Hogyan árulják el hitüket és híveiket a egyházi vezetők…

0

A fővárosi színházak einstandolása kapcsán sokan azzal érvelnek, hogy hiszen az egyházak a színházaknál sokkal több állami támogatást kapnak, és a kormány – a zaklatási ügyek ellenére – mégsem szól bele, hogy kiket válsztanak meg egyházfőnek. De szerintem ez nem jó év, óriási tévedés.

A keresztény nagy egyházak már réges-régen befeküdtek a hatalomnak, feladták hivatásukat és autonómiájukat, nem törődnek az oltalomra szorulókkal, a szegényekkel, az elesettekkel, nincs bennük könyörület és segítőszándék. Viszont ha jön a verdikt, akkor képesek a szószékről beleállni a politikai küzdelembe, a választások előtt “lelkiismereti” útmutatást adni híveiknek. Folyamatosan a hatalom kegyeit lesik, ezért aztán itt nem kell beleszólni a kormánynak, hogy kik legyenek a vezetők, mert maguktól is tudják.

Ebben a rendszerben csak olyasvalakit választanak vezetőnek, aki partner ebben az önfeladásban. Mert ha nem szolgálják a hatalom akaratát, akkor vége a privilégiumoknak és az elképesztő pénzesőnek, ami rájuk hullik 9 éve. Hiszen miféle állam az, amely több mint háromszor akkora támogatásban részesíti az egyházi iskolákat, mint a saját tanintézményeit? Amely azon fáradozik, hogy minél több saját iskoláját adhassa át az egyházaknak, amelyet azután ugyanúgy az állam tart fenn? Amely arra törekszik, hogy minél több olyan település legyen Magyarországon, ahol állami közoktatási intézmény egyáltalán nincsen? Amely stadiont épít egyházkerületnek? Azoktól az egyházaktól pedig, amelyek nem mennek bele ebbe a piszkos alkuba, amelyek komolyan veszik hivatásukat, megvonják az egyházi státust. A keresztény nagy egyházak ma ugyanúgy kollaborálnak a hatalommal, mint a Kádár-rendszer idején, és ezért megkapják a Judás-pénzt. Egy alapvetően vallástalan országban történik mindez, ahol a lakosságnak még az egyötöde sem gyakorolja a vallását. És az sem zavarja a nagy egyházakat, hogy az emberek pontosan látják, hogy hogyan árulják el hitüket és híveiket a egyházi vezetők, ami nyilvánvalóan odavezet, hogy egyre kevesebben lesznek, akik őszinte meggyőződésből vallják magukat hívőnek. Aztán majd jön a rendszerváltás, és mint a Kádár-rendszer összeomlása után a béke-papokról, róluk is kiderül, hogy nem Istent, hanem a hatalmat szolgálták. És jönnek a kínos magyarázkodások….De jó ha tudják, ezzel a magatartásukkal senkinek nem okoznak nagyobb kárt, mint a saját egyházuknak.

Forrás: Vásárhelyi Mária