Több tízezer embert alázott meg Orbán Viktor! (Nyílt levél)

0

Nyílt levelet írtak Orbán Viktornak a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége.

A levelet változtatás nélkül közöljük.

Tisztelt Miniszerelnök Úr! Tisztelt Országgyűlési Képviselők! Tisztelt Kormánypárti és Ellenzéki Politikusok!


Az elmúlt húsz évben a fogyatékos emberek és családjaik, valamint az őket képviselő érdekvédelmi szövetségek többször és többféleképpen próbáltak érdemi változásokat elérni az ápolási díjon lévő családokért. Az eredmény egyenlő a nullával, mert minden kormány, döntéshozó, és politikus egyedül hagyta őket. Tették mindezt úgy, hogy bizonyos politikai játékokban a népszerűségük kedvéért látszólagos „támogatóikká” váltak. Ellenzékben minden politikus „kiáll” a fogyatékos emberekért és családjaikért, kormányra kerülve pedig, amikor lehetőség lenne érdemben lépéseket tenni, akkor széttárják a karjukat. Most persze elkezdhetik felsorolni önmaguk védelme érdekében az „eredményeket”, hogy jó esetben az „éhbért” egy változatlan „éhbér” szintjére emelték. Legyünk őszinték, érdemi lépéseket még senki nem tett! Néha úgy tettek, mintha csinálnának valamit, de érdemben nem változtattak semmit az ápolási díjon „élők” méltatlan helyzetén, bár az igazsághoz hozzátartozik: pozitív lépés az idén bevezetett tartós ápolást végzők időskori támogatása. Közösségünk már nem kíváncsi az érdemtelen magyarázkodásra. Nem kíváncsi az egymásra mutogatásra és a politika nagy színpadán eljátszott mindenki számára méltatlan alakításokra.
A költségvetési törvény kapcsán elindult eredménytelen civil mozgolódások valamint a kormányzati és az ellenzéki politikusok között éppen lezajló adok-kapok láttán jutottam el odáig, hogy nyílt levélben fordulok Önökhöz. Magyar állampolgárként, egy mozgássérült fiatalember édesanyjaként, szociális szakemberként, fogyatékosságügyi szakértőként, érdekvédelmi vezetőként képtelen vagyok tovább nézni, hogy ismételten cserbenhagyják ezt a közösséget.
Ez a nehéz és kilátástalan helyzetbe kényszerített társadalmi csoport megérdemli, hogy befejezzék ezt a több évtizede tartó játékot! A több évtizedes látszatcselekvés nem a megoldás felé vezet bennünket, hanem az állapot konzerválásának „ragyogó” eszköze. Elérkeztünk egy olyan mérföldkőhöz, amikor eldönthetjük, milyen úton megyünk tovább. Tovább játszunk egy „ócska színdarabot” vagy körbeüljük az asztalt és- politikai érdekektől függetlenül – kezet fogva, közösen teszünk érdemi lépéseket a magyar közösség nehéz helyzetben lévő tagjaiért. Ez egy történelmi pillanat, amelyben Önöké a politikai felelősség, és nem szalaszthatják el azt!
A Magyar Országgyűlés éppen húsz éve fogadta el a fogyatékos emberek érdekében önként alkotott törvényt, amelyben közösen vállaltuk:

felszámolunk minden olyan akadályt, amely a társadalmi felzárkóztatásuk gátja. Az idei év a törvény jubileumi éve, amelyet így kívánunk megünnepelni. A jogszabályokat, a bennük vállalt kötelezettségeket teljesíteni kell, azonban két évtized távlatából mégsem tudunk érdemi változásokat felmutatni ápolási díj ügyben. Ma már minden magyarázkodás szégyenletes és méltatlan Önökre és közösségünkre nézve egyaránt. A fogyatékos emberek és a velük sorstársi közösségben élő családtagok, az ápolási díjban érintett 53 980 ember (TÁRKI 2015) megérdemli, hogy érdemi változásokat hozó és szakmailag megalapozott szakpolitikai stratégia készüljön a szükséges megoldás érdekében, mely az ápolási díj kérdésén túl a szükséges szolgáltatási struktúrák megerősítését is vizsgálja.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!


Ön a letéteményese annak, hogy több évtizedes halogatás után végre változás történjen ebben az ügyben. Kérem, tegyen érdemi lépéseket a közvetlenül 53 980 ápolási díjon élő, közvetve több százezer családtagot is érintő kérdésben. A múlt adósságainak felszámolása és a jövő elvárásai közt hidat építhet a jelenben egy magára hagyott közösség érdekében, példát mutatva ezzel, hogy egy felelősen gondolkozó kormányzat milyen érdemi változásokat képes felmutatni a döntéseivel.
Kérem, tegye lehetővé, hogy személyesen egyeztessünk a helyzetről és a szükséges szakpolitikai lépésekről.
Kérem, kezdeményezze az érintett tárcák és a hat országos érdekvédelmi szervezet képviselőiből álló konzultációs testület létrehozását. A konzultációs testület dolgozza ki a szakpolitikai intézkedési tervet, stratégiát a szükséges lépésekről, és tegyen konkrét javaslatokat a megoldások jogszabályban való rögzítésére.
Kérem a stratégia megvalósítására a 2019. és 2020. évi költségvetésben teremtsen fedezetet.


Tisztelt Miniszterelnök Úr!


Várom megtisztelő válaszát, és a meghallgatás időpontjának a megjelölését.

Tisztelt Országgyűlési Képviselők! Tisztelt Kormánypárti és Ellenzéki Politikusok!


Kérem az ügy nagyságának és komolyságának megfelelő politikamentes, konstruktív szakpolitikai együttműködésüket!

Budapest, 2018.07.07.

Tisztelettel,

Kovács Ágnes elnök

http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2018/07/apolasi-dij-level-2018.07.07.pdf