Kéri László: A Fidesz nem fogja magát türtőztetni a kampányban, ha bárhol is komolyabb veszélyben érzi a hatalmát

0

Tisztában vagyok azzal, hogy az elmúlt napokban szinte százával születtek kisebb-nagyobb kommentárok, glosszák, vélemények, és lehetetlen vállalkozás lenne bármiféle újabb szemponttal előhozakodni. Sőt, az sem lepne meg, ha nem kevés olvasótok azt mondaná magában, hogy-elég már ebből, lapozzunk. De én sem tudom megtenni, hogy az elmúlt napok történésein töprengve ne tévedjek újra meg újra vissza ehhez a képtelenül leleplező jellegű történethez.

Kiderült, hogy a kampány hátralévő néhány hetében arra számíthatunk, hogy a Fidesz nem fogja magát türtőztetni, ha bárhol is komolyabb veszélyben érzi a hatalmát.

Azt eddig is érzékelhettük, hogy az elmúlt kilenc év során a rendőrség meg az ügyészség feltűnően tartózkodóan viselkedett minden egyes olyan esetben, amikor Fidesz-közei embereket valamiféle jogsértő magatartáson lehetett tetten érni. Még csak felsorolni sem érdemes mindazon hírhedett esetek végetlen sorát, amikor ezek a szervek valahogyan képtelenek voltak megtalálni a maguk cselekvés lehetőségeit – legyen az Farkas Flórián lakóhelyének kiderítése, avagy a Tiborcz gyermek nemzetközi méretűvé szélesülő gyanús ügyeinek nyomon követése.

Avagy egy ide szorosabban illő példa: a tucatnyi kopasz egészen kirívóan alkotmánysértő módon akadályozta meg annak idején az MSZP népszavazási beadványát ország-világ nyilvánossága előtt, és a megfelelő hatóságok, ügyészség, rendőrség akkor sem láttak okot arra, hogy legalább a fellépés látszatáig eljussanak.

Pedig…

Annak a gaztettnek a súlya, alkotmányos jelentősége hol is van ahhoz, amit most egy teljességgel ártalmatlan fényképre alapozva próbálnak meg nevetséges magyarázatokkal igazolni! De-ez csak a vérlázító jelenség egyik oldala.

Az egyik a nemtevés, a nyilvánvaló gyávaság mindazon esetekben amikor a hatalomhoz közeliek ügyeiről van szó. A másik oldal mostanság kezd mind erőteljesebben kirajzolódni, bár azt kell, hogy mondjam, ez sem teljesen előzmények nélküli. Emlékezzünk vissza arra, ahogyan elbántak Császy Zsoltékkal, avagy a Czeglédi-ügy követhetetlen s fölöttébb hiányos bizonyítékokra támaszkodó eljárási útvesztőire.

Ez a másik oldal pedig abban ölt testet, hogy az állami erőszak és/vagy igazságszolgáltatás szervezeteit elkezded a mindennapi politikai küzdelmekben a magad pillanatnyi politikai érdekeiben oly módon felhasználni, hogy pontosan tisztában vagy az ellenfeled kiszolgáltatottságával és védtelenségével. S ennél veszélyesebb eljárás nagyon kevés képzelhető el, mert ha erre rákapnak, akkor tényleg vége mindennek.

Ha a jelen hatalom azt tapasztalhatja meg, hogy a helyi közigazgatástól a rendőrségig, a TEK-től az ügyészségig minden különösebb kockázat nélkül felhasználhatja ezeket a számára kellemetlen emberek, ügyek, esetek, csoportok kiiktatására, akkor teljesen fölösleges lesz ebben az országban választásokban, szólásszabadságban, vagy bármiféle alkotmányos alapjog érvényesülésében reménykedni.

Az egyik oldal, a nemtevés is kellően riasztó és cinikus eljárás, ám ez a másik oldal, az állami erőszak monopóliumával történő aktív visszaélés egyenes utat jelöl ki hazánknak a manapság is jól ismert diktatúrák világa felé.

Nem vagyunk tapasztalatlanok, sem tanácstalanok, csak éppen feledékenyek, megengedhetetlenül feledékenyek.

Alig tíz hónappal ezelőtt, tavaly november végén-és december elején – a rabszolgatörvény kapcsán – az ellenzék egésze, a civil mozgalmak és a felháborodott állampolgárok együttesen és heteken át tartó ellenállása hamar megmutatta, hogy a Fidesz tökéletesen zavarba hozható, meghátrálásra kényszeríthető, ha érdemi és komoly ellenállással találja magát szemben.

Most például az összes ellenzéki pártnak kötelessége lenne az, hogy Pikóékkal szolidáris legyenek, s az is, hogy ne hagyják ezt az ügyet kialudni, mert biztos vagyok benne, hogy ha nem követelik ki, akkor nem lesz néven nevezhető felelőse egy ilyen nyilvánvalóan politikai indíttatású akciónak. Ha pedig nem fognak össze és ne kiáltanak megálljt, akkor a Fidesz számára az lesz a tanulság, hogy máskor és máshol is érdemes lesz mesterséges hisztériakeltéssel összezavarni a törékeny körzetek várható választói magatartását.

A hisztériakeltés és a félelemre történő rájátszás ugyanis mindenekelőtt a középen lévő, milliós nagyságrendű bizonytalan táborra gyakorolja a legnagyobb hatást azzal, ha elveszi a kedvét a részvételtől. És azt nagyon is jól tudják a Fidesz stratégái, hogy az ellenzék egyetlen komoly hátterét ma a bizonytalanok megmozdítása adhatná.

Ha ez az eset úgy marad következmények nélkül, hogy nem lesz felelőse és a választók többségében legfeljebb csak a „botrány” emléke marad meg, akkor előre elmondhatjuk, hogy ebben a kerületben egy hónappal a választások előtt sikerült előállítani az ellenzéki vereséget kemény kormányzati erőfeszítésekkel.

Ha az ellenzék, a civilek és a megmaradt média a sarkára tudna állni, akkor viszont a bizonytalanok kaphatnának pozitív leckét arra nézve is, hogy a Fidesz megállítható és adott esetben le is leplezhető.
Ma még ebből az ügyből bumeráng is lehetne, mert felnyithatná a bizonytalankodók szemét és őket is rádöbbenthetné, hogy a tartózkodásukkal miféle rendszer eljövetelét és tartóssá válását segítik elő akaratlanul is.