Szolgálati idő vásárlása nyugdíjhoz: mikor lehet, mikor nem?

0

Az öregségi, hozzátartozói nyugdíjak, valamint a korhatár előtti ellátásokra jogosító szolgálati időt rendszerint keresőtevékenység, biztosítási jogviszony – például: munkaviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, közszolgálati jogviszony, vállalkozói, társas vállalkozói jogviszony, megbízási jogviszony stb. – alapozza meg azzal, hogy ezen keresőtevékenységből származó jövedelemből a külön jogszabályban meghatározott mértékű nyugdíjjárulékot vonnak.

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) viszont lehetőséget biztosít nyugdíjjogosultságnál figyelembe vehető szolgálati idő szerzésére azok részére is, akik nem végeznek semmilyen keresőtevékenységet, illetve nem állnak semmilyen biztosításra kötelező jogviszonyban, vagy a biztosítási jogviszonyuk egyéb oknál fogva szünetel.

Ezek a személyek úgynevezett megállapodás megkötése útján vásárolhatják meg a nyugdíjra, korhatár előtti ellátásra jogosító szolgálati idejüket. A megállapodás megkötésére a Tbj. 34. és 35. §-ai tartalmazzák az alkalmazandó szabályokat.

Megállapodás több jogcímen köthető, és a jogcímtől függően a megállapodás megkötése történhet visszamenőleges időtartamra, illetve a jövőre nézve.

Megállapodás köthető:

♦         nyugdíjra jogosító szolgálati idő és nyugdíj alapjául szolgáló jövedelem szerzése céljából, melyre vonatkozó szabályozást a Tbj. 34. § (1) bekezdése tartalmazza,

♦         az 1997. december 31-ét követő időszakban felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányok idejének szolgálati időként történő elismerése céljából, melyre vonatkozó szabályozást a Tbj. 34. § (5) bekezdés a) pontja tartalmazza

♦         öregségi teljes, illetve öregségi résznyugdíjra való jogosultsághoz hiányzó szolgálati idő megszerzése céljából, melyre vonatkozó szabályozást a Tbj. 34. § (5) bekezdés b) pontja tartalmazza

♦         az 1998. évben gyermek gondozása, ápolása címén igénybe vett fizetés nélküli szabadság szolgálati időként történő elismerése céljából, melyre vonatkozó szabályozást a Tbj. 34. § (8) bekezdés a) pontja tartalmazza.

Forrás és bővebben:https://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Nyugdijhoz_szukseges_szolgalati_ido_vasarla_ZRZW7S#rss