Mi volt a baj a Karácsony Gergely interjúval

0

Hargitai Miklós, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) elnöke szerdán a közösségi oldalán reagált a közszolgálatinak hazudott, valójában kormányszolgálati média kedd esti Karácsony Gergely-interjújára.

Írását változtatás nélkül idézzük:

Mi volt a baj a Karácsony-interjúval?

Röviden: az, hogy nem volt interjú (a köztévé riportere nem a főpolgármester válaszaira volt kíváncsi, hanem a saját maga (vagy Rogán Antal, Habony Árpád stb.) üzeneteit próbálta átvinni.

Bővebben: az, hogy a műsorszámra vonatkozó összes jogszabályi előírást megsértette.

A média, és azon belül is a közszolgálati sajtó működését számos jogszabály és szakmai-etikai előírás szabályozza. Ezen írott normák egyikét sem sikerült betartani Karácsony Gergely megszólaltatása során.

Eleve megmagyarázhatatlan, hogy a megválasztott és hivatalba lépett főpolgármesterre száz napon át nem kíváncsi a közmédia – miközben a munkáját ugyanott kormánypolitikusok és a kormány által fizetett „szakértők” folyamatosan ócsárolják.

Mindezt azzal tetézni, hogy amikor a meghívására mégis sor kerül, akkor a tevékenységével, döntéseivel kapcsolatos kérdések (egészen pontosan: azon kérdések, amelyeket hasonló szituációban a néző föltenne) helyett a riporter a kormányálláspont sulykolásával tölti az időt, vagy arra kérdez rá, hogy Karácsony miért nem ott szállt ki az autóból, ahol az M1 kamerái várták, a kihirdetett klímavészhelyzet ellenére miért nem szólnak folyamatosan a fővárosban a szirénák stb., olyan fokú szereptévesztés, amire nehéz szavakat találni.

Amikor a mindannyiunk adójából működő média munkatársa mikrofonvégre kap egy megválasztott politikai vezetőt, akkor nem a kormányt, nem a Fideszt és nem saját magát képviseli, hanem azt a közösséget, amelytől a fizetést kapja. Tehát annak a közösségnek a nevében kérdez, annak a közösségnek a pártatlan és széles körű tájékoztatását próbálja elősegíteni, hiszen ez a dolga, ezért fizetjük.

A közmédia nézőjének/hallgatójának nem kell tudnia, hogy a riporter (Rogán Antal, Habony Árpád, Orbán Viktor stb.) szereti vagy nem szereti Karácsony Gergelyt. Ellenben egy ilyen műsorból hozzá kellene jutnia minden olyan információhoz, amelynek alapján ő maga sugalmazásoktól mentesen objektív véleményt tud alkotni a főpolgármester eddigi tevékenységéről.

Ezt a minimális elvárást az M1-nek Karácsony Gergely megszólaltatásakor nem sikerült teljesítenie.

A műsor a következő törvényi előírásokba és írott szakmai normákba ütközött:

Médiatörvény

„A médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a műsorterjesztők az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelően, e törvényben meghatározottak szerint kötelesek egymással és a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen együttműködve eljárni.” (Jóhiszeműség? Tisztesség?)

Sajtótörvény

„Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről.” (Hiteles tájékoztatás?)

Közszolgálati kódex:

„A médián keresztüli közlésekben, a sajtószabadság gyakorlása során egyértelműen meg kell jelennie a közérdek szempontjainak, hiszen a médián kívül nem áll rendelkezésre hasonló erejű alternatív megoldás a szükséges demokratikus tájékoztatás és a közösségi viták lefolytatásának biztosítására.” (A közérdek szempontjai?)

„A semlegesség alkotmányjogi elve értelmében az állam nem választhat a létező világnézetek és értékfelfogások között, azokat egyenrangúnak kell tekintenie. A semlegesség elve addig és csak addig tartható, amíg mindenki számára biztosított az egyes felfogások és nézetek közötti szabad választás.

Az állam nem kényszeríthet senkit világnézeti és értékfelfogásra vonatkozó döntésre, jóllehet a teljes függetlenség soha nem érvényesül, így a semlegesség és a teljes közömbösség sem jellemezheti.” (Egyenrangú értékfelfogások? Semlegesség?)

„A közszolgálati médiaszolgáltató vezetője és a tevékenységében részt vevők – a jogszabályok nyújtotta keretek között – szakmai autonómiát élveznek (…) Ugyanakkor a szakmai autonómia együtt kell hogy járjon a szakmai tisztességgel és az etikai megalapozottságú munkavégzéssel.” (Szakmai tisztesség? Etika?)

„A közszolgálati médiaszolgáltatás céljai:

kiegyensúlyozott, pontos, alapos, tárgyilagos, sokoldalú, időszerű, megbízható és felelős hírszolgáltatás, valamint tájékoztatás (…)

az egyes eltérő vélemények ismertetése, a közösség ügyeivel kapcsolatos viták lefolytatása, a megbízható tájékoztatáson alapuló, szabad véleményalkotáshoz való hozzájárulás (…)

sokszínű, gazdag választékú, többféle értékrendet bemutató műsorok közzététele; a közszolgálati médiaszolgáltatónak törekednie kell arra, hogy az adott témákhoz kapcsolódóan bemutassa a lehetséges, többféle értékrend alapján való megközelítést, értékelést (Ezek közül a célok közül melyiket szolgálta a közmédia riporterének tevékenysége?)

„Az ország lakosságát széles körben érintő társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatása kapcsán a közszolgálati médiaszolgáltatások szintén nagy figyelmet fordítanak az Országgyűlés, a kormányzati és önkormányzati szervek, az egyházak, a pártok, az érdekképviseletek, társadalmi szervezetek és állampolgári közösségek tevékenységének bemutatására, működésük nyilvánosság elé tárására.” (Mennyiben segítette ez a műsor a főpolgármester működésének tárgyilagos bemutatását?)

„A közszolgálati médiaszolgáltatások törekszenek arra, hogy az eltérő álláspontokat úgy jelenítsék meg, hogy a hallgatóknak és a nézőknek lehetőségük legyen a különböző vélemények összehasonlítására.” (Azon kívül, hogy mit gondol a Fidesz és a kormány Karácsony Gergelyről, mit tudtunk meg ebből a műsorból, illetve az utána következő beszélgetésből?)

Remélem, hogy a Médiatanács és a Közszolgálati Kuratórium rendkívüli ülését már összehívták, Mészáros Kata már csomagol, és a közmédia vezetői is buzgón olvasgatják az álláshirdetéseket.

Hargitai Miklós

Mi volt a baj a Karácsony-interjúval?Röviden: az, hogy nem volt interjú (a köztévé riportere nem a főpolgármester…

Gepostet von Miklós Hargitai am Mittwoch, 22. Januar 2020