Varga Judit javaslatot tett, hogy tiltsák be a magánóvodákat Magyarországon!

Az óvodák elnevezésében nem lehet utalni az angol nyelv oktatására, csak a nemzetiségi nyelvekre, például a németre, és a nevelési programból is törölni kell a nyelvoktatást – tudta meg a Nyugati Fény.

Nem egyedi esetről van szó, más intézményekhez is befutott a napokban hasonló tartalmú levél az illetékes kormányhivataltól. Telefonos körkérdésünkből az rajzolódott ki, hogy

a magyar cégek által működtetett magánóvodák kerülhettek a fókuszba, a nemzetiségi nyelvekkel nincs baj, és a nagy nemzetközi óvodák sem kaptak hasonló értesítést.

A kereslet egyébként nagy a piacon, sok külföldi él és dolgozik Magyarországon, köztük olyanok, akik például multinacionális cégeknél dolgoznak, 2-3 évet töltenek itt, és aztán áthelyezik őket esetleg a világ másik szegletébe. Ezek a szülők a gyerekeiket angol nyelvű intézményekbe íratják be a világon mindenütt, és keresik az idegen nyelvű óvodákat a diplomaták vagy éppen a vegyes házasságban élő párok is.

Az érintetteknek küldött levélben a Sára Botond kormánymegbízott alá tartozó fővárosi kormányhivatal levezeti, miért szükséges az intézkedés. Ami az alapelveket illeti, a nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében:

  • a nevelés-oktatás nyelve magyar, nemzetiségi óvodában és iskolában részben vagy egészben a nemzetiségek nyelve, a két tanítási nyelvű iskolában – külön jogszabály szerint – részben a célnyelv.
  • A külföldi nevelési intézményben folyó nevelő és oktató munkára annak az államnak az előírásait kell alkalmazni, amelyik a nevelési-oktatási intézményt sajátjának elismerte.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az intézmények alapító okiratának, pedagógiai programjának, valamint az óvodák honlapján közzétett tájékoztató anyagoknak az ellenőrzése során arra jutott, hogy az idegen nyelvű képzést alkalmazó óvodák magyar köznevelési intézményként való működtetése nem jogszerű, mivel az intézmények nem nemzetiségi óvodákként látják el feladataikat.

A nem nemzetiségi óvodák esetében, ahol a nevelés-oktatás kizárólag magyar nyelven történhet, az intézmény megnevezésében bármilyen idegen nyelvi nevelésre utaló (például „angol nyelvi”) kifejezés szerepeltetése a nemzeti köznevelési törvénybe ütközik – vonja le a következtetést a kormányhivatal.

Mint írják, az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló kormányrendelet nem rendelkezik az idegen nyelv oktatásának lehetőségéről, így az az óvodák nevelési programjában sem szerepelhet.

Elméletileg a hatályos Emmi-rendelet alapján egyedi elnevezésként bármilyen név adható egy köznevelési intézménynek, így egy óvodának is, feltéve, hogy az nem megtévesztő, vagy a név használatát más jogszabály nem tiltja. A kormányhivatal szerint viszont ebben az esetben mindkét kizáró feltétel fennáll.

Tekintettel arra, hogy a hatályos vonatkozó jogszabályi előírások értelmében az angol nyelv Magyarországon nem minősül nemzetiségi nyelvnek, így az ezen a nyelven történő óvodai nevelés nem jogszerű. Nemzetiségi óvodai nevelés keretében többek között német nyelven mint elismert nemzetiségi nyelven folyó óvodai nevelésre van lehetőség.

Mindezek alapján a hatóság azt kéri, hogy haladéktalanul intézkedjenek az érintettek: az angol nyelv oktatására vonatkozó utalást töröljék az óvoda elnevezéséből.

Megkerestük az Emmit, valamint az értesítéseket kiküldő fővárosi kormányhivatal oktatási és köznevelési osztályát.

Azt szerettük volna megtudni, miért gördít akadályt a hivatal az idegennyelv-tanítás ezen formája elé, milyen megfontolásból hozták ezt az intézkedést, milyen szankcióval jár, ha az érintettek nem hajtják végre a névváltoztatást, illetve a nevelési program módosítását. Illetve ha valamely óvoda mégis szeretne angolt vagy más, nem nemzetiségi nyelvet tanítani a gyerekeknek, milyen keretek között teheti meg? Kérdéseinkre cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.

 

 

Gábor György témához írott jegyzete:

 

Varga Judit és az összes többi arról beszél, hogy ez itten egy jogállam, ez itten egy szabad piacgazdaság, ez itten egy demokrácia.
Hát az édesanyátok az!
Speciel nekem most lett elegem, s ha ebből az országnak nem lesz hasonlóképp elege, akkor minden mindegy, s akkor lökjék vissza ezek az ócska gazemberek Magyarországot minél távolabb a civilizált világtól, bele a dzsungelbe, ki a prérire, ahol továbbra is ők lesznek a prérifarkasok, a hiénák, a dögkeselyűk.
Mert olvasom, hogy a Varga Judit-féle kurvára jogállamiságú Magyarországon most épp a magánóvodákat kívánják betiltani, ahol angol (francia, spanyol etc)., azaz valamely világnyelvet oktatnak, s arra kötelezik a PRIVÁT (azaz MAGÁN)óvodákat, hogy mind a nevükből, mind a nevelési programjukból töröljék az angol (stb.) nyelvre történő utalást.
Mi a franc zajlik itt Varga Juditostól és jogállamiságostól meg szabadpiacostól, meg 133 bátor emberestől? Vagyis ha én magánóvodát akarok indítani, s megfelelek a Köjálnak vagy minek, megfelelek az összes hatóságnak, a földről lehet enni, olyan a tisztaság, a behozott gyerek sem érzi magát kényszerzubbonyban, hanem van képe remekül ellenni, s még mellette egy világnyelvet (angolt, you know, package, Hungarian fairy tale és társai) tanítok, akkor jön Varga Judit, s a gigantikus magyar jogállamiságra és szabadpiacra apellálva dekázgat egy kicsit az angol nyelvű mesekönyvvel, majd bezáratja az óvodámat, kitiltja a gyerekeket (akik azért jöttek, hogy tanuljanak angolul – you know), vagy franciául, vagy spanyolul, vagy ha én, a szülő és gondviselő úgy akarom, akkor A héten nyakjuszául, B héten baszariul, C héten gudzsarátiul, D héten pedig Fidesz-fogalomcsúsztatós újbeszél makogásul.
És az egyházi iskolákban mi van? Ott lehet mindent, mi szem szájnak ingere: hittant és hitbizományt, hitvallást és hitcikkelyt, hitbuzgalmat és hittérítést, hitéletet és hitsorsost, hithűséget és hitehagyást, hitvitát és hitványságot (bocs, azt még csak fakultatíve) tanulni, ott jogállamiság van és szabadpiac, ott minden megengedett. Nem úgy a privát óvodákban.
Komolyan mondom, ezek mind elmebetegek, idióták, született gazemberek. Nem elég ezeknek a példa: Semjén példája meg a többi alaké? Semjén annyit tud idegen nyelven, hogy néha egy-egy vadászkiállításon remek kiejtéssel elbődül, elegánsan barcog, akár az üzekedési időszakban a dámbika. Nagyjából ezzel ki is merült a mi miniszterelnök-helyettesünk nyelvismerete, nyilván ő ilyen magánoviba járt egykor.
De most tényleg: egy jogállamban, egy XXI. századi európai országban betiltani a magánóvodát, mert angolra tanítják a gyerekeket? Kik ezek a pattintott kőkorszak szellemiségét, erkölcsi állapotát és mentalitását idéző szörnyetegek? És miért kell nekem erről írni, hogy magához térjenek az apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák?
Tényleg nem ország ez!

 

szerző. Gábor György filozófus.