Magyar György: Kövér László össze-vissza hazudozott!

0

„A bírói hatalom nem lehet független az államtól, hiszen maga is része annak” – mondta Kövér László házelnök a bírói függetlenséget garantáló hazai jogszabály elfogadásának 150. évfordulóján. Dr. Magyar György ügyvéd szerint ez akkora ostobaság, hogy elemi felháborodást kellett volna kiváltania. Miután nem ez történt, nem hallgathat tovább. Véleményét a blogjában írta meg.

Dr. Magyar György szerint Kövér László kijelentéseivel kapcsolatban több kérdés is felmerül. Lehetséges, hogy a hatalommegosztás montesquieu-i elvei mára csak kevéssé értelmezhetők, hiszen a törvényhozás a végrehajtó hatalom szánalmas kiszolgálójává vált, így annak ellenőrzésében nem tölt be semmilyen érdemi szerepet, hanem egyszerű szavazógéppé silányult. De odavesztek a független ellenőrző intézmények is, mint például az Állami Számvevőszék vagy az Alkotmánybíróság – állapítja meg az ügyvéd.

Úgy tűnik – írja -, most a bírói hatalmi ágon a sor. Azzal, hogy az Orbán család személyes jó barátját állították az Országos Igazságszolgáltatási Tanács élére, aki szinte korlátlan hatalommal rendelkezik a bírák kinevezését illetően, az igazságszolgáltatás függetlensége jelentősen sérült. De még ez is kevés, mert most Kövér azt üzente, hogy a bíráknak el kell dönteniük: „az államot védők és építők, vagy az államot támadók és rombolók oldalára” állnak. Ezzel kapcsolatban megjegyezi azt is, hogy a „bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és nem folytathatnak politikai tevékenységet”.

Vagyis nem állhatnak sehová, mert a döntéseik során kizárólag a hatályos – esetenként szinte értelmezhetetlen, máskor kifejezetten a regnáló hatalom érdekeit szolgáló – jogszabályokból, és a rendelkezésükre álló bizonyítékokból indulhatnak ki, s mindezek alapján a legjobb lelkiismeretük szerint kell ítélkezniük. A természet rendjének tagadása – jelentsen ez bármit – ide pedig nem fél bele. Miként az is teljesen közömbös, hogy az ügyfelek éppen „építik” vagy „rombolják” az államot.

Aki sokallja az adót, és pert indít a NAV ellen, az vajon rombol? Aki meg tisztességtelen módszerekkel nyer milliárdos közbeszerzési megbízásokat, és a bírósági eljárásból valamilyen „véletlen” folytán nyertesként kerül ki, az épít? S az a bíró, aki az uniós és a hazai jog ütközése esetén előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményez az Európai Unió Bíróságánál, az rombol vagy épít? – teszi fel a kérdést dr. Magyar György, aki szerint Kövér László talán maga sem tudta, hogy mit beszél.

Hangsúlyozta: kár, hogy a bírói kar mindezt szó nélkül hagyta, s a jogásztársadalom sem emelte fel egységesen a szavát.

olkt.hu/atv.hu