Újabb részletszabályok derültek ki a rezsicsökkentés változásáról

A kormány hétfő este adta ki a Magyar Közlönyben a rezsicsökkentés csökkentéséről szóló kormányrendelet újabb szabályait. Augusztustól ugyanis csak az átlagfogyasztásig jár a támogatott ár az áram- és gázfelhasználásra, az ezt meghaladó felhasználásért a háztartási fogyasztók és az igénylést benyújtó mikrovállalkozások egyaránt már a lakossági piaci ár szerint kötelesek fizetni.

napvilágot látott rendeletben úgy fogalmaznak, augusztus 1-től a mikrovállalkozásokra is vonatkoznak a szabályok, „kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 ampernél nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók”  – írja a napi.hu.

Időarányos elszámolás

A korábban kihirdetett kedvezményt időarányosan lehet igénybe venni. Az egyetemes szolgáltató ennek érdekében naparányos elszámolást alkalmaz, így a számlában a kedvezményes mennyiség 1/365-öd részét szorozzák a számlázási időszak napjainak a számával, és az azt meghaladó részt számolják el piaci áron.

A földgáz esetében a felhasználói adatszolgáltatáson vagy elosztói leolvasáson, leolvasást helyettesítő becslésen alapuló számlázás, valamint az azonos mennyiségről kiállított részszámlákon kívüli egyéb részszámlák esetén az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában rögzített fogyasztási jelleggörbe alapú kedvezmény-meghatározást alkalmazzák majd.

A kedvezményben részesülő mikrovállalkozásoknak, hogy akkor is jár nekik a rezsitámogatás, ha a szolgáltatójuktól nem kapták meg az erről szóló okiratot.

Aki nem jogosult és nem nyilatkozik, ráfázhat

Ha egy nem lakossági felhasználónak az egyetemes szolgáltató általi ellátása 2022. június 18. napja után kezdődött, és az egyetemes szolgáltatás már nem jár neki a módosítások után, akkor 2022. augusztus 15-ig köteles nyilatkozni erről.

Igen erősen nőhetnek a büntetési tételek akkor, ha valakinek nem jár a rezsicsökkentés és erről nem nyilatkozik időben.

Korábban ilyen esetben az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kellett elszámolni.

Most a rendelet szerint jogkövetkezmény alkalmazása során az euróban megadott piaci vagy tőzsdei árak forintra történő átszámításakor az MNB által megállapított, tárgyhónap utolsó munkanapján érvényes deviza-középárfolyamot kell alkalmazni.

A földgáz esetében kormányrendelet módosítása most a CEEGEX (Közép-európai Gáztőzsde) árait határozza meg. Ez még drágább lehet, mert most a CEEGEX-en az augusztus 1-i gázár súlyozott átlaga 196,17 euró, míg a piaci ár az ICE TTF határidős jegyzései alapján augusztusra például 190,5 euró volt megawattóránként.

Ha valaki júliusban nem lépett, villamosenergiát vagy földgázt vételezett, akkor végső menedékes jogintézmény keretében biztosított villamosenergia-ellátásra jogosult. Az eredeti augusztus eleji határidőt megváltoztatták. A végső menedékes ellátás biztosításának kezdő időpontja a tárgyhónapot követő második hónap első napja, a mintaszerződés közzétételének határideje a tárgyhónapot követő hónap 10. munkanapja. Mindez pedig a 2022. október 31-ig beérkező nyilatkozatok esetében érvényes.

További enyhítés, hogy aki nem nyilatkozik, elmulasztja a kérvényeket, az 2022. július 31-én egyetemes szolgáltató által ellátott felhasználó között fennálló villamosenergia-vásárlási szerződés megszűnik, azzal, hogy az egyetemes szolgáltató általi ellátás végéig terjedő időszakban a felhasználó nem minősül a  villamos szerződés nélküli vételezőnek.

Egy kis megkönnyebbülés

A rendeletben arra is kitérnek, milyen szabályok vonatkoznak azokra az épületekre, ahol lakások és mikrovállalkozások is vannak. Ebben az esetben ahol az összes felhasználási hely tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű lakóépület, amelyben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma, marad a rezsicsökkentés, ha a közös fogyasztás évente 2523 kilowatt alatt marad.

Az óránkénti 20 köbméter kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező lakóépület, amelyben a  műszakilag megosztott, önálló lakások száma azonos vagy alacsonyabb, mint az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma, jogosultak a földgáz esetében is a rezsicsökkentésre abban az esetben, ha felhasználási helyenként a fogyasztás nem éri el évente az 1729 köbmétert.