Te jó ég, Kövér László hataloméhes lett!

0

“Meggyőződésem szerint Európában a biztonság, béke és stabilitás forrását nem önmagában az Európai Unió, hanem a geopolitikai erőegyensúly a világ katonailag két legerősebb állama, az Egyesült Államok és Oroszország között,” – jelentette ki Kövér László a Terrorházában.

A XXI. Század Intézet által rendezett A történelem, ami nem ért véget – Európa 30 évvel a kommunizmus bukása után című nemzetközi konferencián mondott záróbeszédében a házelnök hozzátette:

“meggyőződésem az is, hogy az államok cselekvőképessége forrása saját szuverenitásukban rejlik. A demokrácia forrása pedig nem a jogállam, hanem a társadalmi középosztály. A jogállam csak eszköze a politikai demokráciának.”

Kövér szerint “ma az a veszély fenyegeti az Európai Unió tagállamait, hogy szupranacionális gazdasági és politikai érdekkörök a legváltozatosabb eszközökkel és módon” felszámolják a szuverenitásukat.

“Az 1990 előtti bipoláris világrendben a szuverenitás korlátozottsága elfogadhatóbb, kiszámíthatóbb volt, mint mai bizonytalan állapotában. (…) Mind nyugaton, min keleten világos volt, hogy ki kicsoda és mi miért történik. Világos volt, hogy ki a barát, ki az ellenség,”

– mondta.

Ezzel szemben

“napjaink Európájának legfélelmetesebb újdonsága az, hogy nem lehet átlátni a hatalmi a viszonyokat, hogy ki kivel van, hogy kié a valóságos hatalom.”

Példaként Angela Merkelt hozta, hogy miért beszélt egyik nap a multikultiralizmus végéről, másik nap pedig a wilkommenskulturról,

“ennyire futja szellemi képességeiből, vagy ennyire futja erejéből azon háttérben maradó játékmesterekkel, hatalmi tényezőkkel szemben, akik egyre nyíltabban formálnak igényt arra, hogy az állami funkciók egyre nagyobb részét magánosítsák.”

Nem erről álmodtunk harminc éve,

“az pedig még a legrosszabb álmainkban sem jött elő, hogy 2019-ben az Európai Unió olyan cselekvésképtelen lesz, mint amilyen napjainkban látszik.”

“Harminc évvel ezelőtt nem gondoltuk, hogy lesznek olyan gazdasági és politikai erőcsoportok, amik az Európai Unió tagállamainak szuverenitásának elsorvasztásában érdekeltek,”

– folytatta.

Ahogy 1989-ben azt gondolta volna, hogy valaha arról érkezik jelentés, hogy eladósodik és hanyatlik az európai középosztály. Kövér László végül kijelentette:

“el nem hanyagolható hatása van a nyugat-európai középosztályra annak is, hogy az illegális migráció és az erőltetett multikulturalizmus következményeként foszladozni kezd az a társadalmi és kulturális homogenitás, amely kiszámíthatóságot és biztonságérzetet nyújtott számára.”

(MTI)