Túl kell esni az ügynök kérdésen, mert soha nem lesz rendszerváltás hazánkban!!

Több mint húsz alkalommal lesöpörte az ügynöktörvény tárgyalását a Fidesz, persze ezen nem nagyon csodálkozom, mert pártállami pártemberek gyerekei vezetik jelenleg az országot, pártjukban az elmúlt 32 év alatt megtalálhattuk az MSZMP-és pártkatonáktól kezdve, a KISZ mozgalom vezérein keresztül, a III/III, III/II-es besúgókat. Nem történt meg a rendszerváltás, sőt a tavalyi megfigyelési botrány vissza röpített minket az 1960-as, 70-es évekbe!!!
A pártállami ügynökök közül voltak, akiket kényszerítettek, fenyegettek, zsaroltak, vagy vétkeztek a törvények ellen, és így váltak besúgóvá, de voltak olyanok is sokan, akik pénzért, egyéni érdekből, egy jobb élet reményében, gonoszságból, gyűlöletből emberi életeket, karriereket tettek tönkre.
Az utókornak kellő óvatossággal és megértéssel kell hozzányúlnia az állambiztonsági múlthoz. Ebből azonban nem lenne jó arra következtetni, hogy az egykori titkosrendőrség dokumentumait üdvös dolog továbbra is hét lakat alatt őrizni. Az iratnyilvánosság éppenséggel abban segítene, hogy méltányosak lehessünk azokkal, akiknek a neve a szűkszavú ügynöklistákon menthetetlenül besározódik, összekutyulódik olyanokéval, akik buzgón vagy kéjjel ártottak másoknak, akik könnyebb előmenetelért, jó állásért, előnyökért vagy kiküldetésért lettek a rendszer téglái. Nem tudhatjuk, kikből volt több. A rendszerváltás még nem fejeződött be, hiába van új alaptörvényünk, még mindig zsarolhatók a még élő besúgók!!! A szocialista diktatúra örökségét még így is, úgy is sokáig fogjuk hordozni ízlésünkben, gondolkodásunkban, félelmeinkben, de hogy legalább szimbolikusan lezárhassuk ezt az időszakot, túl kell esnünk az ügynökkérdésen, bármilyen kényes és fájdalmas is a kérdés. Mert hogy a szembenézés bővelkedik majd fájdalomban és személyes drámákban, az egészen biztos. De túl kell esnünk rajta, hogy helyre tudjuk tenni saját közelmúltunkat, hogy a lehetőségekhez mérten tisztába tegyük, ki volt az üldözött és ki az üldöző, ki az elnyomott és ki az elnyomó, ki a bátor és ki a megalkuvó és akkor talán tisztább képet is kapunk az elmúlt harminckét év politikai elit múltjáról és a kéz kezet mos politikájukról!!!