TÖBB VÁROSBAN IS ELKEZDIK VISSZAÁLLÍTANI A SAJTÓSZABADSÁGOT!

0
Így állítanák vissza a sajtószabadságot vidéken.
Közéjük tartozik a SZERETLEK EGERSZEG csapata is.
FÜGGETLENEK vagyunk minden párttól.
A nyomtatott sajtónk tervezése, egyeztetése , kivitelezése is már a végéhez közeledik, így nem kell sokat várni.

Független, szakmai alapú és megfelelően finanszírozott médiumokat hoz létre a Nyomtass te is! Mozgalom és a MÚOSZ.
Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

Közös felhívást fogalmazott meg a Nyomtass te is! Mozgalom és a Magyar Újságírók Szövetsége „Állítsuk vissza az önkormányzatokban a sajtószabadságot!” címmel, a közleményt a Media1ismertette.
„Az önkormányzati sajtó mára az aktuális helyi hatalom kritikátlan kiszolgálójává vált, totális függésbe került a finanszírozójától, teljesen elveszítette ellenőrző funkcióját.

A helyi újságok, rádiók és televíziók, valamint az internetes híroldalak a rendszerváltás óta folyamatosan elveszítették a hitelüket, és egyre kevésbé teljesítették valódi funkciójukat: a helyi társadalom sokoldalú és kiegyensúlyozott tájékoztatását.

A folyamat az utóbbi évtizedben drámaian felgyorsult. Ezek a médiumok ma már az újságírás elemi szabályait sem tartják be, és egyszerű propagandaeszközökké silányultak” – írják.

A felhívás szerint az október 13-ai önkormányzati választások utáni időszak megfelelő lenne az újrakezdésre. A kezdeményezéssel azt kívánják elérni, hogy senkit se zárjanak el „a saját életkörülményeik és problémáik sokoldalú bemutatásától és ennek tárgyilagos, szakmai alapú megvitatásától”, a közlemény hangsúlyozza, hogy nem lehet megakadályozni, hogy a helyi média elvégezze ellenőrző funkcióját.
Azt várják az önkormányzatoktól, hogy a helyi médiumokban dolgozó újságírók, főszerkesztők kiválasztása nyílt, átlátható pályáztatás keretében valósuljon meg, a médiamunkásokat ne korlátozzák a munkájukban, és ne próbálják őket befolyásolni. Szorgalmazzák, hogy jöjjön létre egy olyan testület, amely ellenőrzi az önkormányzati médiumok pártatlanságát, elfogulatlanságát, és a kiegyensúlyozott és sokoldalú tájékoztatást. Szintén küzdenének a sajtó munkatársainak tisztességes béréért, illetve azért, hogy a helyi közszereplők ne tagadhassák meg az információadást egyetlen médiumnak sem.

A fentiek érdekében azt szorgalmazzák, hogy minden megyeszékhelyen működjön egy, a helyi hatalomtól is független hírportál, amelyet az újonnan megválasztott önkormányzatok által létrehozott közös országos pénzalap finanszíroz, így biztosítva a függetlenséget.
„Javasoljuk, hogy ennek a pénzalapnak a kezelője a Magyar Újságírók Országos Szövetsége legyen, amely az elkülönítetten kezelt pénz elosztására egy független kuratóriumot állít fel. Az alapot természetesen mások is támogathatják. Az alap szakmai segítséget is nyújt az önkormányzatoknak, illetve a független hírportáloknak”
A közlemény ezután megnevez néhány olyan megyei hírportált, amelyeket hitelesnek találnak, ám a létükért küzdeniük kell