Kövér, a pszichopata kommunista gennygóc!

0

Budapest – Mégiscsak igaza volt Kövér Lászlónak, amikor azt mondta, hogy kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna. Erre legjobb példa ő maga. Kövér egy civilizált országban nem léphetné át az elmeosztály küszöbét. Bármelyik szakember megmondja, hogy Kövér egy pszichopata szociopata, aki közveszélyes orvosi eset, pszichológiai alkalmassági vizsgán megbukna, egy daru kezelésére is alkalmatlan lenne. Ez az elmebeteg rászabadult az Országgyűlésre, katonaságot alapított a törvény házába, bünteti az ellenzéki megnyilvánulásokat. Ha van gennyes seb ennek az országnak a testén, azt Kövér Lászlónak hívják.

Kövér pszichológiai állapotát pontosan mutatja, hogy az MSZMP KB egyik intézetéből érkezve kommunistázik. Normális embernek lennének morális gátlásai, hogy ezzel a múlttal a háta mögött ne kommunistázzon. 1986-ban már nem volt kötelező a diktatára állampártja Központi Bizottsága Társadalomtudományi Intézete munkatársának lenni, ha felajánlottak volna egy ilyen állást. Vissza lehetett utasítani, ha valaki nem értett egyet a kommunistákkal. De ilyen állásokat nem dobáltak az emberek után, ki kellett érdemelni. 1986-ban még senki nem tudta, hogy itt rendszerváltás lesz. A párton belül még nem voltak olyan “reformerők”, amelyek a békés rendszerváltás előkészítésén dolgoztak volna. Akik ott voltak a párt vezető szerveiben, tudományos intézeteiben, azok megbízható, elkötelezett, jó kommunista elvtársak voltak.

1988-ban az MSZMP pártértekezletének elnökségében még ott ült Kádár János és a régi kommunista garnitúra. A fejük felett az a felirat volt olvasható, hogy “A párt vezetésével a demokrácia és a reformok útján a szocializmusért”. 1986-ban mennyivel inkább. Kövér elvtárs vajon miért dolgozott volna a párt KB társadalomtudományi intézetében, ha nem a szocializmusért? Kövér azt hiszi, nem emlékszünk még arra, mi volt 1986-ban? Nem tudjuk, milyen szigorú hierarchia volt, és milyen nehezen lehetett a párt vezető szerveibe bekerülni? Ahol ő dolgozott, az egy kiemelt presztízsű intézet volt, nem kerülhetett be akárki. Megbízható, jó elvtársnak kellett ahhoz lenni. Olyannak, mint Kövér elvtárs volt. Voltak annak a rendszernek bátor kritikusai, de azok nem a KB intézetében dolgoztak, hanem szamizdatot írtak. Kövér ezeket kommunistázza a pártközponttal és a vörös katona nagypapával a háttérben. Akit ez nem zavar, akinek nincsenek emiatt gátlásai, az tipikus pszichopata.

Kövér 2013. június 22-én a hortobágyi templomban (!) azt mondta, hogy “a magyarságnak még a kommunistákból is a legalja jutott, akik nemzetárulásban, hazaárulásban és nemzettársaik megnyomorításában mindig élen jártak Kun Bélától Rákosi Mátyáson át Kádár Jánosig.” Ha így van, akkor a volt KISZ-titkár Kövér László is közéjük tartozik. Kövérnek Kádár János volt a legfelső főnöke. Kövér László a kommunisták legalját szolgálta ki, és ebben a minőségében még a legaljának is a legalja volt. Egy ilyen állás betöltéséhez a helyi kommunisták vagy minimum a városi pártbizottság – a kommunisták legalja – ajánlása kellett. 1986-ban az MSZMP KB egyetlen intézete sem alkalmazott olyan munkatársat, aki a rendszer ellensége lett volna. Kövér munkanélküli volt és sehol máshol nem talált állást? Miért nem ment dolgozni oda, ahol Hamvas Béla dolgozott, vagy oda, ahol Kőszeg Ferenc. Kőszeg miért nem a KB-nál dolgozott? Kövért kiretusálták volna arról a fényképről, ahol Kőszeg Ferenc a kommunista állambiztonság emberei elől fut a Batthyány örökmécsesnél? Ha valaki kommunistázhatna, akkor Kőszeg Ferenc tehetné. Miért éppen Kövér, az egyik kommunista prominens vállalkozik arra, hogy megmentsen a kommunistáktól bennünket? Vagy Iványi Gábor, aki Kövér nagy “keresztény” kurzusában nem elég keresztény, hol volt 1986-ban? Esetleg szintén a KB intézeténél ténykedett volna?

Kövér nemcsak saját kommunista múltjáról feledkezik meg, hanem egész családja múltjáról. Ha a magyarságnak Kun Bélától Rákosi Mátyáson át Kádárig a hazaáruló és nemzetáruló kommunisták legalja jutott, akkor az ő családja három generáción át az volt, mert szolgálta Kun Bélától Kádár Jánosig ezeket a nemzetárulókat, akik közül nem kivétel ő maga sem. Ő a hazaáruló és nemzetáruló ősei nyomdokaiba lépett, és vitte tovább a család legalja kommunista hagyományait. Kövér 2005-ben azt hazudta, hogy az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete 1986-ban már elsősorban tudományos intézet volt és nem pártintézet. Kövér hülyének néz mindenkit: elfelejti, hogy a pártállamban még a párt közvetlen irányítása alá nem tartozó tudományos intézetek is pártirányítás alatt tevékenykedtek, nemhogy az állampárt Központi Bizottságának társadalomtudományi intézete. Egy állami egyetem tanszékén sem lehetett tanársegéd, akit a pártbizottság nem javasolt. Kövér gátláztalan hazudozó, aki a saját kommunista mújtját, az állampárttal való kollaborációját ilyen egyszerűen elintézi, másokat pedig gyilkos indulattal kommunistáz. Azoknak dolgozott, akik a III/III-as jelentéseket olvasták, akik a társadalom manipulációjának tudományos hátterét alakították. Aczél György vezette az intézetet, aki ugyan egy felvilágosult és művelt polgár volt a tahó és műveletlen Kövérhez képest, de korábban mégiscsak a kommunista párt agitprop KB titkára volt.

Kövér ráadásul mindent annak a kommunista rendszernek és a kommunista őseinek köszönhet, akiket most mocskos szájjal gyaláz. Abban a rendszerben tanulhatott ingyen, kapott nála tehetségesebb embereknél jobb előmenetelt. Abban a rendszerben ilyen hangnemben senki nem beszélhetett. Ilyen gyűlölködő patkányokat, mint ő, nem tűrtek meg a hatalomban, mert méltatlan volt egy állami vezetőhöz. Azok a kommunisták, akiket ő mocskol, polgárok és úriemberek voltak hozzá képest. Annak a rendszernek voltak üldözöttei, de az nem Kövér László volt. Annak a rendszernek az üldözöttei nem az MSZMP KB Társadalomtudományi Intézetében voltak üldözöttek, hanem vidéki iskolákba, fizikai állásokba, levéltárakba voltak száműzve a hivatalos szellemi életből. Rájuk nézve sértő, hogy ez a Kövér gyalázza a kommunistákat, aki ráadásul még őket is kommunistázza, ha valamelyik polgári demokratikus pártnak a szimpatizánsai, és nem a kódoltan náci, nyíltan fasiszta párttá vált Fidesz támogatói.

Annak a Kövérnek van bőr a képén kommunistázni, aki a kommunistáknak köszönheti a karrerjét, az előmenetelét, a diplomáját. Ő akarja kiűzni a kommunizmust Magyarországról, mintha Belzebub által ki lehetne űzni az ördögöt. Kövér a “demokrácia testén” gennyedző sebnek nevezte Gyurcsány Ferencet, akivel ugyanannak a KISZ utáni MISZOT-nak volt az alelnöke, amelynek Gyurcsány Ferenc. Kettejük közül Gyurcsány a demokrata. Ha van gennyedző seb a magyar demokráciában, akkor azt Fidesznek, Orbánnak és Kövérnek hívják. Ezek közül is a leggenyyesebb Kövér, aki még elmebeteg is, és első lesz, aki a tömegbe lövet, ha megunja a nép a diktatúrájukat. Kövér és társai 2006-ban utcai puccsot próbáltak végrehajtani, de nem sikerült. Utána megcsinálták ugyanazt a puccsot a 2010-es választások után. Ugyanazt a forgatókönyvet vették elő, csak a “forradalom” szó elé odaírták, hogy “fülke”. Az eszelős gyűlöletük abból fakad, hogy Gyurcsány demokratikus választáson legyőzte őket. Az egyetlen, akit nem tudtak megvenni, és aki átlát rajtuk, és aki nem fél tőlük. Kövér azt nevezi demokráciának, amelyben minden hatalom a másik pszichopata, Orbán Viktor kezében összpontosul. Az ellenzék szégyene és gyalázata, hogy engedi demokráciának nevezni azt a mocskot, amit létrehoztak, és nem támadja teljes erejével a rendszer legitimitását. Mert ez a rendszer illegitim, alkotmányellenesen jött létre.

Kövér beszél elszámoltatásról, amikor az orrunk előtt lopják el még azt is, ami le van betonozva. Idióta haverja a saját kertjébe épít közpénzen futballstadiont. Ezért a kommunista Kínában nyilvánosan felakasztanák. Észak-Koreában nem élné meg a reggelt. Mikor mert volna bármelyik kommunista vezér ilyet megtenni? Rosszabbak, mint a kommunisták. Ezek beszélnek a kommunisták koncepciós pereiről, amikor a fél szocialista párt a vádlottak padján ül az ő bűncselekményeikhez képest nevetséges vádakkal, amelyeket a Fidesz pártkatonája, Polt Péter képvisel? A kommunistázás semmi más célt nem szolgál, minthogy ideológiát adjanak a fasiszta diktatúrának: azért nem lehet őket leváltani, nehogy visszajöjjenek a kommunisták. De hol vannak itt rajta kívül kommunisták? A kommunisták a nyolcvanas években ezerszer különbek, tisztességesebb és felvilágosultabbak voltak náluk. Érthetetlen, hogy Kövért hogyan engedhették 1986-ban maguk közé. A negyven évet azért emlegeti, mert már negyven évig akarnak uralkodni és leválthatatlanok lenni. A kommunisták azért akartak uralkodni, nehogy visszajöjjenek a fasiszták, a fasiszták azért akarnak idők végezetéig uralkodni, nehogy visszajöjjenek a kommunisták. Ideje lenne, ha a demokraták mindkét diktatúrát elkergetnék örökre.
Kövér pontosan úgy viselkedik az Országgyűlés elnöki székében, ahogyan egy elmebeteg viselkedne a Lipótmező zártosztályáról. A Lipótmezőről szabadított ember minden bizonnyal büntetéseket szabna ki, ha valaki neki nem tetsző módon nyilvánul meg. Csendőrséget szervezne a népképviselet intézményében, hogy azokkal fenyegesse a nép által megválasztott képviselőket. Ha nagyon dühbe gurulna, azt mondaná, hogy a parlament baloldalán levőknek semmi keresnivalójuk nem lenne az épületben, majd amikor megelégelné, hogy bárki bármit mondhat, javaslatot tenne a rendeleti kormányzásra, hogy ezt a parlamentnek nevezett vitatkozós csürhét kergessék szét. Addig is álljanak fel, ha ő belép. Kövér megnyilvánulásai és nyilatkozatai nemcsak egy demokrácia kereteibe nem férnek bele, nem csupán méltatlanok egy közjogi méltósághoz, hanem egyértelműen orvosi beavatkozást igényelnek, és kényszerzubbony után kiáltanak. Kövér egy közveszélyes ember.

Ideje lenne, hogy Kövér megnyilvánulásai alapján orvosok, szakemberek diagnosztizálják ennek az aberrált embernek a betegségét. Főnökén, Orbán Viktoron már láthattuk, milyen súlyos pszichikai betegségben szenved, és feltételezhetően milyen erős gyógyszereket használ. Kövér kórképe könnyen felrajzolható lenne, magánviseli a pszichopatákra jellemző valamennyi tulajdonságot. Nincs önkritikája, gátlástalan, kóros hazudozó, agresszív, nincs lelkifurdalása, félelemérzete, az önkontroll és a felelősségérzet teljes hiánya, érzelmi sivárság, empátiahiány, beteges énközpontúság jellemzi, erkölcsi érzéke a nullával egyenlő. Egyes kutatások azt mutatják, hogy az agyi központok közül az érzelmek kialakításáért felelős amigdala, és a döntéshozatalban, illetve a viselkedés szabályozásában szerepet játszó prefrontális kortex érintett leginkább. Agresszív viselkedés esetén az említett központok és a környező struktúrák közti kapcsolat sérülése mutatható ki.
Az amerikai Vanderbilt Egyetem kutatói viszont azt vizsgálták, mi az, ami túlteng a pszichopatákban. Az eredmények megerősítették, hogy ez az impulzivitás, a jutalom iránti felfokozott vágy és a kockázatvállalási hajlam. A kutatók szerint leginkább a két utóbbi tulajdonság áll kapcsolatban a pszichopátiával. Az egyének olyan erősen vonzódnak a jutalomhoz, hogy az elnyomja a kockázatérzést és a büntetéstől való félelmet. A kutatók az agy “jutalmazó hormonja”, a dopamin és a pszichopátia közötti kapcsolatot fedezték fel. A pszichopata agya a jutalmazásért képes kikapcsolni az önkontrollt, a felelősségérzetet, hazudik, szelektív az emlékezete, átgázol bármin. Ez a jutalmazás lehet anyagi természetű, a társadalmi érvényesülésre vonatkozó, de lehet a pszichopata egy általa csodált ember elismerésétől függő, akinek feltételezett elvárásait minden gátlás nélkül kiszolgálja, hogy tőle érzelmi jutalmat kapjon, de ilyen jutalom lehet a hatalom kóros élvezete is. A pszichopata tipikusan törtető karrierista, gátlás nélkül áthág bármilyen szabályt. A diktátorok mindegyike pszichopata volt. A szeretetet és az érzelmeket nem ismerik. A pszichopaták egy része nem kerül közvetlen összeütközésbe a törvénnyel, vagy a törvényeket ő maga hozza, egy részük viszont gátlástalansága miatt börtönben végzi.
A pszichopata paranoiás, azért támad agresszíven, mert az a meggyőződése, ha nem ő uralkodik vagy dominál, akkor ő lesz az áldozat. A pszichopata kaméleon természetű, megnyerőnek látszó, minden eszközt képes bevetni céljai érdekében. De mindenkit csak eszköznek tekint, kihasznál, senkiben nem tud igazán megbízni. A kudarcokért mindig mást hibáztat.

A pszichopatáknak nincs betesgégtudatuk, ezért nem fordulnak orvoshoz, 14 éves koruk után a kezelésük szinte lehetetlen. A társadalom védtelen velük szemben, ha nem ismeri fel, hogy agykárosodásban szenvedő elmebetegekkel áll szemben. Nem lehet hatni rájuk. Egyetlen megoldás, hogy korlátozzák őket és a hatalmukat. Ha ez nem lehetséges, akkor a szakemberek szerint futni kell tőlük. Ahol a pszichopaták uralomra jutnak, annak pusztulás lesz a vége. A magyaroknak még hazaáruló és nemzetáruló fasisztákból is a legalja jutott.

olkt.hu/nepszava.com