Zsákutcában Magyarország. Innen nem vezet út tovább.

0

Magyarországon különösen erőteljes a visszarendeződés. Akik ma gyakorolják a hatalmat, azt akarják velünk elhitetni, hogy az ő elgondolásaikat követve leszünk képesek kitörni a nagyhatású Szűcs Jenő történész által többek között megkésettséggel jellemzett, második régiós közép-európai fejlődési modellből. Szó, ami szó, vannak kételyeim! De majd az idő eldönti, hogy valóban a zsákutcából való kijutást, vagy az ellenkezőjét szolgálja-e többek között

– az országnak az euró-övezettől való távol tartása,
– az Európát meghatározó erős gazdaságokat képviselő vezetőkkel való hangoskodás,
– a pávatáncos külpolitika,
– a szomszédok – főleg Románia – provokálása,
– az új elit, benne egyrészt a nemzeti tőkésosztály, illetve középosztály megteremtésének kényszerére való hivatkozással a közpénzek rablásszerű felhasználása, másrészt a nyugati és keleti tőkés csoportoknak, bankoknak tett szolgálatok,
– az állam intézményeinek önkényes központosítása,
– a szólásszabadság gyakorlásához elengedhetetlen plurális médiarendszer nagy részének pártállami érdekek alá rendelése,
– a választási szisztéma visszaélésszerű átalakítása,
– a mindenki által egyformán hozzáférhető egészségügyi szolgáltatások elsorvasztása,
– az oktatásban tudatosan érvényesített szegregáció, amelyben meghatározó szerepet játszanak egyes egyházak, s nem mellesleg a gyerekeken keresztül, főleg vidéken, lelkiismereti és vallási ügyekben számos család nyomás alá helyezése,
– a felsőoktatási intézmények, a tudományos élet, finoman szólva, gyámság alá vétele,
– a fent említetten túl az egyházak és az állam szétválasztásának feladása,
– a társadalomnak többek között az adó- és családtámogatási rendszeren keresztül történő, gyorsított kasztosítása.