bűneinek súlya eltörpül Orbán grandiózus jövőépítési terveinek veszélyessége mellett. A felvezető szöveg tetszetős [az volt a frankhitelesek beetetése idején is]. A lényeg, hogy a migráció veszélyeit a magyar népszaporodás finanszírozásával kell és lehet ellensúlyozni.

A bankok a vezérhiéna, az OTP vezetésével önteni kezdik az olcsó és laza hiteleket. Kinek is, mire is? A célbavett balek ezúttal az a heteroszexuális fiatal magyar, aki feleségre/férjre, ottnonra és gyerekre vágyik. Hogy is mondta az Attila? Flóra, csináljunk gyereket, hadd vessen cigánykereket.” Csakhogy ez nem ilyen egyszerü. Sok gyerek, nagy lakás és nagy autó kell – hitelből.

A kormánnyal bűnszövetségben álló bankok gondosan mérlegelik a hitelkockázatot. Ez történt a “svájci” bankhitelek esetében is. Az léprecsalt adósok azt hitték, hogy a svájci frank árfolyama nem fog emelkedni, a bankárok viszont tudták, hogy drasztikusan emelkedni fog, minden kényszerítő gazdasági ok nélkül, pusztán a spekuláció hatására.

Talán a babaváró fiatal házasok eleinte azt hiszik majd, hogy házasságuk kíbír egy emberöltőnyi gyerekprogramot és megfogják vele az isten lábát; de Csányiék tudják, hogy a család a rendszer leglabilisabb intézménye és csupán hitel injekciókkal nem stabilizálható. Nem bőséges gyermek termésre, hanem a családi kapcsolatok tömeges összeomlására, a hitelszerődések bedőlésére és arra spekulálnak, hogy egy egész nemzedéket sikerül ismét hitelrabszolgákká tenniük, ahogy a frank hitelesekkel már megtették/megteszik.

*  *  *

Ezek után térjünk vissza Orbánra és lássuk, láttassuk annak – ami, azaz egy nemzetközi zsidónak. Bizarr a hasonlat? Nézzük csak!

Amikor ezt a kommentárt írni kezdtem ez a felvetés még eszembe se’ jutott, de közben bevágott a bomba: a Trump meghívó. Mi folyik ítt? Kétségtelenül egy óriási sakkjátszma. Orbán egyik figurája a játszmának, csak még azt kell kitalálni, hogy világos parasztot, vagy sötét lovat alakittatnak e vele.

A világért se gondolják hogy most hülyéskedni akarok. A hasonlatot nem én találtam ki hanem egy hírhedt amerikai héja Zbigniew Brezinski. Én mindössze azt szajkózom, hogy a világeseményeket egy zsidó háttérhatalom irányítja. A baloldali képen ábrázolt helyzet ma sem változott. Két főszereplő ugyanaz [Putyin, Hszi Csin-ping], a harmadik [Obama] helyébe Trump lépett, aki szerintem sokkal inkább  kompatibilis a másik kettővel, mint elődje volt.

Az eljövendő világesemények ebben a sakkpartiban/sakkpakliban formá lódnak de még nem tudható, hogy pl. a migráció kérdésében mire megy a játék. Sejthető, ha dobják a Soros – Merkel – Macron vonalat valamit kapni akarnak helyette. Csak nem egy Európai Izraelt Judapest főváros sal?

Fantáziálás lenne erre is gondolni? Nem gondolnám, mert arra gondolok, milyen befolyást gyakorol máris Magyarország életére a Chábád Lubavics szekta és annak rezidense Köves Slomó főrabbi, aki egyként jóbarátja Benjamin Netanjahunak és Orbán Viktornak.

Köves nem is nagyon takargatja, szépítgeti a Magyarországgal kapcsolatos rövidtávu zsidó terveket.
“Közösségi létünk legfontosabb célkitűzése ennek az úgynevezett zsidó zsidó identitásnak a megerősítése, amelynek az oktatás, a tanítás, az ismeretterjesztés az alapja. Szeptemberben nyílik meg a Maimonidész gimnáziumunk Óbudán, további három zsinagógát tervezünk Budapesten, illetve két központot vidéken: Miskolcon és Debrecenben. E köré építve fontos számunkra a közösségi élet megerősítése, azoknak pedig, akik akár nemzedékek óta elszakadtak a hitüktől, lehetőséget biztosítani a visszatérésre. Mindemellett az ismeretterjesztés, az értékek nem öncélúan maga mutogató, de nyílt megélése a legjobb eszköze a társadalmi párbeszéd megerősítésének is. Mindehhez szükség van a mindebből fakadó értékterem tésre, amelyhez gazdasági alapok is kellenek. Az izraeli főrabbi is itt járt nemrég, amihez két esemény is alapot adott: a Talmud magyar fordításának a megjelentetése, valamint egy kóser vágóhíd, baromfi- feldolgozó átadása.”

Innen is tudható, mi a legfontosabb, legsürgősebb – nekünk magyaroknak…

És milyen sors vár ránk hosszú távon? Palesztinok leszünk?

Ember legyen a talpán aki képes ebben a kavalkádban eligazodni. Ehhez nem is a talpunkat, hanem az eszünket kellene használni.

2019.05.03

Sz. Gy.