Ursula von der Leyen: „Meg fogjuk hozni a szükséges intézkedéseket”

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arról biztosította Ujhelyi Istvánt, az MSZP európai parlamenti képviselőjét egy levélben, hogy a Bizottság komolyan veszi a magyar médiahelyzettel kapcsolatos problémákat és nem csak figyelemmel kíséri a médiaszabadság és -pluralizmus magyarországi helyzetét, de meg is fogja hozni a megfelelő intézkedéseket.

Media1.hu birtokába került az a levél, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke küldött válaszul Ujhelyi Istvánnak, az MSZP európai parlamenti képviselőjének a magyar médiahelyzettel kapcsolatos aggályaira és azon megkeresésére, melyben szóvá tette, hogy Ursula von der Leyen és Várhelyi Olivér magyar uniós biztos a Magyar Nemzetben jelentetett meg tavaly nyáron véleménycikket.

Ujhelyi arra figyelmeztette az Európai Bizottság elnökét, hogy a Magyar Nemzet vállaltan a kormány által közvetlenül irányított politikai napilap, a KESMA (a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány) zászlóshajója, amely médiagólem gazdasági, felügyeleti és a médiapluralizmust is súlyosan sértő okokból érdemi problémát jelent a magyar tájékoztatás kiegyensúlyozottságában. Ujhelyi ezért azt javasolta az Európai Bizottság elnökének, hogy

legközelebb ne pusztán a kormány által felügyelt és leuralt médiumokban tegye közzé üzeneteit, hanem a még megmaradt ellenzéki orgánumokat is vegyék ilyenkor számításba.

Ujhelyi arra is emlékeztette Ursula von der Leyent, hogy az Európai Bizottság már a KESMA megalakulásakor aggasztónak nevezte a médiagólem létrejöttét az európai értékek szempontjából, éppen ezért mindenképpen sajátos, ha egy kizárólag egy KESMA-lapban megjelenő cikkével esetleg azt a látszatot kelti, hogy legitimálja ezt az állapotot.

Az Európai Bizottság elnöke szerint is komoly veszélyben van a magyar médiapiac

Válaszában az Európai Bizottság elnöke megköszönte Ujhelyi a média helyzetével kapcsolatos aggódó sorait, majd arról írt, hogy a médiaszabadság létfontosságú a kormányok elszámoltatása és a demokratikus folyamatok figyelemmel kísérése szempontjából. Ursula von der Leyen felidézte, hogy az Európai Bizottság az új európai jogállamisági mechanizmus részeként még 2020. szeptember 30-án elfogadta a 2020-as jogállamiságról szóló jelentést, és annak Magyarországról szóló fejezete is taglalta az Ujhelyi levelében felvetett kérdéseket, és az is úgy értékelte, hogy

„a médiapiac sokszínűsége komoly veszélyben van”.

Az Európai Bizottság elnöke kiemelte a jelentés azon megállapítását is, hogy

„a Közép-európai Sajtó- és Média Alapítvány (KESMA) konglomerátum létrehozása révén kialakult médiakoncentráció további veszélyforrást jelent a médiapluralizmusra.”

Médiatanács, állami reklámozás

Ursula von der Leyen megemlítette, hogy a jelentés kitért azokra az aggályokra is, melyeket az érintettek és a civil társadalom vetettek fel például független sajtóorgánumok, például az Index.hu kapcsán, rámutatva a gazdasági okok ürügyén történő tulajdonosváltás lehetséges kockázataira. A fejezet azt is megállapította, hogy a médiát szabályozó Médiatanács függetlensége és hatékonysága veszélyben van, a médiatulajdon átláthatósága nem garantált maradéktalanul, és hogy az állami reklámozás lehetővé teszi a kormány számára, hogy közvetett politikai nyomás alatt tartsa a médiát – idézte fel Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen rámutatott: a Bizottság szorosan figyelemmel kíséri az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló módosított irányelv átültetését, különös tekintettel azon rendelkezéseire, amelyek megerősítik a jogi biztosítékokat a médiaszabályozók függetlenségére és a média tulajdonjogának átláthatóságára több érintett területen is.

„A Bizottság reméli, hogy a jogállamiságról szóló jelentés megállapításait felhasználják majd a többi intézménnyel, a tagállamokkal és az érdekelt felekkel folytatott vitákban a jogállamisággal kapcsolatos kérdésekről, ideértve a médiapluralizmust is, és hogy ezek a viták hasznos megoldásokkal is szolgálnak majd a feltárt problémákra” – írja az elnök.

Uniós lépések

Az Európai Bizottság elnöke arról is írt, hogy a Bizottság különféle kezdeményezéseken keresztül támogatja a média szabadságát és sokszínűségét a hatáskörébe tartozó területeken. A Bizottság több, összesen közel 7 millió eurónyi összegű projekt társfinanszírozója, melyek célja a média szabadságát és pluralizmusát fenyegető veszélyek és kockázatok feltérképezése, a fenyegetett újságírók védelme, beleértve jogi védelmüket a visszaélésszerű perekben, valamint a partnerségen alapuló újságírás, az együttműködés és a bevált gyakorlatok megosztásának támogatása, a gyorsreagálású médiaszabadság projekt jogi és gyakorlati támogatást nyújt a fenyegetett médiaszereplőknek, és szükség esetén ideiglenes menedéket is tud biztosítani számukra. A Bizottság emellett társfinanszírozója a Médiapluralizmus és Médiaszabadság Központ által bevezetett eszköznek, a Médiapluralizmus Monitornak, melynek célja a médiapluralizmust fenyegető potenciális kockázatok felmérése a tagállamokban. A Bizottság javasolta a médiaszabadság, a médiapluralizmus és a médiaműveltség területén megvalósuló projektek stabil finanszírozásának elkülönítését a következő többéves költségvetésben a Kreatív Európa 2021–2027 program ágazatközi ágán keresztül.

A jelenlegi támogató intézkedések mellett a Bizottság 2020. december 3-án elfogadta az Európai Demokrácia Cselekvési Tervet. Ennek célja a demokráciák ellenálló képességének megerősítése, a dezinformáció elleni fellépés, valamint a szabad és független média támogatása.

„Felismerve a média alapvető szerepét demokráciáinkban, a cselekvési terv az újságírók munkakörnyezetének és védelmének javítását célozza az EU-n belül. A Bizottság már be is épített egy újságírókat és jogvédőket célzó, visszaélésszerű pereskedés elleni kezdeményezést a 2021-es munkaprogramjába” – írja az Európai Bizottság elnöke.

A Bizottság emellett külön Média- és Audiovizuális Cselekvési Tervet is elfogadott a médiaágazat, annak digitális átalakítása, valamint a médiapluralizmus támogatásának érdekében. A 2020. december 3-án elfogadott akcióterv konkrét intézkedéseket tartalmaz a hírmédia szektor innovatív támogatására.

Biztosíthatom arról, hogy a Bizottság nagyon komolyan veszi az Ön kérelmét, továbbra is nagyon szoros figyelemmel kíséri a médiaszabadság és -pluralizmus magyarországi helyzetét, és meg is fogja hozni a megfelelő intézkedéseket, ahol csak lehetséges és szükséges – zárul a levél.

 

 

via. Media1.hu