UNALOMŰZŐ DEMOKRATÁKNAK

Csak türelmeseknek, fogékonyaknak! Bocs a szöveg a fontos, a kép csak adalék!
Több csoportban folynak, kívánatos viták, melyeket a posztjaim generáltak. A sok minden elhangzott, egyre fókuszálnék, a “bűvös” kommunistázásra! A “Felelősséggel gondolkodók” oldalán a 2006-s eseményekkel kapcsolatban került szóba! Mindenki azt hiszi tudja mit jelent, de nem, tévhitek léteznek zömmel. Nem kárhoztatok senkit, olyan 7-8 millió ember nem tudja! A magyar lakosság nagy része mai is kommunista, csak nem tud róla (nem szereti a kapitalizmust, elvtette a privatizációt, az állami tulajdon híve a magántőkével szemben, nem kívánt az öngondoskodás útjára lépni az atyáskodó állam helyett, és így tovább). A Kádár féle MSZMP-nek 800.000 tagja volt, magam is, mint katonatiszt, a Fidesz is tele van velük! A kommunistázás teljesen félre visz minket! Akkor nézzük!
A “kommunista” jelző az egy eszme hordozóit jelenti, akik a termelőeszközök társadalmi tulajdonában hittek, és abban, hogy mindenki majd a munkája után részesül a javakból. A “kommunizmus” az egy vizionált “ideális” társadalmi rendszer lett volna, ahol nincsenek már társadalmi osztályok, és mindenki a szükségletei szerint fogyaszthat. Ezt egy hosszú folyamatként képzelték: (1,) A szocializmus alapjainak lerakása (hazánkban 1962-ben deklarálták); (2,) A fejlett szocialista társadalom építése (sehol nem sikerült); (3,) Majd a fejlett szocialista társadalom megléte után, ment volna az át kommunizmusba. Az un. szocializmus egy utópia volt (anno és is hittem benne). Sajátos történelmi helyzetben jött létre Oroszországban, és lett „exportálva” hozzánk is! Zömmel jó szándékú értelmiségiek és munkásvezérek, a szegény tömegek nevében, átvették a hatalmat és kommunistának nevezték magukat. A “Kommuna” szóból ered, ami vagyonközösségen és a termelt javakból való azonos részesülésen alapul! Nem sikerült, mi több tragédiákba, népirtásba torkollott a kísérlet. De ki lett próbálva! A tőkés-vállalkozói osztály ettől jött rá nyugaton, hogy vége az önzésnek. Áldozni kell a szociálpolitikára, nyugdíjrendszer kell és így tovább! Sztálin, Rákosi, vagy Kim Ir Szen (és despota társaik) nem kommunisták, csak használták az eszmét, személyes hatalmuk érdekében!
Korábban Orbán Viktor kiselőadást tartott a Fidelitas fiataljainak a kommunizmusról, mert ugye ők akkor még nem éltek. Kár volt erőlködnie, mondhatta volna: …. gyerekek, pont az, amit én csinálok, egy párt, egy zászló, államosítás, nomenklatúra (a haverok), populizmus, demagógia. A keleti tömbben mi jutottunk legmesszebb a szocializmus vívmányaival (a kapitalisták kölcsöneivel), ezért nosztalgiázik a nép egy része. A szocializmus népszerűségét a paternalizmusnak (állami gondoskodás) köszönheti, ez olyan, mint a vércukor, néma „gyilkosa” a fejlődésnek. Használták a fasiszták, a kommunisták, a nácik! Tessék összehasonlítani a nyilas keresztesek programját, meg az akkori kommunistákét, gazdaságilag közel dettó! A felsoroltak mindegyikének lételeme a népámítás, demagógia, a populizmus, ezt használja Fidesz is. Ezt akarta Gyurcsány Ferenc lezárni őszödön. A jó szándékot a lehető legrosszabb retorikával, előkészítőtlenül, meggondolatlanul tette! A szélsőjobb (Jobbik és társai) itt látott egy rést, hogy zavargásokat keltsen, a Fidesz ráült erre! Minden ebből következik! A népet a csőcseléktől nem tudása, csak a tisztessége különbözteti meg. Ezt a tisztességet, hogy lehet tudásra váltani nem tudom, én csak próbálkozom! Nehéz, mert ideológiák, izmusok helyett vezérekben gondolkodnak! Tehát a Fidesz tábora az nem a Fideszé! Az a fényes tekintetű, szép vezetőé (ügyes manipulátor)! A képen láthatják Orbán Viktor színe változásait! A változás szükséges, de a jó irányba kellett volna! Szűcs M. (Obsitos)