Üzenet minden Magyarnak!

Sok hazafias megmondás kering a Magyarok Istenéről ,a Magyar szellem kiválóságáról, a minőségi munkánkról,a csodás földünk adta lehetőségekről. Mi magyarok nagyon büszkék vagyunk valamire egy olyan világban, melynek a vezetői pont azon dolgoznak hogy mindazt ami a magyarság érdeke is, azt megszüntessék.


Az állam mi vagyunk ,szellemi és fizikális javaink összessége, és a határainkon belül ezt hívjuk Magyarországnak! Mi magunk vagyunk Magyarország! Mi vagyunk az Állam!
Ezen földön minden a népé, és mindennek a népet kell szolgálnia a legigazságosabb formában! Senki nem nevezheti magát, egyetlen politikus sem, egyetlen tudományos szakember sem Államnak vagy Magyarországnak mert az önmagában is hazaárulás!

Az utóbbi 30 év szisztematikusan kidolgozott és megvalósított politikai ámokfutásában Mi Magyarok mindent elveszítettünk amit csak egy ember elveszíthet, félszböl, nemtörődömségből, vagy csak szimplán a pénzért.

Sikerült elérnie a politikai elitnek hogy annyira megosszanak egy népet amennyire csak lehet.
Sikerült mindenkit egymás ellen fordítani. Sikerült a 200 éves tervüket olyan precízen megvalósítani és kivitelezni ,hogy mára már egyetlen országnak sem maradt semmi mása, mint az a gondolat hogy FÉLEK vagy TÁMADOK!

Mind a kettő egyenlő a nemzethalállal!

Az új világrendben Magyarország már régen elérte önrendelkezésének végső határát ezt Orbán Viktor megmondta évekkel ezelőtt! Szíjjártó Péter Pedig szintén megerősítette hogy Magyarország elsődleges prioritása az az hogy az új világrendbe vezető úton a külföldi politikai érdekek mentén kell nekünk bemenni!

És most itt állunk a szép új világ kapujában és már csak 10 lépésünk van addig.

10 év 10 lépés. A hatalom pedig már lejátszotta ezt a tíz évet előre!

A magyar valóság neoliberális bolsevizmusában nincsenek politikai oldalak,ahogy más országokban sincsenek. Nincsenek pártok, vallások, fajra korra vagy nemre ,vagy bármilyen ideológiai vagy szexuális hovatartozási kérdések! 1800 -óta csak a végcél létezik amit úgy hínak hogy új világrend!

Csak az elit van meg a nép!

Az elit melynek semmije sincsen,mert amijük most van az minden a MIÉNK!

Az elit melynek tagjai lehet hogy egy maréknyian vannak hozzánk képest,de mégis el tudták érni ,hogy ti mint az ő munkáltatójuk mégis féljetek bizonytalankodjatok ,és az oszd meg és uralkodj elv mentén soha ne lássátok meg a valóságot,és csak a tieteket próbáljátok ráerőltetni mindenki másra!

Mindenkit aki csak egy kicsit is megingatható volt a hitében azt berángatták valamelyik vallásba,teljesen átmosva hosszú évek alatt a tudatát, hogy még véletlenül se lehessen értelmes párbeszédeket folytatni az egyről, a teremtőről ,Istenről, aki mindannyiunkban ott munkál akihez mind vissza fogunk menni amint letelik az időnk az ő általa alkotott tökéletesnek teremtett földön. Minden vallás a Vatikánból ered és neki tartozik engedelmességgel és ezen elvek mentén ők tartják egyben a világ összes vallását azon az alapon hogy mindegy miben hiszel mert mi másban hiszünk. Nektek Isten egy megfoghatatlan jóságos szellemi lény ,nekünk pedig Isten egy rosszakaró és Lucifer a megváltó.

Az elit melynek a tagjai magukat aranyvérűnek tekintik ők a nemesek.
Ők azok akik a címeik és királyi rangjeleik mögé bújnak és az eugenikai elvek mentén alsóbbrendűnek tekintenek mindenkit akinek nem olyan a vére mint az övék. Számukra a transzhumanista jövőkép az egyetlen alternatíva ,melyben nincsen helye másnak, csak az ember feletti embernek mely egybe forr a technológiával. Számukra az aki beteg, gyenge ,elesett és nem hasznosíthatóan öreg az egyszerűen felesleges.

Az elit melynek tagjai a világbankárok vagy sokan úgy ismerik a nevüket a Kazár-Cionista kereskedőhálózat vagy Rothschild szindikátus.

E csoport tagjai családjai tagjai vezetik a világ legnagyobb Transzatlanti konglomerátumait melyek a földünk összes cégét magukba foglalják. Ezek a cégek nem mások mint a pénzoligarchiai hálózat kereskedelmi és logisztikai hálózata ,melyben nem a pénz a fontos elem hanem a kereskedői hálózat melyet egybe olvasztottak ,és amit a kisember úgy hív világgazdaság!

és végül…..

Az elit melynek tagjai azok a politikusok melyeket az államok választanak meg fenntartva a választás illúzióját ,és akik bábokként funkcionálnak a kereskedői hálózatnak és a nemesi vérnek és a Vatikánnak. Felhatalmazást kaptak tőlünk hogy a mi Magyar érdekeinket képviseljék a legnívósabb szakmai szinteken megalkuvások nélkül,és végül ezek az emberek lettek saját hóhéraink, akik olyan nemzetközi magáncégeknek adták kezére az ország minden vagyonát, vagyis MINKET mint legfőbb értéket és értékteremtőket, akik az új világrend leghatalmasabb építőkockáinak is a tulajdonosai!

lásd…Vatikán – Király / nemesi vérvonalak – Kereskedelmi szindikátus
Akik pedig birtokolják magáncégeiken keresztül a földünk minden függetlennek hitt szervezetét legyen szó bármiről!
WHO – ENSZ – NATO – UNICEF stb…

Ez a teljes globális hálózat mindent együtt alárendelt az új világrendnek vagyis transzhumnizmus korának. Melyben az ember többé nem emberi lény, csak egy humán erőforrás mely arra szolgál hogy az ő víziójukat megvalósítsa. Egy világkormány egy vallás egy haderő, és egy olyan társadalmi berendezkedés melyben a totális kontroll uralkodik cserébe a biztonságért.

A jelenlegi Covid-19 néven ismert “pandémiás” folyamat és a rá felépített gazdasági folyamatok is egyetlen célt szolgálnak,az pedig az hogy eltörölhessék európát a határokat és egy új normatívát teremtsenek melyben az ő egy világ egy tudat elméletük érvényesül.

Minden oldalt ők finanszíroznak!

Nekünk Magyaroknak sem maradt már semmink,mert amit lehet azt jogilag és gazdaságilag már elérték velünk szemben!

Már csak egy valami nem az övék és az a teljes kontroll!

Minden nemzet, minden ország,beleértve minket is olyan megosztottságban él, melyben ott a faji,a politikai ,a vallási, a jogi,és a történelmi vita, és olyan mélyen ivódott bele mindenbe mely átszövi a közéletet hogy attól már az emberiség képtelen elszakadni.

Amióta videózom azóta minden féle MAGYAR emberrel tudtam már szót váltani.
Legyen szó külhonban élő magyarokról a világ minden táján vagy hazánkban élőkről.
Legyen szó borsodi vagy más megyében élő cigányokkal.
Radikális gondolkodású “ultrákkal”
Szcientológusokkal,Mormonokkal,Jehova tanuival,karizmatikusokkal,keresztényekkel,ateistákkal, szegénnyel és jómódúval egyaránt!

És mindig megtaláltuk a közös hangot nagyon rövid idő alatt!

Ez a közös hang pedig tele volt kétkedéssel félelemmel és dühvel.

Viszont ott volt mögötte az a tény hogy mindannyian megértették az üzenetem lényegét.
Mindazok akik ma a fent említett rendszereket megteremtették és jelenünkben is üzemeltetik, és élősködnek minden nemzeten ők vannak a legkevesebben ezen a földön. Globálisan kb 50 millióan vannak idehaza pedig kb 5.000 ember.

Minden általuk kreált mozgalom vagy párt vagy vallás csak egy dologért jött létre, hogy megosszanak minket,és mind addig amíg kell egymás ellen forduljunk,hogy aztán ők mikor már elérték hogy robbanásig feszült legyen a helyzet, amikor már vér folyik a kilátástalanságban, a propaganda árnyékában,akkor ők fel kínálhasság az egy világ egy tudat új világrendi megoldását!

Minden nemzet alszik és megosztott sok felé ,de van egy közös pontja mindannyiunknak!

Ez pedig az hogy EMBEREK VAGYUNK!

Egy maréknyi ember nem tud élősködni sok millión, milliárdon,csak akkor ha hagyjuk!

Tegyetek félre minden kétkedést félelmet politikát vallást és faji nézetet,és vegyétek elő a szíveteket a józan eszeteket a szeretteitekért a családotokért a Magyarság jövőéjért vagyis gyermekeinkért!

Ha megteszitek akkor a döntés jogáért folytatott szabadságharcát megvívhatja ez a kicsiny nemzet itt európa szívében megmutatva a világnak hogy mi a magyarok istene ,mi a magyar szellemiség és hogy a saját földünkön mi vagyunk az urak, a mi földünk az maga a Magyar Állam és az Állam mi vagyunk!

A politikai elit pedig vagy minket fog szolgálni és a népfelség elvén végzi azt a munkát amire a nép felhatalmazta vagy mind pusztulni fognak!

NINCS ALKU! Gyermekeink szüleink többet érdemelnek!

Azok a közalkalmazottak akik hivatástudatukkal felvértezve a nép kiszolgálásán dolgoznak többet érdemelnek. Hozzátok szólnék:

Egészségügyi dolgozók

Az egészségügyi dolgozóinknak ki kell állni az egészségbe vetett hitük mellett, hogy a nép egészségének fejlesztésében és megtartásában érdekeltek, nem pedig a pharmakológiai multik döntéseit veszik figyelembe! A komplett háziorvosi hálózatnak ki kell állni és azt mondani elég volt a megfélemlítésünkből és a kenőpénzek világából! Ha megteszitek a nép meg fog védeni benneteket! Nincs szükségünk egy túlterhelt alulfizetett kényszerpályára állított megalkuvó egészségügyre! Országunk szeretteink életét a kezetekbe adjuk mikor olyan helyzet van, és ezért tisztességes bért érdemeltek de ahhoz tisztességes kiállásra van a részetekről szükség! Ha ti féltek akkor mit mondjon a kisember? Ti nektek kell kiállni a nép elé az első sorba felemelni a köpenyeiteket és azt mondani az esküm szent,mert magyar vagyok és a magyar életet védem minden eszközzel és tudással,és nem vagyok hajlandó semmilyen módon hozzájárulni egy kétes orvosi beavatkozáshoz sem mely magyar életet veszélyeztet! Mert ha csak egy is megbetegszik majd a globális oltási vakcinától az mindannyiunk bűnössége és vesztesége!!

Tanárok

A tanárainknak fel kell fogni hogy az amit minden nap tesznek az senkinek az érdekét nem szolgálta és szolgálja ma sem,legfőképpen nem egy gyermekét! A felelősségetek olyan nagy amit nem bírtok el az Állam vagyis a magyar nép támogatása nélkül! Nektek nem tekintélyre van szükségetek hanem arra hogy kiálljatok a mellett hogy a tudás mindenkié és azt nem lehet egyetlen olvasatból prezentálni egy könnyen befolyásolható elme felé! Ha megteszitek a nép a vállára fog emelni benneteket! Nincs mitől félnetek! A rendszer kiölte belőletek azt a látásmódot mely emberközelien áll a kisemberekhez és a modern világ követelményeihez. Vissza kell térnetek az alapokhoz a kritikus gondolkodáshoz és elvetnetek a tudományos közegek mindenhatóságán alapuló oktatási rendszert! Tudom hogy sokan vannak a köztetek olyanok a felsőoktatási klientúrában tanszékek élén minden szektorban kik belátjátok és tudjátok hogy országunk jövője ott van kezetekben és egy új jogi normatívát teremthettek mindazon elvtelen diktatúra ellen ami most van! Álljatok ki a fényre a nép elé és mutassátok meg hogy ha ott van a lehetőség amit megteremtünk akkor beszéltek és tesztek azért hogy visszaállítsuk az alkotmányos rendet! És a nép meg fog benneteket védeni!

Rendőrök

A rendőreink új fejezetet kell hogy nyissanak a szolgálunk és védünk eszme igazi megvalósítása érdekében! Az a maréknyi rendőr aki ma a politika játszószere és alulfizetett pribékekként “kvótrendszerekben” fenyíti vegzálja és becsteleníti meg a jogrendet nap mint nap az aláássa az igazi hivatástudattal rendelkezők minden megnyilvánulását ezzel együtt a szervezet ellen fordítva az Államot! Ezen a helyzeten mindenki csak veszít! Vegyétek elő az emberségeteket és a nép mindent meg fog nektek adni amire csak szükségetek van hogy kivonhassátok közülünk azokat akik nem hajlandóak vagy akarnak a magyar egység része lenni és a békét megteremteni! Számotokra nem lehet egy dandártábornok parancsa mérvadó a nép hangjával és akaratával szemben! Parancsot egy kutyának adnak, egy lelketlen elvtelen embernek! Ne hagyjátok hogy felhasználjon benneteket a politika mert 20 ezren vagytok mi pedig millióan és ti veszítettek ha összecsapás lesz! Gyermekek apák anyák szülők vagytok ti is magyarok vagytok és a nép fizet meg benneteket hogy értünk dolgozzatok! Tegyétek le a fegyvert és a nép megvéd titeket is! Megérdemlitek a tisztességes bért és a tisztességes munka feltételeit!

Katonák

A katonáinknak el kell fogadniuk hogy nemzetközi gazdasági viták és politikai haszonszerzés céljából felhasználták és használják őket! Be kell ismernetek hogy soha nem szolgálta egyetlen fegyveres konfliktus sem a Magyarok érdekeit melyben részt vettetek! A politika parancsa és a nemzetközi jogi csűrcsavarok áldozatai lettetek. De a ti dolgotok az hogy a határainkat felügyeljétek nem az hogy bárki más mellett vagy ellen fegyvert fogjatok! A politika parancsára pedig ha a sajátjaitokra fogtok fegyvert akkor nem csak hazaárulók vagytok hanem olyan emberek akik méltatlanok arra hogy szabadlábon legyenek! Milyen Magyar az aki képes fegyvert fogni egy másik Magyarra? Ha meghúzzátok a vezérőrnagy parancsára a ravaszt ha eljön a döntés pillanata abba a népünk pusztul bele! De ha a népünk elpusztul akkor ti is vele pusztultok! Nem lesz többé emberségetek méltóságotok semmi jogotok arra hogy magyarnak nevezzétek magatokat ha egy katonai NATO pribék parancsára a sajátjaitok ellen fordultok! Egy igazi katonát nem parancsok vagy politikus hanem a nép védelme mozgat,az a tudat hogy tudja felhatalmazása van a néptől arra a pillanatra hogy amikor meg kell húzni a ravaszt akkor megtegye! A nép védői kell hogy legyetek nem védhetitek meg magunktól azt a ami a miénk! Ha egy közintézményben ül 300 hazaáruló és a nép odamegy hogy eltávolítsa őket akkor mivel az épület is a népé joga van bármit megtenni! Nektek pedig mellettünk a helyetek!

Cigányság és Radikálisok!

Az a cigányság mely mindig is része volt a magyar nemzet egységének és sok évszázad alatt hozzájárulva minden szinten ennek az országnak a felépítéséhez és kivette a részét a harcokból bármikor is volt az, annak is ki kell tudnia mondani azt hogy nincs magyar meg cigány csak MAGYAR! Félre kell tennetek az agressziót és a félelemet mely most is uralkodik köztetek! A félelem csak még több agressziót fog szülni az pedig egyenlő a kudarccal! Majd 2 millió cigány él ma Magyarországon és az utóbbi 30 év alatt a politika szisztematikusan kihasznált benneteket hogy megteremtse a Magyar-Cigány ellentétet! Olyan szinten félnek tőletek a politikusok hogy meg kellett hogy nyomorítsanak benneteket minden szinten hogy ne lehessen összefogás! Ez a ti országotok is nélkületek nem megy! Tegyétek le a fegyvert és a félelmet, nyújtsátok ki a kezeteket higgadtan minden magyar felé és higgyétek el nem lesztek többé cigányok a szemükben hanem Magyarrá váltok!
A Radikálisoknak pedig el kell fogadniuk hogy mindenre van megfelelő gazdasági és jogi megoldás és nincs szükség többet a radikális faji nézetekre mert mindenkinek megvan a szerepe meg a helye, és a társadalom hasznos tagja tud lenni ! Aki pedig nem akar hasznos aktív teremtő lenni azt majd jönnek a rendőreink és korrektül elintézik ahogy emberhez méltó! Emberek vagyunk és mindenkinek kijár a tisztességes munka lehetősége és ugyan azon esélyek az életben! A magyar föld a talpunk alatt mindent megadhat nekünk osztozzunk rajta úgy ahogy kell!

Vallási vezetők és egyházak tagjai!

Az hogy kiben hisztek vagy miben hisztek az a ti magánügyetek! De a teremtőbe vetett hit alapja hogy a béke a szeretet és humanitás az első és ez kell hogy mozgasson mindenkit! Legyetek bármelyik egyház vagy felekezet tagjai az nem jogosít fel és nem is mentesít ha isten mögé bujtok mert egy pap azt mondja! A hitetek kell hogy legyen a legelső ami megvéd titeket és annak kell lenni a leghatásosabb fegyvernek! Álljatok ki amellett hogy tartjátok magatokat a teremtő törvényéhez és félretesztek minden vallási lózungot és kizárólag a humánum jegyében szeretitek embertársaitokat és összefogtok velük gyermekeitekért közösségeitekért! Nem mondhatja meg egyikőtöknek se egy pap sem hogy az oltás milyen jó vagy rossz dolog és hogy beadassátok e vagy nem! Ez a helyzet nem az a helyzet amiben helye van bármilyen konteózásnak vagy vallási érdeknek! Itt az emberről van szó,és a döntés szabadságáról!

 Szüleink Nagyszüleink Nyugdíjasaink idősek és szép korúak!

A politika utóbbi 20 évben ti voltatok a legnagyobb hányada a szavazóknak és a politikai alkuk elsődleges tárgya is ti lettetek. Jelenleg 2,6 millióan éltek Magyarországon és soha nem kaptátok meg azt ami benneteket megillet! Magatokkal hoztatok egy olyan normatívát mely egyszerűen megölte bennetek a szellemet. Annak a felelősségvállalási döntéseken alapuló folyamatnak lettetek ti a vesztesei amiből ki sem vettétek részeteket. 1989-től végig aszisztáltátok azt a folyamatot az oszd meg és uralkodj elvek mentén ,amiben elfelejtettétek megvédeni az alkotmányunkat! Ma ennek a folyamatnak a visszahatása miatt pedig az egész népünk szenved. Nem köthetitek tovább az ebet a karóhoz,dobjátok ki a múltat vonjátok le a megfelelő konzekvenciákat és segítsétek a gyermekeiteket hogy megvédhessenek benneteket attól a szép új világtól melyben nektek már senki nem szánt szerepet! Sikerült a politikának a generációs szakadékok mentén egymás ellen fordítani a nemzetünk azon tagjait akik felépítették mindazt amink van,és azokat akik nem értik e hagyaték jelentőségét! Tegyétek félre a politikát ne féljetek úgy ahogy ma az anyák féltik a gyermekeiket. Ahogy a cigányok féltik a leamortizált valóságukat! Álljatok ki az oltás ellen hogy megvédjetek mindenkit ezzel is megmutatva hogy ti felelősségteljes emberek vagytok és nektek a Magyarságtudat még mond valamit! Mert ha ti is beleálltok ebbe a dologba akkor oda vissza fog hatni a kezdeményezés és olyan erő van a kezetekbe amitől minden hatalom megretten és összeomlik! Újra teremthetitek a magyar család fogalmát!

és végezetül:

Szülői közösségek!

Ti akik a fent említett tudományos gazdasági szociológiai hálózatban úgy ahogy van elvesztetek, és mára már képtelenek vagytok objektívan dönteni,tegyétek félre azt a rossz szülői beidegződést, hogy csak azért mert szülő vagy akkor neked jogodban áll kivetíteni a tudatlanságodat vagy a félelmedet a saját gyermekedre is! Szülőként nem az az elsődleges kötelességetek hogy egy rendszernek újabb idomított rabszolgát adjatok a saját álmaitokkal, vágyaitokkal, esetleg elvárásaitokkal felvértezve,hanem egy önálló döntésképes ,tudásra vágyó és szeretettel feltöltött embert neveljetek, egy közösség egy állam részére mely tovább viszi a Magyarság fennmaradását! Az hogy ti mit akartok az a saját egótok szüleménye de azt nem vetíthetitek ki a gyermeketekre! Nincsen jogotok belefecskendezni semmit egy döntésképtelen gyermekbe csak mert egy PHD.-t láttatok valaki neve mögött! Ez nem döntési kérdés, ez egy elembertelenedési folyamat melyben ti aktívan részt vesztek! Részt vesztek minden nap amikor a tanárok dolgáról esik szó,amikor a kórházi kérdésekről van szó amikor a vallási kérdésekről van szó. Mindenben ott a felelősségetek! Ahogy a mai magyar fiatalság áll, az pontos lenyomata annak hogy ti milyenné tettétek őket, a ti viselkedési formáitokkal! Mert egy gyermek olyan felnőtt lesz amilyenné ti tettétek és amilyenné a ti mintáitok tették!
Nincsen jogotok a saját tudatlanságotokat kivetíteni az én gyerekemre vagy bárki máséra sem! A döntés joga a tiétek,a magyarság sorsa iránt a felelősségvállalásotok nélkül,a szemléletváltásotok nélkül ennek a népnek nincsen jövője!
Ti vagytok az alapja annak hogy megálljt lehessen parancsolni minden hazánkat érintő szociális anomáliának! Vállaljátok fel a felelősséget a gyermekeitekért a gyermekeinkért!

Kérlek mindannyiótokat!

Mondjatok NEM-et a kötelező oltásra mert ez a vakcina nem válogat! Nem ismer se vallást se bőrszínt se kort se nemet és határokat!

Mondjatok NEM-et a diktatórikus jogi csűrcsavarásra
Mondjatok NEM-et nemzetünk kizsigerelésére
Mondjatok NEM-et Államunk magánosítására és az oligarchinizmusra
Mondjatok NEM-et a arra a hazaáruló passzusokkal teli fércműre melyet Alaptörvénynek hívnak

és …..

Mondjatok IGEN-t az egységre
Mondjatok IGEN-t a hit erejére és a magyar szellemi egységre
Mondjatok IGEN-t az alkotmányra (mert van olyanunk)

Mondjatok IGEN- arra, hogy nem adtok lehetőséget arra ennek az aljas hatalmi elitnek hogy véghez vigye a tervét ,és a mentális kasztráció után most már fizikálisan is megnyomorítsa bármelyik honfitársunkat!

Mondjatok IGEN-t arra hogy együtt közösen megvédjük egymást és leszámoljunk azzal a diktatúrával mely úgy akar bennünket az új világrendbe bevezetni ahogy az a világhatalmi elitnek jó és nem a Magyarságnak!!

ÉBREDJETEK FEL MAGYAROK MERT ELFOGYOTT AZ IDŐNK ÉS HA MOST NEM LÉPÜNK ÉS FOGUNK ÖSSZE MINDANNYIAN FÉLRETÉVE MINDENT KEZDVE A KISHITŰSÉGGEL AKKOR ENNEK A NÉPNEK IS MINT MINDEN MÁSIKNAK MEG VANNAK SZÁMOLVA A NAPJAI !

A DÖNTÉS JOGA A MIÉNK!

AZ ÁLLAM MI VAGYUNK,SZELLEMI ÉS FIZIKAI JAVAINK ÖSSZESSÉGE!
CSAK MAGUNKAT VÉDHETJÜK MEG ÉS CSAK MAGUNKNAK TEREMTHETÜNK MEG VALAMI OLYAT AMI PÉLDA NÉLKÜLI A VILÁGON!

IDEJE MEGMUTATNI MI IS A MAGYAROK ISTENE ÉS MI AZ A SZELLEMI NÍVÓ ÉS ERŐ AMIT KÉPESEK VAGYUNK MEGTEREMTENI!

A Teremtő Áldása és nemzetünk Békessége mindannyiunk Jóléte!

Forrás és a teljes írás itt:

https://kritikus-hangok.webnode.hu/l/uzenet-minden-magyarnak/?fbclid=IwAR2zxDI_e1Zxo99OBfTi7OGeotSMq7lnSYBFXYNiNj7vZBMfvm6rvMb9KQE