Karácsony Gergely nyílt levele Áder Jánosnak

0

Egyetértek a Magyar Orvosi Kamara és a szakszervezetek álláspontjával, az ellenzéki pártok kritikájával: a tb-törvény indokolatlanul és meggondolatlanul sok ezer magyar családot sodorhat nagyon nehéz helyzetbe országszerte, így Budapesten is. Ez egy rossz döntés, van még mód a korrigálására. Ezért ma az alábbi levelet küldöm Áder János köztársasági elnöknek:

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Engedje meg, hogy ezúton osszam meg Önnel az aggodalmamat a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló, az Országgyűlés által 2019. december 11-én elfogadott, T/8021. számú törvénnyel kapcsolatban.
Az elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény az általános, mindenkire kiterjedő társadalombiztosítás elvének fenntartása mellett az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek esetében a közteher meg nem fizetését három hónap elteltével azzal is szankcionálja, hogy a társadalombiztosítás keretében általuk nem vehető igénybe egészségügyi szolgáltatás.
Meggyőződésem, hogy súlyosan aránytalan az a szankció, amely egy 25.000 forintot sem elérő közteher-tartozást akár milliós nagyságrendű egészségügyi kiadás kiterhelésével kíván sújtani. Különösen aggályos, hogy az érintettet a késedelem bekövetkezése után a kötelezettség teljesítésére, illetve elmulasztásának jogkövetkezményeire nem figyelmezteti egyetlen állami szerv sem.
Az elfogadott törvény alapján még egy egyszerű adminisztratív tévedés is (pl. rossz bevételi számlára utalás) igen súlyos, családok anyagi megrendüléséhez vezető következménnyel járhat.
Miközben a társadalombiztosítás terheihez való hozzájárulás a teherviselő képesség szerint mindenkinek kötelezettsége, a jogalkotó álláspontom szerint nem alkalmazhat kirívóan aránytalan szankciót ennek érvényesítése érdekében. Alkotmányjogi szempontból az elfogadott szabályozás komolyan felveti a szankció aránytalanságára figyelemmel az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésének sérelmét, illetve át nem gondolt társadalmi következményekkel járhat.

 

Tisztelettel,

Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere.