Semjén Zsolt: El kell venni a polgármesterek döntési jogát vészhelyzet idején!

0

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes éjjel benyújtott egy törvény-tervezetet, amely alapján számos jogszabály módosítását tervezi a kormány a veszélyhelyzetben.

A katasztrófavédelmi törvényt például úgy változtatnák meg, hogy a választott önkormányzatok, polgármesterek ne dönthessenek önállóan a veszélyhelyzet ideje alatt.

Egészen pontosan úgy egészítené ki a katasztrófavédelmi törvényt a törvénytervezet, hogy abba az alábbi szöveg kerüljön:

(4a) A polgármester, a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke (4) bekezdés szerinti döntéséhez szükséges a megyei, fővárosi védelmi bizottság előzetes jóváhagyása. A megyei, fővárosi védelmi bizottság az előzetes jóváhagyás tekintetében a döntési javaslat beérkezését követő 5 napon belül köteles dönteni, amely határidő jogvesztőnek minősül.

Ez a szakasz éppen azt a törvényhelyet egészítené ki, amelyről az elmúlt időszakban többször is szó volt, és amely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Magyarán, amennyiben a kormány által elrendelt – és bármeddig fenntartható – veszélyhelyzetben a parlament elfogadja Semjén javaslatát, a polgármesterek a jövőben – amíg a veszélyhelyzet fennáll – gyakorlatilag semmi olyanról nem dönthetnének önállóan, amihez képviselőtestületi döntés kellene.

A veszélyhelyzet kihirdetése után ugyanis az önkormányzatok döntési jogait, éppen a katasztrófavédelmi törvény vonatkozó pontja alapján – a források felhasználására, illetve egyéb intézkedésekre vonatkozóan is – a polgármesterekre ruházták. Jelenleg tehát az ország valamennyi helyhatóságán a polgármesterek rendeleti úton kormányozhatnak. A vonatkozó rész pedig éppen ezt tenné a védelmi bizottságok előzetes döntéséhez kötötté, azaz elvonná a polgármesterek eddigi felhatalmazását.

Írtunk már arról, hogy a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben jóval szélesebb jogkörük van a polgármestereknek, így számos olyan kérdésben egyedül dönthetnek, amelyek segítenek a hatékony védekezésben. Van ahol viszont nem csak a védekezésre gondolnak a városvezetők, a döntési jogkört ugyanis meglehetősen széles körben lehetett alkalmazni.

A tervezet itt olvasható el.

via.parlament.hu