Orbán fasizmusáról néhány gondolat

Beszéljünk hát a fasizmus jellemzőiről, hogy értsük, hogyan kerülhetett egyáltalán ezzel összefüggésbe a mai Magyarország, annak demokratikusan megválasztott kormányzó rendszere?

-Az Oxford Dictionary fasizmus meghatározása: „tekintélyuralmi és nacionalista jobboldali kormányzati és társadalmi rendszer”
-George Orwell író: a fasiszta legjobb egyszavas leírása a „zsarnok”

-Umberto Eco olasz író, filozófus a fasizmus alappilléreiről:

-Hagyomány kultusz, dicső múltba nézés,
-Vallás beemelése a nemzeti politikába
-A cselekvés kultusza – mindegy, hogy mit lép a politikus, de ne látsszon döntésképtelennek
-Az egyet nem értés megbélyegzése, az ellenzék általános hazaárulónak minősítése, ezzel a nemzetfogalom kisajátítása.
-Félelmek generálása, általában az idegengyűlölet tudatos erősítése
-Egy ellenség szerepének, hatalmának felnagyítása, torzítása, összeesküvés-elmélet.
-A küzdelemért él és nem az életért küzd, a lényeg a háborús hangulat, a hívek állandó mozgósítása.
-A fasiszta rendszer mindig a többség akaratára hivatkozik.

-Roger Griffin, Stanley Payne, Dietrich Orlow, fasizmuskutatók fasiszta rendszer-karakter meghatározásainak rövid összegezése:

-radikális antiliberalizmus, antikommunizmus,
-a nemzeti újjászületés víziója,
-vezérkultusz, ami néhány esetben dinasztikus (a karizmatikus vezér családjával és egész udvartartásával együtt sajátítja ki a hatalmat és a gazdasági erőforrásokat),
-totális állami propagandagépezet, az ellenzéki média elleni harc,
-a titkosszolgálatok jogkörének kiterjesztése,
-sovinizmus, rasszizmus,antiszemitizmus
-a tiszta nemzeti kultúráról szóló elképzelés, amelyet meg kell őrizni, illetve helyre kell állítani,
-különutas gazdaságpolitika,
-kollektivista erkölcsi nevelés, a fiatalság és a gyermekek nemzeti elköteleződésének formálása,
-az állam beavatkozó szerepének növelése,
-vitalizmus, azaz a nemzet tagjainak szaporodását serkenteni kívánó szólamok és programok, termékenységkultusz.

-Timothy Snyder amerikai történész írta :

-a vezér azonosít egy veszélyt, amit rengeteg hazugsággal jelentősen felnagyít,
-ezzel eléri, hogy nem kell érdemben teljesítenie, nem kell javítania az emberek életminőségén, hanem a választók már azt is hatalmas teljesítményként értékelhetik, ha a világuk nem omlik össze
-mivel a propaganda jórészt hazugságokon alapszik, ezért a vezér célja, hogy az emberek ne higgyenek senkinek és semminek, és ehhez meg kell törni a bizalmat a sajtóban,
-utóbbi fontosabb, mint az, hogy a vezérnek tényleg mindent szó szerint elhiggyenek az emberek, vagyis már az a hangulat is elegendő, ha a többség úgy van a sajtóval és a politikusokkal, hogy “nem érdekelnek, úgyis mind hazudik”.

-Madeleine K. Albright írja a fasizmus jellemzőiről:

-„A fasizmus nem ideológia; ez a hatalom átvételének és megtartásának folyamata.” Fasiszta az: „ aki állítja, hogy egy egész nemzet vagy egy csoport nevében szól, teljesen figyelmen kívül hagyja mások jogait, hajlandó erőszakot alkalmazni, és bármilyen más eszközt igényelni céljainak eléréséhez .”
-„A fasiszta rezsim első lépése az, hogy megpróbálja monopolizálni az információk áramlását propaganda útján, a média ellenőrzés minden formájában, és diktálja az iskolákban tanítható tananyagot. A fasizmus ott fejlődik, ahol az emberek meg vannak győződve hogy mindenki hazudik, és hogy erőteljes kéz kell a rend biztosítására. A fasiszta rendszerekben a propaganda az embereket egymás ellen uszítja anélkül, hogy a problémákra megoldást keresnének. Végső soron mozgósít és gyűlöletet támaszt. Aztán jön egy hatalmas ember, aki azt mondja: „Megvan a válaszom, mindent meg tudok oldani.”
-„ A fasizmus nem a problémák megoldására, hanem mélyítésére törekszik. Ez a rendszer leépíti a szabad sajtót és az igazságszolgáltatást, fontos eleme az erőszak is.”
-„Gyűlöletet provokál és táplál az ellenzék ellen, célja a bosszú valódi vagy képzelt tévedésekért.”
-„Bizonyíték nélkül kétségbe vonja a választási eredményeket, ha alul marad”.
-„ Úgy ítéli meg, hogy a sajtó az állam ellensége, kitartóan és tudatosan megpróbálja hitelteleníteni az objektív tájékoztatást.”
-„A fasizmus alatt az állampolgárok küldetése szolgálni; a kormány feladata a kormányzás. ”
-„Kisajátítja a hazafiság szimbólumait.”
-„ A megtévesztés első szabálya: elég gyakran megismételve, szinte minden állítás, történet, hazugság igaznak tűnhet. ”
-“A fasiszta játékterv: egyetlen párt, egy hangon beszélve, ellenőrizve minden állami intézményt, kijelenti, hogy minden embert képvisel.”
-„Alkalmazza Mussolini elvét: „A tömegnek nem kell tudnia, csupán hinni és engedelmeskedni .”

Forrás:Csaba Sós