Nem fogadta el az ellehetetlenítő Palkovics-tervet az MTA!

0

Miután kedden élőláncot is szervező tiltakozás volt a Magyar Tudományos Akadémia épületénél, az MTA vezetése úgy határozott, hogy nem vesz részt a kormány által rájuk kényszeríteni próbált ellehetetlenítésben.

A Magyar Tudományos Akadémia a honlapján közölte a keddi vezetőségi ülésén hozott határozatot.

Az MTA honlapján megjelent első határozat szerint 

az Elnökség felkéri az ITM miniszterét, hogy biztosítsa az akadémiai kutatóhelyek törvényben garantált alapfinanszírozását.

A Lovász László által vezetett elnökség felkéri a kutatóközpontok főigazgatóit és az önálló jogállású intézetek igazgatóit, hogy az NKFIH által meghirdetett Tématerületi Kiválósági Program keretében előkészített támogatási igényeiket terjesszék fel az Akadémia elnökéhez.

Az Elnökség felkéri az MTA elnökét, hogy – a Professzorok Batthyány Köre által tett és az ITM minisztere által is elfogadott javaslattal összhangban – a kutatóintézet-hálózat igényeit abban az esetben továbbítsa az ITM minisztere, valamint az NKFIH elnöke részére, ha a minisztertől előzetesen írásbeli visszaigazolást kap arról, hogy a törvény szerinti 2019. évi központi költségvetési támogatást az intézetek megkapják.

Az Elnökség felkéri az Akadémia elnökét, hogy haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat az ITM miniszterével a kutatóintézetek jövőbeni struktúrájára vonatkozó miniszteri javaslatokról.

Vagyis az MTA elutasítja a kormány által rájuk erőszakolni kívánt modellt, és írásbeli garanciát kérnek arra nézve, hogy megkapják az idei, 2019-es évre szóló központi költségvetési támogatásukat az Akadémia alá tartozó intézmények.

Az MTA elnöksége hozott egy második határozatot is, amely így szól:

Az Elnökség köszönettel veszi az Akadémián és más intézményeknél dolgozók támogatását. Továbbra is kéri az akadémiai dolgozók töretlen helytállását, bizalmát és higgadt feladatellátását.

Pléh Csaba Széchenyi díjas pszichológus, nyelvész, az MTA korábbi főtitkára.

(mta.hu)