Kádár János és a cigány-vicc

Ismét furcsa kép terjed a facebookon egy viccet tartalmazva, amelyet lehet, már sokan ismertek ezelőtt is.

Meghal a cigány, a túlvilágon találkozik Kádár elvtárssal.
Kádár megkérdi:
– Te cigány, mikor volt jobb élni? Mostanában vagy az én időmben?
– A te idődben a politikusok politizáltak, a munkások dolgoztak a romák meg loptak. Mostanában meg a politikusok lopnak, a munkások politizálnak és azt akarják, hogy én dolgozzak!

Lendüljünk túl azon, hogy a kisebbségeket és nemzeteket gúnyoló, ízléses vicceknek megvan a helyük egy egészséges immunitással rendelkező társadalomban, de egy 30 év kapitalizmus által tömeges rasszizmussal és idegengyűlölettel beoltott társadalomban ezek már veszélyesek.

A „nem dolgozó, semmirekellő és bűnöző cigány” sztereotípiája immár parlamenti pártok politikai programjává vált, nem is beszélve a kormány antiszemita Soros-kampányáról és idegengyűlölő migránskampányáról.

A zsidó és cigányviccek immár nem poénként, hanem politikai propagandaként üzemelnek a szélsőjobb számára. Különösen veszélyes, hogy most Kádár Jánost és a szocializmust is belekeverték ebbe.

A „vicc” első két állítása sem teljesen korrekt. A Kádár-rendszerben a munkások is politizáltak, a politikusok többsége is munkáscsaládból származott. Az korrekt, hogy ma a politikusok lopnak, de a politika pont politikai passzivitásba taszítja a munkásokat, akiket megfosztanak a forradalmi változásokhoz szükséges politikai aktivitásban való részvételtől.

Talán ennél is súlyosabb azt a képzetet kelteni, hogy a cigányok a Kádár-rendszerben vagy akármikor „loptak”. A Kádár-rendszer előtti rasszista rendszerek, beleértve a királyságot és a Horthy-fasizmust, mesterséges nyomorba taszították a cigányságot. A nem cigány lakosságot is érintő általános nyomor természetesen megszülte a bűnözést, amely mindig nagyobb figyelmet kap, ha épp más bőrszínű vagy etnikumú az elkövető. Mivel a kapitalizmust kiegészítő rasszizmus a kisebbségeket szerte a világon extrémebb nyomorban tartja, kiváló bűnbakként szolgálnak a bűnözéssel kapcsolatban. Így vált faji kérdéssé az Egyesült Államokat sújtó bűnözési hullám, amelyért az afro-amerikaiakat és a latinokat hibáztatják, nem pedig az őket és az alsóbb osztályokat sújtó kizsákmányolást, az anyagi, erkölcsi és szellemi nyomort.

A Kádár által fémjelzett szocialista politika óriási vívmányokat hozott létre a rasszizmus felszámolásáért, beleértve a szegregáció felszámolását, a teljes foglalkoztatást, az egyenlő munkáért egyenlő és tisztességes béreket és a következetes antifasiszta politikát.

Pont a Kádár-rendszer volt az, amely megkezdte a cigányok évszázados és súlyos elnyomásából eredő hátrányok leküzdését. A cigányok a társadalom egyenjogú tagjaiként dolgozhattak és tanulhattak, és kezdhették meg a kitörést. Pont a Kádár-rendszer volt, amely a társadalom egészének bűnözési statisztikáit képes volt javítani. Pont a rendszerváltás volt az, amely során az egész munkásosztályt súlyos csapás érte, még súlyosabban a cigányságot, amikor a munkahelyeik 55%-át hirtelen megszüntették. Tehát nem igaz, hogy a cigányok loptak, az a képzet sem, hogy nem dolgoztak, és az is ostobaság, hogy a jelenlegi rendszerben „azt akarják, hogy dolgozzanak”. A cigányság a kapitalista rendszerünkben ismét a Horthy-rendszerben betöltött napszámos, kizsákmányolandó munkás és bűnbak szerepét tölti be.

Erről a súlyos tragédiáról lehetne a szemeket felnyitó és a valóságot megvilágító viccet kreálni. Ez pedig nem csak nem ilyen, de pont az ellentéte.