Pusztítják a nemzet emlékezetét Orbánék . TÖRTÉNELEMHAMITÁS!!!

0

Csak egy lépés a KÖNYVÉGETÉS

Orbán Viktor  úgy döntött, hogy a Budai Várban tizenegy emeletnyi mélységben található, klimatizált, liftekkel, szellőzőaknákkal, tűz elleni védelemmel ellátott raktárak, műhelyek, számítógéptermek végtelen sorából költöztessék át a magyar nemzeti és keresztény kultúra kincseit a Kilián Laktanyába, ahova „az állomány töredéke sem fér, még lapáttal behányva sem, nemhogy a minimális tárolási feltételek szerint”.

Amiként Bacsó Péter írja terjedelmes és okkal indulatos, ám a bennfentes tudására épülő cikkében: évtizedekig tartott, amíg ez kialakult, és újabb évtizedek alatt sem lenne helyrehozható a bonyolult, az ország kulturális és oktatási intézményrendszerének működésére kiható könyvtárbirodalom szétverése. Mindez talán azért – vélelmezem én –, hogy a bombabiztos termekben és szobákban akár egy esetleges lokális atomcsapást is túlélhessenek az országot kiszipolyozó szemetek pereputtyukkal együtt. Mindenesetre észszerű magyarázatot, egyáltalán magyarázatot, erre a lépésre sem adnak. Miért is tennék? A jóvoltunkból ők itt a teljhatalmú urak.

Bacsó Péter cikke kötelező olvasmány annak, aki szívügyének tekinti a magyar kultúra ügyét. Itt csak a figyelmet tudom felhívni a tizenhárom pontba szedett vádiratra, hiszen terjedelme lehetetlenné teszi a tételes ismertetést. Ugyanakkor a szerzővel együtt le kell szögezni: a Horthy-rendszer is azon volt, hogy gyarapítsa a nemzeti tudáskincset. A társadalomból addig kizártak előtti göröngyös út egyengetésével, a művészi alkotások, az irodalom nagy részének közkinccsé tételével – az összes túlkapásával, sztálinista bigottságável együtt – a néhány évet kihúzó Rákosi-rendszer sem vetemedett ilyen lépésekre.

A Kádár-éra pedig – a tűrt, tiltott, támogatott alapelv ellenére – végképp nem. Hiszen, hogy mást ne mondjunk, ekkor született meg ez a páratlan könyvtárbirodalom a célszerűen kialakított térképtárral, zenei gyűjteménnyel, mikrofilmtárral, konferenciateremmel, a kiállítótermekkel, az olvasószolgálattal, a szakolvasótermekkel, a régi könyvek tárával, a kutatótermekkel, és szobákkal, a restaurátor-műhelyekkel, a folyóirat- és színháztörténeti tárral, és persze a kiszolgáló irodákkal és sok egyébbel.

A nemzeti (NEM) együttműködés rendszere az első, amely totális támadást intéz a magyarság sokszínű magas kultúrája ellen. A saját hatalom bebetonozását, a kultúrharcot szolgáló Orbán Viktor-os, a Terror Háza-s Schmidt Máriá-s, a Veritas-os Szakály Sándor-os mítoszképzés, a történettudománnyal szemben álló emlékezetpolitizálás, az oktatás szegregációja, az alap- és az alkalmazott természet-, illetve társadalomtudományi kutatások demagóg érvekre épülő, erőszakolt szétválasztására irányuló törekvések ezzel épp ellentétesek. Még, ha mindennek szükségszerűségét olyannyira bizonygatják az elbódított, s az esztelenségben esetenként cinkossá tett tömegeknek.

Mindezek miatt, Bacsóval együtt, magam is azt kérdezem: „Most hol van az a jobboldali értelmiség, aminek az OSZK volt az egyik menedéke az úgynevezett átkosban? Hol vannak a magyar kultúráért aggódó Szőtsök és más lakitelki kis szűcsök, akik berendezett lakásba „menekültek” át Erdélyből – de már el is adták azt, mert Párizsban mégiscsak jobb? Hol vannak?” #

Forrás:

BEKIÁLTÁS